Posouzení železobetonových konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9

Popis produktu

 • Železobetonové konstrukce

Posouzení prutů a ploch ze železobetonu

Přednastavená nabídka odkazů

Výhody

RFEM

 • Kótování ploch, nosníků a tlačených prutů v jednom addonu
 • Volná definice výztuže přímo v hlavním programu
 • Zadání různých integračních šířek žeber v prutu
 • Zohlednění výztuže plochy při posouzení žebra
 • Podrobná dokumentace k provedeným ověřením konstrukčních prvků
 • Zobrazení únosnosti průřezu pomocí interakčních diagramů
 • Interakce prutů a ploch při výpočtu deformací

Opravdu skvělý software

„Při této příležitosti vám a vašemu týmu děkuji za opravdu skvělý software. I po všech těch společných letech vidíme znovu každý den, co váš produkt dokáže, a opravdu nás baví ho používat!

Na další společné časy!“

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované za použití programů Dlubal

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány za použití programů Dlubal Software.

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje posuzovat plochy (pouze RFEM), pruty a sady prutů v mezních stavech únosnosti a použitelnosti.


1

Funkce

 • Automatické převzetí vnitřních sil z hlavního programu RFEM/RSTAB
 • Posouzení mezních stavů únosnosti a použitelnosti
 • Na základě integrovaných národních příloh (NP) lze zadat také uživatelské mezní hodnoty a parametry.
 • Flexibilita na základě podrobného nastavení postupů a rozsahu výpočtu
 • Rychlý a přehledný výstup výsledků, který umožňuje snadno vyhodnotit výsledky ihned po skončení výpočtu
 • Grafické výsledky integrované v programu RFEM/RSTAB, například kritéria posouzení nebo nutná výztuž
 • Číselné výsledky přehledně uspořádané v tabulkách s možností grafického znázornění výsledků na konstrukci
 • Integrace výsledků do tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB
2

Posouzení prutů

 • Stanovení podélné, smykové a torzní výztuže
 • Vyznačení minimální a tlakové výztuže
 • Určení výšky tlakové oblasti, přetvoření betonu a přetvoření výztuže
 • Posouzení průřezů namáhaných dvouosým ohybem
 • Posouzení prutů s náběhem
 • Stanovení deformací ve stavu s trhlinami, například podle EN 1992-1-1, 7.4.3 a ACI 318-19 24.2.3, tabulka 24.2.3.5
 • Zohlednění tahového zpevnění
 • Zohlednění dotvarování a smršťování betonu
 • Podrobná specifikace příčin neúspěšného posouzení
 • Detaily posouzení všech posuzovaných míst pro přehledné stanovení výztuže
 • Volitelná optimalizace průřezů
 • Vizualizace betonových průřezů s výztuží ve 3D renderovaných náhledech
 • Vytvoření 2D interakčních diagramů, např. diagramu M-N
 • Vizualizace únosnosti průřezu ve 3D interakčním diagramu
 • Diagramy závislosti momentu a křivosti

3

Posouzení ploch

 • Volitelné zadání dvouvrstvé výztuže
 • Návrhové varianty pro vyloučení tlakové nebo smykové výztuže
 • Posouzení ploch jako stěnových nosníků (teorie desek)
 • Možnost zadání základních výztuží pro horní a dolní vrstvu výztuže
 • Libovolné zadání stávající plošné výztuže
 • Zobrazení výsledků v bodech libovolně zvoleného rastru
 • Posouzení s návrhovými momenty na okrajích sloupů
 • Stanovení deformací ve stavu s trhlinami, například podle EN 1992-1-1, 7.4.3 a ACI 318-19 24.2.3, tabulka 24.2.3.5
 • Zohlednění tahového zpevnění
 • Zohlednění dotvarování a smršťování betonu
 • Podrobná specifikace příčin neúspěšného posouzení
 • Detaily posouzení všech posuzovaných míst pro přehledné stanovení výztuže

4

Vstupní data

Pro snazší zadávání dat jsou přednastaveny plochy, pruty, sady prutů, materiály, tloušťky ploch a průřezy definované v programu RFEM/RSTAB. Na mnoha místech programu lze použít funkci [Vybrat] pro grafický výběr. Samozřejmostí je přístup ke globálním databázím materiálů a průřezů.

