Přídavné moduly pro potrubní systémy

Přídavný modul RF-PIPING pro RFEM

Modul RF‑PIPING se používá pro modelování potrubních systémů a definování jejich zatížení v souladu s normami.

V modelu je možné definovat různé specifické prvky jako ventily, tvarovky, příruby, T-kusy, kompenzátory a jiné potrubní prvky a uvažovat je v posouzení společně s podpůrnou konstrukcí.

Přídavný modul RF-PIPING Design pro RFEM

Přídavný modul RF‑PIPING Design porovnává existující napětí v potrubí s dovolenými napětími podle norem EN 13480‑3, ASME B31.1 a ASME B31.3.

RFEM Potrubní systémy
RF-PIPING 5.xx

Přídavný modul

Modelování potrubních sítí

Cena za první licenci
1 750,00 USD
RFEM Potrubní systémy
RF-PIPING Design 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí a posouzení potrubí

Cena za první licenci
1 480,00 USD