Přídavné moduly pro ocelové a hliníkové konstrukce

Přídavný modul RF-/STEEL pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-STEEL (pro RFEM) a STEEL (pro RSTAB) provádí obecnou analýzu napětí, přičemž vypočítá existující napětí a porovná je s mezními napětími.

Přídavný modul RF-/STEEL EC3 pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/STEEL EC3 provádí všechna typická posouzení na mezní stav únosnosti, analýzu stability a deformací, a také posouzení požární odolnosti ocelových prutů.

V modulu jsou integrovány všechny důležité národní přílohy.

Rozšíření RF-/STEEL Warping Torsion

RF-/STEEL Warping Torsion je rozšířením přídavného modulu RF‑/STEEL EC3.

Program provádí analýzu ztráty stability prutů obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení podle teorie II. řádu se 7 stupni volnosti a s použitím imperfekcí zohledňujících vlastní tvary.

Rozšíření RF-/STEEL Plasticity

RF-/STEEL Plasticity je rozšířením přídavného modulu RF‑/STEEL EC3. V RF-/STEEL Plasticity jsou k dispozici následující metody posouzení:

  • Průřezy složené ze dvou nebo tří částí (I-, C-, U-, Z-, L-, T-profily), plochá ocel, trubky a duté průřezy podle metody dílčích vnitřních sil s redistribucí podle Kindmanna / Frickela
  • Eliptické průřezy s nelineárním analytickým procesem optimalizace
  • Metody pro obecné průřezy
    • Metoda dílčích vnitřních sil bez redistribuce podle Kindmanna / Frickela
    • Simplexová metoda

Přídavný modul RF-/STEEL AISC pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/STEEL AISC umožňuje posouzení mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti pro pruty a sady prutů podle amerických norem ANSI/AISC 360-05 a ANSI/AISC 360-10.

Přídavný modul RF-/STEEL SIA pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/STEEL SIA provádí všechna požadovaná posouzení prutů a sad prutů na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti podle švýcarské normy SIA 263.

Přídavný modul RF-/STEEL IS pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/STEEL IS posuzuje ocelové pruty a sady prutů na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti podle indické normy IS 800:2007.

Přídavný modul RF-/STEEL BS pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/STEEL BS provádí posouzení ocelových prutů na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti podle norem:

  • BS 5950-1:2000 (Britská norma),
  • BS EN 1993-1-1 (Eurokód 3: Britská národní příloha).

Přídavný modul RF-/STEEL GB pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/STEEL GB provádí všechna požadovaná posouzení prutů na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti podle čínské normy GB 50017-2003.

Přídavný modul RF-/STEEL CSA pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/STEEL CSA umožňuje posouzení prutů na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti podle kanadských norem CSA S16‑09 a CSA S16‑14.

Přídavný modul RF-/STEEL AS pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-STEEL AS posuzuje ocelové pruty na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti podle australské normy AS 4100-1998 + Annex 1 - 1999.

Přídavný modul RF-/STEEL NTC-DF pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/STEEL NTC-DF provádí posouzení mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti ocelových prutů podle mexické normy NTC-RCDF (2004).

Přídavný modul RF-/STEEL SP pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/STEEL SP provádí všechna požadovaná posouzení prutů na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti podle ruské normy SP 13330.2011.

Přídavný modul RF-/STEEL SANS pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/STEEL SANS umožňuje posouzení prutů na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti podle jihoafrické normy SANS 10162-1:2011.

Přídavný modul RF-/STEEL NBR pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/STEEL NBR posuzuje ocelové pruty na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti podle brazilské normy ABNT NBR 8800:2008.

Přídavný modul RF-/STEEL HK pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/STEEL HK provádí posouzení ocelových prutů na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti podle hongkongské normy Code of Practice for the Structural Use of Steel 2011 (Buildings Department - Hong Kong)

Přídavný modul RF-/STEEL Fatigue Members pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/STEEL Fatigue Members umožňuje posouzení prutů a sad prutů na únavu materiálu podle EN 1993-1-9.

Přídavný modul RF-/ALUMINUM pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/ALUMINUM posuzuje hliníkové pruty na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti podle normy EN 1999-1-1:2007 (Eurokód 9).

Přídavný modul RF-/ALUMINUM ADM pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/ALUMINUM ADM posuzuje hliníkové pruty a sady prutů na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti podle americké normy ADM 2010 a ADM 2015.

Přídavný modul RF-/PLATE-BUCKLING pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/PLATE-BUCKLING provádí posouzení boulení pro obdélníkové desky podle EN 1993-1-5:2006 a DIN 18800-3:1990-11.

Desky lze vyztužit horizontálními nebo vertikálními výztuhami (plochá ocel, úhelníky, T-výztuhy, trapézové výztuhy, U-průřezy).

Přídavný modul RF-/FE-LTB pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/FE-LTB vybírá dílčí rovinné konstrukce z prostorových modelů v programu RFEM/RSTAB, které dále posuzuje na prostorový vzpěr podle analýzy druhého řádu včetně zohlednění deplanace.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Produktové video (EN): Jak fungují programy Dlubal Software při návrhu a posouzení konstrukcí z oceli?

Produktové video: Přídavný modul RF-/STEEL EC3 (anglicky)

Produktové video: Přídavný modul RF-/ALUMINUM (anglicky)

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.