Přídavný modul RF-/STAGES pro RFEM/RSTAB

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Zohlednění stavebních fází v RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/STAGES umožňuje posouzení konstrukcí složených z prutů, ploch a těles s ohledem na průběh stavby.

Je-li zanedbán vliv různých stavebních fází, mohou výpočty celých modelů staveb vykazovat chyby. RF-/STAGES analyzuje tyto vlivy a zohlední je při posouzení konstrukčních systémů.

 1. 000381

  Základní vlastnosti

  • Snadná definice stavebních fází na RFEM/RSTAB modelu včetně vizualizace
  • Přidání, odstranění a úpravy vlastností prutů, ploch a těles (například kloubů na konci prutu, excentricit ploch, stupňů volnosti pro podpory apod.)
  • Volitelná superpozice stavebních fází s přídavnými dočasnými zatíženími, například montážními zatíženími nebo montážními jeřáby apod.
  • Zohlednění nelineárních účinků, jako jsou například neúčinnost tahových prutů, pružná podloží nebo nelineární podpory
  • Zobrazení výsledků v číselné i grafické podobě pro jednotlivé stavební fáze, případně jako obálka (max. a min. hodnoty) pro všechny stavební fáze
  • Podrobný tiskový protokol se všemi údaji o modelu a zatíženích pro každou stavební fázi
 2. 1.1 Základní údaje - zadávání fází

  000382

  Zadávání stavebních fází

  Po vytvoření celkového modelu v programu RFEM/RSTAB jsou jednotlivé konstrukční dílce a jejich zatížení přiřazeny příslušným stavebním fázím. Pro každou stavební fázi můžeme například upravit zadání kloubů u prutů a zadání podpor.

  Tímto způsobem je možné modelovat změny konstrukčního systému, ke kterým dochází například vlivem postupné injektáže mostních nosníků nebo poklesem sloupů. Zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků vytvořené v programu RFEM/RSTAB se v modulu rozdělí do kategorií „Stálé zatížení“ nebo „Krátkodobé zatížení“

  Zadaná krátkodobá zatížení jsou superponována stálými zatíženími. Tímto způsobem lze například určit maximální vnitřní síly při různých polohách jeřábu nebo zohlednit krátkodobá montážní zatížení, která působí pouze v určitých stavebních fázích.

 3. 2.4 Pruty - deformace pro fázi 4

  000383

  Výpočet

  Výpočet stálých zatížení probíhá podle analýzy třetího řádu postupně pro každou stavební fázi.

  Rozdíly v geometrii ideální a deformované konstrukce vlivem předchozí stavební fáze jsou vnitřně vyrovnány. Další stavební fáze je založena na modelu zatíženém z předchozí stavební fáze.

 4. Výsledky v grafice RFEMu - fáze 3

  000384

  Výsledky a export

  Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky jednotlivých stavebních fázích v tabulkách modulu. Výsledky lze exportovat do programu RFEM/RSTAB a poté je zobrazit graficky na modelu konstrukce.

  Pro každou stavební fázi vznikne několik případů s výsledky. Navíc je vytvořena obálková kombinace, která obsahuje maximální a miminální hodnoty všech stavebních fází. Případy s výsledky a obálkovou kombinaci lze využít pro další posouzení různých přídavných modulů programu RFEM/RSTAB.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

CENA pro RFEM (bez DPH)

 • RF-STAGES 5.xx

  850,00 USD

 • Další licence

  382,50 USD

CENA pro RSTAB (bez DPH)

 • STAGES 8.xx

  850,00 USD

 • Další licence

  382,50 USD