Přídavný modul RF-LOAD-HISTORY pro RFEM

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Zohlednění plastických deformací vlivem předcházejících zatěžovacích situací

Přídavný modul RF-LOAD-HISTORY programu RFEM zohledňuje trvalou (plastickou) deformaci vlivem předcházejících zatěžovacích situací. Výpočet se vztahuje na konstrukce z ploch a těles. Pro výpočty v modulu RF-LOAD-HISTORY je zapotřebí přídavný modul RF-MAT NL.

 1. Základní vlastnosti

  • Snadná definice zatěžovacích stupňů
  • Jednoduché přiřazení zatěžovacích stavů, kombinací zatížení a kombinací výsledků k zatěžovacím stupňům
  • Zohlednění trvalých (plastických) deformací z předcházejících zatěžovacích stupňů
  • Výsledky (deformace, podporové síly, vnitřní síly, napětí, přetvoření atd.) v číselné a grafické podobě pro jednotlivé zatěžovací stupně
  • Podrobný tiskový protokol s výsledkovou dokumentací pro všechny zatěžovací stupně
 2. Okno modulu 1.1 Základní údaje

  Zadávání zatěžovacích stupňů

  Po zadání celého modelu a zatížení v RFEMu je možné zadat kroky a popisy zatížení v okně 1.1 Základní údaje.

  V dialogu 1.2 Zatížení lze jednotlivým zatěžovacím stavům přiřadit zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků. Lze je násobit součinitelem zatížení.

 3. Podrobná nastavení pro výpočet

  Výpočet

  Výpočet se provádí postupně pro každý zatěžovací krok. Při výpočtu dalších zatěžovacích stupňů se zohledňují stálé (plastické) deformace předchozích zatěžovacích stupňů. Tímto způsobem je také možné provést výpočet s reliéfem konstrukce.

  Zatížení jednotlivých kroků se v průběhu výpočtu spočítají (v závislosti na znaménech). Můžete libovolně zvolit metodu výpočtu (lineární, druhého řádu, velké deformace a postkritická analýza). Dále modul spravuje globální nastavení výpočtu.

 4. Okno modulu 2.21 Plochy - srovnávací napětí - von Mises

  Výsledky a export

  Po skončení výpočtu se výsledky jednotlivých zatěžovacích stupňů zobrazí přímo v tabulkách výsledků přídavného modulu.

  Výsledky obsahují například deformace, napětí a vnitřní síly ploch a také deformace a napětí těles. Kombinace výsledků pro každý zatěžovací stupeň lze exportovat do programu RFEM. Tyto obálkové kombinace je možné využít pro další posouzení v jiných přídavných modulech programu RFEM.

  Všechna vstupní data a výsledky z přídavného modulu tvoří součást globálního tiskového protokolu programu RFEM.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Cena (bez DPH)

Cena
580,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STAGES 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění stavebních fází v RFEM

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Přípoje
RF-HSS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení mezního stavu únosnosti svařovaných styčníků s dutými průřezy podle EN 1993-1-8:2005

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ostatní
RF-SOILIN 5.xx

Přídavný modul

Určení součinitelů podloží pomocí údajů o základové půdě

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MOVE Surfaces 5.xx

Přídavný modul

Generování pohyblivého zatížení na plochy

Cena za první licenci
540,00 USD
RFEM Ostatní
RF-COM 5.xx

Přídavný modul

Programovatelné rozhraní COM

Cena za první licenci
580,00 USD