Plochy nebo pruty lze seskupovat do takzvaných „konfigurací“ s různými parametry posouzení. Lze tak například rychle spočítat alternativy posouzení s různými okrajovými podmínkami nebo upravenými průřezy.

5

Výsledky

Po provedení posouzení se v tabulce zobrazí využití pro jednotlivá posouzení (např. mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti nebo dodržení konstrukčních předpisů). Požadovaná výztuž se dále vypíše v přehledně uspořádaných výstupních tabulkách. Kromě toho se zobrazí také všechny mezihodnoty.

Výsledky prutů lze zobrazit jako průběhy výsledků na příslušném prutu. Vloženou podélnou a třmínkovou výztuž lze prakticky dokumentovat společně s nákresem.

Výsledky pro plochy lze graficky zobrazit jako izolinie, izoplochy nebo číselné hodnoty. Kromě kritérií posouzení je možné zobrazit požadovanou, navrženou a nepokrytou podélnou výztuž.

Manuál pro Posouzení železobetonových konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9

Manuály

Cena

Cena
2 200,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 18. října 2022 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 12. srpna 2022 8:30 - 12:30 CEST

Zohlednění fází výstavby \n v programu RFEM 6

Zohlednění fází výstavby v programu RFEM 6

Webinář 13. dubna 2022 13:00 - 14:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 25. února 2022 8:30 - 12:30 CET

Posouzení betonu podle ACI 318-19 v programu RFEM 6

Posouzení betonu podle ACI 318-19 v programu RFEM 6

Webinář 20. ledna 2022 14:00 - 15:00 EDT

Zohlednění fází výstavby \n v programu RFEM 6

Zohlednění fází výstavby v programu RFEM 6

Webinář 13. ledna 2022 14:00 - 15:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 3. prosince 2021 8:30 - 12:30 CET

Úvod do nového programu RFEM 6

Úvod do nového programu RFEM 6

Webinář 11. listopadu 2021 14:00 - 15:00 EDT

Online Training | Czech

RFEM 5 | Bezplatné základní školení

Online školení 19. října 2021 9:00 - 11:30 CEST

Online Training | Czech

RFEM | Bezplatné základní školení

Online školení 31. srpna 2021 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | USA

Online školení 11. srpna 2021 13:00 - 16:00 EDT

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 29. července 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online Training | Czech

RFEM | Bezplatné základní školení

Online školení 12. července 2021 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | 3. část

Online školení 15. června 2021 14:00 - 16:30 CEST

Online Training | Czech

Eurokód 2 | Návrh betonové konstrukce

Online školení 1. června 2021 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 12. května 2021 8:30 - 12:30 CEST

Efektivní výměna dat mezi RFEM/RSTAB a Tekla Structures

Efektivní výměna dat mezi RFEM/RSTAB a Tekla Structures

Webinář 5. května 2021 9:00 - 10:00 CEST

RSTAB 9
3D model odborné školy v programu RFEM (© Eggers Tragwerksplanung GmbH)

Speciální řešení

Dvoudílný addon Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 zaprvé hledá vhodné parametry pro splnění obvyklých optimalizačních kritérií pro parametrické modely a bloky pomocí umělé inteligence (AI) optimalizací rojem částic (PSO).
Dále tento addon odhaduje náklady nebo emise CO2 z jednotkových nákladů nebo jednotkových emisí zadaných v definici materiálu pro statický model.

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 6
Budova z křížem lepeného dřeva (CLT)

Posouzení

Addon Vícevrstvé plochy umožňuje uživateli zadávat vícevrstvé skladby ploch.
Výpočet lze provést se zohledněním smykového spřažení nebo bez něj.

Cena za první licenci
1 120,00 USD