Přídavné moduly pro membránové a textilní konstrukce

Statické výpočty membránových a textilních konstrukcí

Program RFEM pro statické výpočty umožňuje form‑finding, statickou analýzu a vytváření střihových vzorů membránových a lanových konstrukcí.

Výpočet probíhá podle teorie velkých deformací (teorie III. řádu). Při vytváření střihových vzorů se zohledňují uživatelem zadané řezné linie i kompenzace.

  • Statické výpočty membránových a textilních konstrukcí
  • Pneumatická konstrukce
  • Pneumatická konstrukce
  • Membránové zastřešení
  • Statické výpočty membránových a textilních konstrukcí

Přídavný modul RF-FORM-FINDING pro RFEM

Přídavný modul RF-FORM-FINDING hledá počáteční tvary konstrukcí namáhaných tahem, případně tlakem, jako jsou například membránové a lanové konstrukce.

Tvar se přitom určí na základě rovnováhy mezi napětím plochy (předpětím) a fyzikálními, resp. geometrickými okrajovými podmínkami.

Přídavný modul RF-CUTTING-PATTERN pro RFEM

RF-CUTTING-PATTERN počítá a organizuje střihové vzory pro membránové konstrukce.

Proces planarizace (převodu z 3D do 2D) se provádí podle teorie minimální energie.

Přídavný modul RF-MAT NL pro RFEM

Přídavný modul RF-MAT NL umožňuje v programu RFEM používat materiály s nelineárním chováním.

Přídavný modul RF-MAT NL nabízí možnost přiřazení materiálových modelů „Izotropní nelineární elastický 2D/3D“ a „Izotropní plastický 2D/3D“ plochám s tuhostí „Membrána“ a „Membrána - ortotropní“.

Tato funkce umožňuje simulaci nelineárního chování například ETFE fólie.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Disertační práce o posouzení membránových konstrukcí metodou KP

Diplomová práce Rostislav Lang

Rostislav Lang se ve své disertační práci zabývá návrhem a analýzou membránových konstrukcí pomocí softwaru pro výpočty metodou konečných prvků.

RFEM 5
RF-FORM-FINDING

Přídavný modul

Hledání počátečního tvaru membránových a lanových konstrukcí

Cena za první licenci
1 750,00 USD
RFEM 5
RF-CUTTING-PATTERN

Přídavný modul

Střihové vzory pro membránové konstrukce

Cena za první licenci
2 240,00 USD