Ostatní přídavné moduly

Přídavný modul RF-/DEFORM pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/DEFORM provádí analýzu deformací pro jednotlivé pruty a kompletní sady prutů.

Přípustné mezní deformace lze individuálně vztáhnout na nepřetvořenou konstrukci nebo na posunuté konce prutu.

Přídavný modul RF-MOVE/RSMOVE pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-MOVE/RSMOVE vytváří zatěžovací stavy z různých pozic pohyblivých zatížení (například kladnice, jeřáby, automobily a jiné).

Při generování těchto zatížení je možné vytvořit také kombinaci výsledků.

Přídavný modul RF-MOVE Surfaces pro RFEM

Přídavný modul RF-MOVE Surfaces programu RFEM vytváří zatěžovací stavy z různých pozic pohyblivých zatížení, jako jsou například automobily na mostech.

Kromě toho je možné vytvořit obálkovou kombinaci výsledků.

Přídavný modul RF-IMP/RSIMP pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-IMP/RSIMP slouží k automatickému vytváření imperfekcí pro geometricky nelineární výpočet.

Při výpočtu podle analýzy druhého nebo třetího řádu v programu RFEM/RSTAB lze tímto provést také posouzení na mezní stav únosnosti včetně stability.

Přídavný modul RF-STABILITY pro RFEM

Přídavný modul RF-STABILITY programu RFEM slouží ke stabilitním analýzám prutů, ploch a těles.

Modul stanoví součinitele kritického zatížení a příslušné stabilitní tvary.

Přídavný modul RSBUCK pro RSTAB

Přídavný modul RSBUCK provádí posouzení stability prutových konstrukcí na základě analýzy vlastních čísel.

Přídavný modul RF-SOILIN pro RFEM

Přídavný modul RF-SOILIN programu RFEM určuje pružné podloží na základě půdních vrstev.

Posouzení lze provést podle norem ČSN 73 1001, EN 1997-1:2004 nebo DIN 4019-1:1979-04.

Přídavný modul RF-INFLUENCE pro RFEM

Přídavný modul RF-INFLUENCE programu RFEM generuje příčinkové čáry a plochy, které vznikají důsledkem konstantní návrhové síly, například normálové síly, smykové síly nebo ohybového momentu.

Příčinkové čáry a plochy se používají pro grafické znázornění způsobu, jakým jednotkové zatížení ovlivňuje vnitřní reakce v libovolném bodě zatížení modelu.

Přídavný modul RF-MAT NL pro RFEM

Přídavný modul RF-MAT NL umožňuje zohlednit nelineární chování materiálu v programu RFEM (například izotropní plastický model, ortotropní plastický model, izotropní zdivo a jiné).

Přídavný modul RF-/STAGES pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/STAGES umožňuje posouzení konstrukcí složených z prutů, ploch a těles s ohledem na průběh stavby.

Je-li zanedbán vliv různých stavebních fází, mohou výpočty celých modelů staveb vykazovat chyby. RF-/STAGES analyzuje tyto vlivy a zohlední je při posouzení konstrukčních systémů.

Přídavný modul RF-LAMINATE pro RFEM

Přídavný modul RF-LAMINATE provádí analýzu napětí a průhybu vícevrstvých ploch se zohledněním smykového spřažení (křížem lepené dřevěné prvky, vláknové kompozity, sklolamináty, uhlíková vlákna a jiné).

Přídavný modul RF-LOAD-HISTORY pro RFEM

Přídavný modul RF-LOAD-HISTORY zohledňuje trvalou (plastickou) deformaci vlivem předcházejících zatěžovacích situací.

Výpočet se vztahuje na konstrukce z ploch a těles.

Přídavný modul RF-COM/RS-COM pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-COM/RS-COM představuje programovatelné rozhraní (API) založené na technologii COM.

Pomocí tohoto rozhraní je možné přizpůsobit program RFEM/RSTAB svým individuálním požadavkům a naprogramovat vstupní makra nebo postprocesory.

Přídavný modul RF-LINK pro RFEM

Přídavný modul RF-LINK rozšiřuje možnosti importu dat do programu RFEM o následující rozhraní:

  • Standard Acis Text Format (*.sat)
  • Initial Graphics Exchange Specification (*.igs, *.iges)
  • Standard for the Exchange of Product Model Data (*.stp, *.step)

Přídavný modul SUPER-RC pro RSTAB

Přídavný modul SUPER-RC umožňuje zohlednit stavební fáze při proměnlivých podmínkách a účincích působících na model konstrukce.

Za tímto účelem vytváří modul obálku všech extrémních výsledků.

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

RFEM Ostatní
RF-DEFORM 5.xx

Přídavný modul

Analýza deformací a průhybu pro pruty a sady prutů

Cena za první licenci
220,00 USD
RSTAB Ostatní
DEFORM 8.xx

Přídavný modul

Analýza deformací a průhybu pro pruty a sady prutů

Cena za první licenci
220,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MOVE 5.xx

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení

Cena za první licenci
450,00 USD
RSTAB Ostatní
RSMOVE 8.xx

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení

Cena za první licenci
450,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MOVE Surfaces 5.xx

Přídavný modul

Generování pohyblivého zatížení na plochy

Cena za první licenci
540,00 USD
RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Ostatní
RSIMP 8.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
450,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Ostatní
RF-SOILIN 5.xx

Přídavný modul

Určení součinitelů podloží pomocí údajů o základové půdě

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ostatní
RF-INFLUENCE 5.xx

Přídavný modul

Stanovení příčinkových čar a ploch

Cena za první licenci
580,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STAGES 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění stavebních fází v RFEM

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Ostatní
STAGES 8.xx

Přídavný modul

Zohlednění stavebních fází

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Ostatní
RF-LAMINATE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení vícevrstvých ploch

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Ostatní
RF-LOAD-HISTORY 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění plastických deformací vlivem předcházejících zatěžovacích situací

Cena za první licenci
580,00 USD
RFEM Ostatní
RF-COM 5.xx

Přídavný modul

Programovatelné rozhraní COM

Cena za první licenci
580,00 USD
RSTAB Ostatní
RS-COM 8.xx

Přídavný modul

Programovatelné rozhraní COM

Cena za první licenci
580,00 USD
RFEM Ostatní
RF-LINK 5.xx

Přídavný modul

Rozhraní pro import souborů ve formátech STEP, IGES, ACIS

Cena za první licenci
900,00 USD
RSTAB Ostatní
SUPER-RC 8.xx

Přídavný modul

Superponování výsledků různých stavebních fází

Cena za první licenci
220,00 USD