Přídavné moduly pro RFEM a RSTAB

Přídavné moduly pro železobetonové konstrukce

S přídavnými moduly pro posouzení železobetonových konstrukcí je možné navrhovat pruty a plochy podle různých mezinárodních norem. Kromě toho lze provést nelineární analýzu (trhliny v betonu) a posouzení konstrukcí z předpjatého betonu.

Přídavné moduly pro ocelové a hliníkové konstrukce

Přídavné moduly pro konstrukce z oceli, ušlechtilé oceli, hliníkových slitin a dalších kovů umožňují posouzení prutů a ploch podle Eurokódu (včetně řady národních příloh) a dalších mezinárodních norem.

Přídavné moduly pro dřevěné konstrukce

Zde naleznete přídavné moduly programů RFEM a RSTAB, které jsou vhodné pro navrhování dřevěných konstrukcí.

Pomocí těchto programů lze provést posouzení prutů a ploch podle Eurokódu 5 a dalších mezinárodních norem.

Přídavné moduly pro skleněné konstrukce

Pro posouzení skleněných konstrukcí, například tabulí složených z jednovrstvých, vrstvených a izolačních skel, je k dispozici přídavný modul RF-GLASS hlavního programu RFEM.

Přídavné moduly pro stožárové konstrukce

RFEM a RSTAB disponuje nejrůznějšími přídavnými moduly pro kontinuální projektování příhradových stožárů.

Tyto moduly umožňují automatické generování konstrukcí a zatížení, stanovení vzpěrných délek a také navrhování podle Eurokódu.

Přídavné moduly pro přípoje

Pro posouzení ocelových a dřevěných přípojů nabízí programy RFEM a RSTAB široké spektrum přídavných modulů. V rámci ocelových konstrukcí lze například posoudit kloubové a ohybově tuhé přípoje nosníků, základové patky, přípoje dutých profilů nebo stožárů podle Eurokódu 3.

Přídavné moduly pro dynamickou analýzu

V programech RFEM a RSTAB je k dispozici řada užitečných přídavných modulů pro dynamické výpočty.

Tyto moduly představují ideální nástroj pro seizmickou analýzu, posouzení na vibrace budov, výpočty základů strojů nebo analýzu vlastních frekvencí mostů a komínů.

Přídavné moduly pro potrubní systémy

Přídavné moduly RF-PIPINGRF‑PIPING Design umožňují modelování potrubních větví (včetně prvků jako ventily, tvarovky, příruby, T‑kusy a další) a provádět jejich statické posouzení.

Analýza potrubí může být provedena pro celou soustavu potrubí v interakci s podpůrnou konstrukcí.

Přídavné moduly pro membránové a textilní konstrukce

Software pro statickou analýzu a navrhování RFEM umožňuje form-finding, navrhování i organizaci střihových vzorů pro membránové konstrukce.

Výpočet se provádí podle teorie velkých deformací (teorie III. řádu).

Ostatní přídavné moduly

Zde naleznete další užitečné moduly pro programy RFEM a RSTAB, s nimiž lze vytvářet nejrůznější statické výpočty, například pro automatické generování imperfekcí, stabilitní analýzu, posouzení vrstvených ploch, plastickou analýzu, zohlednění vlastností konstrukce a mnoho dalších.

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.