Posouzení železobetonových konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9

Popis produktu

 • Přídavné moduly RFEM pro železobetonové konstrukce

Posouzení na protlačení bodově a liniově podepřených desek

Přednastavená nabídka odkazů

Opravdu skvělý software

„Při této příležitosti vám a vašemu týmu děkuji za opravdu skvělý software. I po všech těch společných letech vidíme znovu každý den, co váš produkt dokáže, a opravdu nás baví ho používat!

Na další společné časy!“

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí v programu RFEM umožňuje posouzení na protlačení bodově nebo liniově podepřených ploch. Addon stanoví ze zadaného zatížení automaticky rozhodující zatížení pro protlačení. Posouzení na protlačení tak lze provést rychle a s minimálními nároky na zadání.


1

Funkce

 • Převzetí důležitých informací a výsledků z programu RFEM
 • Integrované databáze materiálů a průřezů, které lze upravovat
 • Kompletní přednastavení vstupních parametrů
 • Možnost posoudit sloupy a také konce a rohy stěn na protlačení
 • Automatické rozpoznání polohy uzlu protlačení z RFEM modelu
 • Rozpoznání křivek či spline linií jako ohraničení kontrolovaného obvodu
 • Automatické zohlednění všech otvorů v desce zadaných v programu RFEM
 • Konstrukce a grafické zobrazení kontrolovaného obvodu
 • Možnost posouzení s nevyhlazeným smykovým napětím podél kontrolovaného obvodu, které odpovídá skutečnému průběhu smykového napětí na modelu konečných prvků
 • Stanovení součinitele přírůstku zatížení β na základě plně plastického průběhu smykového napětí podle EN 1992-1-1, čl. 6.4.3 (3), s přihlédnutím k EN 1992‑1‑1, obr. 6.21N jako konstantní součinitele nebo uživatelským zadáním
 • Výsledky v číselné a grafické podobě (3D, 2D a v řezech)
 • Posouzení desky na protlačení bez smykové výztuže
 • Kvalitativní stanovení nutné smykové výztuže
 • Posouzení a návrh podélné výztuže
 • Úplná integrace výsledků do tiskového protokolu programu RFEM
2

Vstupní data

Materiály a tloušťky ploch definované v programu RFEM jsou v addonu Posouzení železobetonových konstrukcí přednastaveny. Uzly, které se mají analyzovat, lze zadat jednotlivě.

Otvory v modelu z programu RFEM v oblasti s nebezpečím protlačení se zohlední automaticky. Addon rozpozná polohu bodů protlačení a automaticky určí, zda se jedná o místo protlačení ve středu desky, na okraji desky nebo v rohu desky.

Metodu stanovení součinitele přírůstku zatížení β lze zvolit individuálně.


3

Posouzení

Zatížení na protlačení lze stanovit z osamělého zatížení (od sloupu / zatížení / uzlové podpory) a na základě vyhlazeného nebo nevyhlazeného průběhu smykové síly po kritickém obvodu, nebo může být stanoveno uživatelem.

Jako návrhové kritérium se vypočítá a zobrazí využití smykové únosnosti při protlačení bez smykové výztuže. Při překročení smykové únosnosti při protlačení bez smykové výztuže se stanoví nutná smyková výztuž proti protlačení a také podélná výztuž.


4

Výsledky

Výsledky posouzení na protlačení jsou přehledně uspořádány včetně všech podrobností, takže se mohou kdykoliv zpětně dohledat. Podrobně jsou vypsána navržená a přípustná smyková napětí pro únosnost desky ve smyku.

Další tabulka výsledků obsahuje seznam nutné podélné výztuže nebo výztuže proti protlačení pro každý posuzovaný uzel. K dispozici je i vysvětlující obrázek. Výsledky posouzení lze zobrazit v pracovním okně hlavního programu spolu s příslušnými číselnými hodnotami. Veškeré tabulky výsledků a grafiky lze zahrnout do globálního tiskového protokolu programu RFEM, což zajišťuje přehlednou dokumentaci.


Manuál pro Posouzení železobetonových konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9

Manuály

Cena

Cena
2 200,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

Online Training | Czech

RFEM 5 | Bezplatné základní školení

Online školení 19. října 2021 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 23. září 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online Training | Czech

RFEM | Bezplatné základní školení

Online školení 31. srpna 2021 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 25. srpna 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | USA

Online školení 11. srpna 2021 13:00 - 16:00 EDT

Online školení | Anglicky

RFEM | Dynamika konstrukcí a posouzení zemětřesení podle EC 8

Online školení 11. srpna 2021 8:30 - 12:30 CEST

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Webinář 5. srpna 2021 13:00 - 14:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 29. července 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM | Základní školení

Online školení 13. července 2021 9:00 - 13:00 CEST

Online Training | Czech

RFEM | Bezplatné základní školení

Online školení 12. července 2021 9:00 - 11:30 CEST

Online Training | Czech

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle ČSN EN 1993-1-1

Online školení 29. června 2021 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM | Základní školení | USA

Online školení 17. června 2021 9:00 - 13:00 EDT

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | 3. část

Online školení 15. června 2021 14:00 - 16:30 CEST

Online Training | Czech

RFEM | Bezplatné základní školení

Online školení 15. června 2021 9:00 - 11:30 CEST

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Webinář 8. června 2021 14:00 - 14:45 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM | Dynamika konstrukcí a posouzení zemětřesení podle EC 8

Online školení 2. června 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online Training | Czech

Eurokód 2 | Návrh betonové konstrukce

Online školení 1. června 2021 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 20. května 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online Training | Czech

RFEM | Bezplatné základní školení

Online školení 18. května 2021 9:00 - 11:30 CEST

RFEM 5
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL

Přídavný modul

Napěťová analýza ocelových ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM 5
ec2-pro-dlubal

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření modulů pro posouzení železobetonu o posouzení podle Eurokódu 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM 5

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
Stabilní

Přídavný modul

Posouzení stability pomocí metody vlastních čísel

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
CONCRETE Columns (angl.)

Přídavný modul

Posouzení železobetonu metodou modelového sloupu (metoda založená na jmenovité křivosti)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM 5
RF-TIMBER Pro

Přídavný modul

Posouzení dřevěných konstrukcí podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

Přídavný modul

Seizmická analýza pomocí náhradního statického zatížení za použití multimodální analýzy spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM 5
RF-MAT NL

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM 5
Přídavný modul RF-CONCRETE Deflect pro RFEM | Tahové konstrukce - výpočet analytické deformace

Přídavný modul

Analytická analýza deformací deskových konstrukcí ze železobetonu

Cena za první licenci
400,00 USD
RFEM 5
RF-IMP

Přídavný modul

Generování ekvivalentních geometrických imperfekcí a předdeformovaných počátečních konstrukcí pro nelineární výpočty

Cena za první licenci
760,00 USD