Přídavné moduly pro ocelové a hliníkové konstrukce

Konstrukce z oceli, ušlechtilé oceli, hliníku a jiných kovů

Programy společnosti Dlubal Software jsou založeny na modulárním systému. Pro odvětví ocelových, kovových, lehkých a hliníkových konstrukcí jsou k dispozici následující přídavné moduly.

Tyto přídavné moduly umožňují posouzení prutů a ploch podle Eurokódu (včetně řady národních příloh) a dalších mezinárodních norem.

 • Nosné ocelové konstrukce
 • Ocelová konstrukce
 • Ocelová pobřežní konstrukce
 • Ocelová hala
 • Ocelová konstrukce
 • Ocelová kupole

Přídavný modul RF-/STEEL pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-STEEL (pro RFEM) a STEEL (pro RSTAB) provádí obecnou analýzu napětí, přičemž vypočítá existující napětí a porovná je s mezními napětími.

Přídavný modul RF-/STEEL EC3 pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/STEEL EC3 provádí všechna typická posouzení na mezní stav únosnosti, analýzu stability a deformací, a také posouzení požární odolnosti ocelových prutů.

V modulu jsou integrovány všechny důležité národní přílohy.

Rozšíření RF-/STEEL Warping Torsion

RF-/STEEL Warping Torsion je rozšířením přídavných modulů RF‑/STEEL EC3 a RF-/STAHL AISC. 

Program provádí analýzu ztráty stability prutů obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení podle teorie druhého řádu se 7 stupni volnosti a s použitím imperfekcí zohledňujících vlastní tvary.

Rozšíření RF-/STEEL Plasticity

RF-/STEEL Plasticity je rozšířením přídavného modulu RF‑/STEEL EC3. V RF-/STEEL Plasticity jsou k dispozici následující metody posouzení:

 • Průřezy složené ze dvou nebo tří částí (I-, C-, U-, Z-, L-, T-profily), plochá ocel, trubky a duté průřezy podle metody dílčích vnitřních sil s redistribucí podle Kindmanna / Frickela
 • Eliptické průřezy s nelineárním analytickým procesem optimalizace
 • Metody pro obecné průřezy
  • Metoda dílčích vnitřních sil bez redistribuce podle Kindmanna / Frickela
  • Simplexová metoda

Rozšíření RF-/STEEL Cold-Formed Sections

RF-/STEEL Cold-Formed Sections je rozšíření přídavného modulu RF-/STEEL EC3. Provádí posouzení únosnosti a použitelnosti u ocelových prutů tvarovaných za studena podle norem EN 1993-1-3 a EN 1993-1-5.

Přídavný modul RF-/STEEL AISC pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/STEEL AISC umožňuje posouzení mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti pro pruty a sady prutů podle amerických norem ANSI/AISC 360‑05, ANSI/AISC 360‑10, a ANSI/AISC 360‑16.

Přídavný modul RF-/STEEL SIA pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/STEEL SIA provádí všechna požadovaná posouzení prutů a sad prutů na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti podle švýcarské normy SIA 263.

Přídavný modul RF-/STEEL IS pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/STEEL IS posuzuje ocelové pruty a sady prutů na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti podle indické normy IS 800:2007.

Přídavný modul RF-/STEEL BS pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/STEEL BS provádí posouzení ocelových prutů na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti podle norem:

 • BS 5950-1:2000 (Britská norma),
 • BS EN 1993-1-1 (Eurokód 3: Britská národní příloha).

Přídavný modul RF-/STEEL GB pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/STEEL GB provádí všechna požadovaná posouzení prutů na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti podle čínské normy GB 50017-2003.

Přídavný modul RF-/STEEL CSA pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/STEEL CSA umožňuje posuzovat pruty na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti podle kanadských norem CSA S16‑09, CSA S16‑14 a CSA S16-19.

Přídavný modul RF-/STEEL AS pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-STEEL AS posuzuje ocelové pruty na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti podle australské normy AS 4100-1998 + Annex 1 - 1999.

Přídavný modul RF-/STEEL NTC-DF pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/STEEL NTC-DF provádí posouzení mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti ocelových prutů podle mexické normy NTC-RCDF (2004).

Přídavný modul RF-/STEEL SP pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/STEEL SP provádí všechna požadovaná posouzení prutů na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti podle ruské normy SP 13330.2017.

Přídavný modul RF-/STEEL SANS pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/STEEL SANS umožňuje posouzení prutů na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti podle jihoafrické normy SANS 10162-1:2011.

Přídavný modul RF-/STEEL NBR pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/STEEL NBR posuzuje ocelové pruty na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti podle brazilské normy ABNT NBR 8800:2008.

