Přídavný modul RF-TENDON pro RFEM

Produktové video pro přídavné moduly RF-TENDON a RF-TENDON Design (anglicky)

Webinář: Posouzení předpjatého betonu v RFEM (anglicky)

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Zadání předpínacích kabelů v betonových prutech

Přídavný modul RF-TENDON umožňuje posouzení předem a dodatečně předpjatých prvků v betonových prutech a stanovení ekvivalentních předpínacích zatížení.

Tento modul představuje základ pro posouzení předpjatého betonu podle

 1. Základní vlastnosti

  • Převzetí průřezů a materiálů z programu RFEM
  • Zadání přímých a parabolických předpínacích kabelů, možnost definice libovolných tvarů
  • Automatický výpočet předpínacích sil a ekvivalentních zatížení na pruty
  • Export ekvivalentních předpínacích zatížení do programu RFEM
  • Zohlednění okamžitých ztrát předpínacího napětí vlivem tření, prokluzem ukotvení, relaxací, pružnou deformací betonu a podobně
  • Automatická kontrola průřezu na pozadí
  • Výsledné přetvoření předpínacích kabelů před a po ukotvení
  • Výpočet minimálních a maximálních napětí v předpínacích kabelech
  • Výsledné vnitřní síly v definovaných průřezech
  • Volitelný výpočet v modulu RF-TENDON na pozadí
  • Přehledné zobrazení předpínacích kabelů ve 3D renderování
  • Možnost tiskového výstupu nebo exportu výsledků ve formátu RTF
  • Možnosti nastavení parametrů zobrazení a jednotek (metrická nebo angloamerická měrná soustava, počet desetinných míst a jiné)
 2. 3D vizualizace

  Vstupní data

  Je-li v programu RFEM k dispozici model konstrukce včetně zatížení (zatěžovací stav pro předpětí bez zadaného zatížení) a kombinací zatěžovacích stavů, je možné definovat předpínací kabely v přídavném modulu RF-TENDON. Rozsáhlá databáze obsahuje mnoho variant předpínací oceli, které lze upravovat. V případě diagonál je například nutné nastavit počet použitých lan, stranu napínání a velikost prokluzu.

  Modul umožňuje automatické nebo ruční zadání přímých a parabolických předpínacích kabelů. Zatěžovací stavy a kombinace zatěžovacích stavů se přiřadí jednotlivým časovým intervalům. Kromě toho lze stanovit návrhová místa.

 3. Tabulka 3.1 Ekvivalentní zatížení

  Výpočet

  Přídavný modul RF-TENDON provádí automatický výpočet náhradních zatížení. Ta se převedou do hlavního programu RFEM a dosadí se do modelu v podobě osamělých zatížení. RFEM pak vypočítá vnitřní síly a převede je zpět do RF-TENDON.

  RF-TENDON umožňuje provést kompletní výpočet modulu RF-TENDON Design na pozadí programu. Tato možnost se uplatní zejména v případě dodatečných změn vlastností nebo geometrie předpínacích kabelů v přídavném modulu RF-TENDON.

 4. Tiskový protokol

  Výsledky

  Výsledky ekvivalentních předpínacích sil a okamžitých ztrát předpínacího napětí se zobrazí v přehledně uspořádaných tabulkách výsledků a názorných grafikách. Zároveň se stanoví vnitřní síly zadaných průřezů.

  Tiskový protokol obsahuje například časové intervaly, geometrii předpínacích kabelů, ekvivalentní zatížení, ztráty a další vybrané údaje. Kromě toho lze do protokolu zahrnout názorné grafiky výsledků. Protokol je možné vytisknout nebo exportovat ve formátu RTF.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Cena (bez DPH)

Cena
2 060,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-TENDON Design 5.xx

Přídavný modul

Posouzení předpjatého betonu podle EN 1992-1-1 a EN 1992-2

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

RFEM Ostatní
RF-MOVE 5.xx

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení

RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

RFEM Skleněné konstrukce
RF-GLASS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednovrstvého, vrstveného a izolačního skla

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

RFEM Ostatní
RF-MOVE Surfaces 5.xx

Přídavný modul

Generování pohyblivého zatížení na plochy

RFEM Ostatní
RF-SOILIN 5.xx

Přídavný modul

Určení součinitelů podloží pomocí údajů o základové půdě

RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet