Přídavný modul RF-TENDON Design pro RFEM

Produktové video pro přídavné moduly RF-TENDON a RF-TENDON Design (anglicky)

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Posouzení předpjatého betonu podle EN 1992-1-1 a EN 1992-2

V přídavném modulu RF-TENDON Design je možné navrhovat dodatečně předpjaté betonové nosníky na základě výsledků z programu RF-TENDON a RFEM. Posouzení se provádí podle následujících norem:

 •  EN 1992-1-1
 •  EN 1992-2

 1. 000150

  Základní vlastnosti

  • Přehledné vstupní tabulky
  • Posouzení normálové síly, dvouosého ohybu, smyku, kroucení a kombinovaných vnitřních sil
  • Posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti pro vybrané návrhové situace
  • Pro posouzení podle EN 1992-1-1 (EC 2) jsou k dispozici následující národní přílohy:
   •  ČSN EN 1992-1-1/NA:2006-11 (Česká republika)
   •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slovensko)
   • Belgium NBN EN 1992-1-1 ANB:2007 (Belgie)
   •  DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 (Německo)
   •  NEN EN 1992-1-1/NA:2007-04 (Nizozemsko)
   •  PN EN 1992-1-1:2008/NA:2010 (Polsko)
   •  ÖNORM B 1992-1-1/NA:2007-04 (Rakousko)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
  • Volitelné posouzení v automaticky generovaných nebo uživatelsky definovaných průřezech
  • Užitečné nástroje pro nastavení přídavné "měkké" výztuže
  • Přehledné zadávání stupňů vlivu prostředí
  • Volitelné zadání součinitele dotvarování
  • Členěné výsledkové tabulky
  • Podrobná dokumentace výsledků s odkazem na použité rovnice uvedené v normě
  • Názorné grafiky ve výstupním protokolu
  • Možnost tiskového výstupu nebo exportu výsledků ve formátu RTF
 2. RF-TENDON Design - Vyztužený průřez

  000151

  Vstupní data

  Po spuštění přídavného modulu RF-TENDON Design se načtou data z modulu RF-TENDON.

  Kromě již definované přepínací výztuže lze doplnit potřebnou podélnou a třmínkovou výztuž. K tomu slouží široké spektrum uživatelsky přívětivých nástrojů. Výztuž se vypočítá automaticky a dá se tudíž snadno kontrolovat.

 3. RF-TENDON Design - N-M Výslednice

  000152

  Výpočet

  Přídavný modul RF-TENDON Design provádí posouzení předpjatých prutů podle EN 1992-1-1 a volitelně podle EN 1992-2 včetně posouzení na únosnost, smyk, kroucení, interakci, omezení napětí, šířky trhlin a dalších.

  Kromě běžných posudků lze také ověřit, zda jsou dodržena pravidla pro vyztužování podle Eurokódu 2.

 4. RF-TENDON - Omezení napětí

  000153

  Výsledky

  Výsledky se zobrazí v přehledných tabulkách společně s příslušnými grafikami. Součástí jsou pracovní diagramy pro různá místa průřezů.

  Pro tiskový protokol je možné vybrat jednotlivé posudky a určit jejich rozsah. Názorné grafiky doplňují tabulkové výsledky a usnadňují jejich porozumění. Výstupní protokol lze vytisknout nebo exportovat ve formátu RTF.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

CENA pro RFEM (bez DPH)

 • RF-TENDON Design 5.xx

  1 610,00 USD

 • Další licence

  724,50 USD