Přídavný modul RF-/STEEL HK v programu RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF/STEEL HK je vhodný pro posouzení ocelových prutů pro mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti podle normy pro ocelové konstrukce z roku 2011 (Buildings Department-Hong Kong).

Přídavný modul RF-/STEEL Fatigue Members pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/STEEL Fatigue Members umožňuje posouzení prutů a sad prutů na únavu materiálu podle EN 1993-1-9.

Přídavný modul RF-/ALUMINUM pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/ALUMINUM posuzuje hliníkové pruty na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti podle normy EN 1999-1-1:2007 (Eurokód 9).

Přídavný modul RF-/ALUMINUM ADM pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/ALUMINUM ADM posuzuje hliníkové pruty a sady prutů na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti podle amerických norem ADM 2010, ADM 2015 a ADM 2020.

Přídavný modul RF-/PLATE-BUCKLING pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/PLATE-BUCKLING provádí posouzení boulení pro obdélníkové desky podle EN 1993-1-5:2006 a DIN 18800-3:1990-11.

Desky lze vyztužit horizontálními nebo vertikálními výztuhami (plochá ocel, úhelníky, T-výztuhy, trapézové výztuhy, U-průřezy).

Přídavný modul RF-/FE-LTB pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/FE-LTB vybírá dílčí rovinné konstrukce z prostorových modelů v programu RFEM/RSTAB, které dále posuzuje na prostorový vzpěr podle analýzy druhého řádu včetně zohlednění deplanace.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty Dlubal

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | USA

Online školení 11. srpna 2021 13:00 - 16:00 EDT

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 25. srpna 2021 8:30 - 12:30 CEST

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 14. října 2021 - 15. října 2021

}
RFEM
RF-STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL Warping Torsion

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM
RF-STEEL Plasticity

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3

Posouzení plasticity ocelových průřezů metodou dílčích vnitřních sil nebo simplexovou metodou

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM
RF-STEEL AISC

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL SIA

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle švýcarské normy SIA 263

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL IS

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle indické normy IS 800:2007

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL BS

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle britské normy BS 5950-1:2000 nebo britské národní přílohy BS EN 1993-1-1

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL GB

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle čínské normy GB 50017-2003

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL CSA

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle kanadské normy CSA S16

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL AS

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle australské normy AS 4100-1998

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL NTC-DF

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle mexické normy NTC-DF 2004

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL SP

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle ruské normy SP 16.13330.2017

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL SANS

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle jihoafrické normy SANS 10162-1:2011

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL NBR

Přídavný modul

Posouzení prutů podle brazilské normy ABNT NBR 8800:2008

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL HK

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle hongkongské normy Code of Practice for the Structural Use of Steel 2011 (Buildings Department - Hong Kong)

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL Fatigue Members

Přídavný modul

Posouzení únavové pevnosti prutů a sad prutů

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM
RF-ALUMINIUM

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle Eurokódu 9

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-ALUMINUM ADM

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle americké normy ADM 2010, ADM 2015 a ADM 2020

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-PLATE-BUCKLING

Přídavný modul

Posouzení boulení vyztužených i nevyztužených desek

Cena za první licenci
900,00 USD
RFEM
RF-FE-LTB

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD
RSTAB
OCEL

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB
STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB
STEEL Warping Torsion

Rozšíření modulu STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB
STEEL Plasticity

Rozšíření modulu STEEL EC3

Plastické posouzení průřezů metodou dílčích vnitřních sil a simplexovou metodou

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB
STEEL AISC

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB
STEEL SIA

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle švýcarské normy SIA 263

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB
STEEL IS

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle indické normy IS 800:2007

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB
STEEL BS

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle britské normy BS 5950-1:2000 nebo britské národní přílohy BS EN 1993-1-1

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB
STEEL GB

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle čínské normy GB 50017-2003

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB
STEEL CSA

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle kanadské normy CSA S16-14

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB
STEEL AS

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle australské normy AS 4100-1998

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB
OCEL NTC-DF

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle mexické normy NTC-DF 2004

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB
STEEL SP

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle ruské normy SP 16.13330.2011

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB
STEEL SANS

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle jihoafrické normy SANS 10162-1:2011

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB
STEEL NBR

Přídavný modul

Posouzení prutů podle brazilské normy ABNT NBR 8800:2008

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB
STEEL HK

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle hongkongské normy Code of Practice for the Structural Use of Steel 2011 (Buildings Department - Hong Kong)

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB
STEEL Fatigue Members

Přídavný modul

Posouzení únavové pevnosti prutů a sad prutů

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB
HLINÍK

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle Eurokódu 9

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB
ALUMINUM ADM

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle americké normy ADM 2010, ADM 2015

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB
PLATE-BUCKLING

Přídavný modul

Posouzení boulení vyztužených i nevyztužených desek

Cena za první licenci
900,00 USD
RSTAB
FE-LTB

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD