Přídavný modul RF-LOAD-HISTORY pro RFEM

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Zohlednění plastických deformací vlivem předcházejících zatěžovacích situací

Přídavný modul RF-LOAD-HISTORY programu RFEM zohledňuje trvalou (plastickou) deformaci vlivem předcházejících zatěžovacích situací. Výpočet se vztahuje na konstrukce z ploch a těles. Pro výpočty v modulu RF-LOAD-HISTORY je zapotřebí přídavný modul RF-MAT NL.

 1. Základní vlastnosti

  • Snadná definice zatěžovacích stupňů
  • Jednoduché přiřazení zatěžovacích stavů, kombinací zatížení a kombinací výsledků k zatěžovacím stupňům
  • Zohlednění trvalých (plastických) deformací z předcházejících zatěžovacích stupňů
  • Výsledky (deformace, podporové síly, vnitřní síly, napětí, přetvoření atd.) v číselné a grafické podobě pro jednotlivé zatěžovací stupně
  • Podrobný tiskový protokol s výsledkovou dokumentací pro všechny zatěžovací stupně
 2. Okno modulu 1.1 Základní údaje

  Zadávání zatěžovacích stupňů

  Po zadání celkového modelu se zatíženími do programu RFEM je nutné definovat zatěžovací stupně a jejich popis v okně 1.1 Základní údaje.

  V okně 1.2 Zatížení se pak různým zatěžovacím stupňům přiřadí zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků, které lze v případě potřeby násobit součinitelem zatížení.

 3. Podrobná nastavení pro výpočet

  Výpočet

  Výpočty probíhají postupně pro každý zatěžovací stupeň. Trvalé (plastické) deformace předcházejících zatěžovacích stupňů se zohledňují při výpočtech dalších zatěžovacích stupňů. Tímto způsobem je možné provádět také výpočty zahrnující odlehčení konstrukce.

  V průběhu celého procesu výpočtu se zatížení z jednotlivých stupňů sčítají (podle znamének). Teorii výpočtu lze volně vybrat (lineární statická analýza, analýza druhého a třetího řádu). Kromě toho je možné ovládat další globální nastavení pro výpočet v modulu.

 4. Okno modulu 2.21 Plochy - srovnávací napětí - von Mises

  Výsledky a export

  Po skončení výpočtu se výsledky jednotlivých zatěžovacích stupňů zobrazí přímo v tabulkách výsledků přídavného modulu.

  Výsledky obsahují například deformace, napětí a vnitřní síly ploch a také deformace a napětí těles. Kombinace výsledků pro každý zatěžovací stupeň lze exportovat do programu RFEM. Tyto obálkové kombinace je možné využít pro další posouzení v jiných přídavných modulech programu RFEM.

  Všechna vstupní data a výsledky z přídavného modulu tvoří součást globálního tiskového protokolu programu RFEM.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

CENA pro RFEM (bez DPH)

 • RF-LOAD-HISTORY 5.xx

  580,00 USD

 • Další licence

  261,00 USD