Přídavný modul RF-TENDON Design pro RFEM

Produktové video pro přídavné moduly RF-TENDON a RF-TENDON Design (anglicky)

Webinář: Posouzení předpjatého betonu v RFEM (anglicky)

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Posouzení předpjatého betonu podle EN 1992-1-1 a EN 1992-2

V přídavném modulu RF-TENDON Design je možné navrhovat dodatečně předpjaté betonové nosníky na základě výsledků z programu RF-TENDON a RFEM. Posouzení se provádí podle následujících norem:

 •  EN 1992-1-1
 •  EN 1992-2

 1. Základní vlastnosti

  • Přehledné vstupní tabulky
  • Posouzení normálové síly, dvouosého ohybu, smyku, kroucení a kombinovaných vnitřních sil
  • Posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti pro vybrané návrhové situace
  • Pro posouzení podle EN 1992-1-1 (EC 2) jsou k dispozici následující národní přílohy:
   •  ČSN EN 1992-1-1/NA:2006-11 (Česká republika)
   •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slovensko)
   • Belgium NBN EN 1992-1-1 ANB:2007 (Belgie)
   •  DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 (Německo)
   •  NEN EN 1992-1-1/NA:2007-04 (Nizozemsko)
   •  PN EN 1992-1-1:2008/NA:2010 (Polsko)
   •  ÖNORM B 1992-1-1/NA:2007-04 (Rakousko)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
  • Volitelné posouzení v automaticky generovaných nebo uživatelsky definovaných průřezech
  • Užitečné nástroje pro nastavení přídavné "měkké" výztuže
  • Přehledné zadávání stupňů vlivu prostředí
  • Volitelné zadání součinitele dotvarování
  • Členěné výsledkové tabulky
  • Podrobná dokumentace výsledků s odkazem na použité rovnice uvedené v normě
  • Názorné grafiky ve výstupním protokolu
  • Možnost tiskového výstupu nebo exportu výsledků ve formátu RTF
 2. RF-TENDON Design - Vyztužený průřez

  Vstupní data

  Po spuštění přídavného modulu RF-TENDON Design se načtou data z modulu RF-TENDON.

  Kromě již definované přepínací výztuže lze doplnit potřebnou podélnou a třmínkovou výztuž. K tomu slouží široké spektrum uživatelsky přívětivých nástrojů. Výztuž se vypočítá automaticky a dá se tudíž snadno kontrolovat.

 3. RF-TENDON Design - N-M Výslednice

  Výpočet

  Přídavný modul RF-TENDON Design provádí posouzení předpjatých prutů podle EN 1992-1-1 a volitelně podle EN 1992-2 včetně posouzení na únosnost, smyk, kroucení, interakci, omezení napětí, šířky trhlin a dalších.

  Kromě běžných posudků lze také ověřit, zda jsou dodržena pravidla pro vyztužování podle Eurokódu 2.

 4. RF-TENDON - Omezení napětí

  Výsledky

  Výsledky se zobrazí v přehledných tabulkách společně s příslušnými grafikami. Součástí jsou pracovní diagramy pro různá místa průřezů.

  Pro tiskový protokol je možné vybrat jednotlivé posudky a určit jejich rozsah. Názorné grafiky doplňují tabulkové výsledky a usnadňují jejich porozumění. Výstupní protokol lze vytisknout nebo exportovat ve formátu RTF.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Cena (bez DPH)

Cena
1 610,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-TENDON 5.xx

Přídavný modul

Zadání předpínacích kabelů v betonových prutech

Cena za první licenci
2 060,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Ostatní
RF-SOILIN 5.xx

Přídavný modul

Určení součinitelů podloží pomocí údajů o základové půdě

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Skleněné konstrukce
RF-GLASS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednovrstvého, vrstveného a izolačního skla

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MOVE 5.xx

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení

Cena za první licenci
450,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STAGES 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění stavebních fází v RFEM

Cena za první licenci
850,00 USD