Přídavné moduly pro přípoje

Přídavný modul RF-/FRAME-JOINT Pro pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/FRAME JOINT Pro navrhuje a klasifikuje ohybově tuhé šroubované přípoje mezi sloupy a příčlemi. Posouzení tuhých šroubovaných přípojů probíhá podle Eurokódu 3.

Dále je možné použít výztuhy, zesílení stojin a vložky a zároveň ověřit, zda lze navržené přípoje sešroubovat.

Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - DSTV pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - DSTV posuzuje momentové a kloubové přípoje I-nosníků podle německé směrnice "Typizované přípoje v ocelových konstrukcích pozemních staveb". Únosnosti se stanoví podle normy:

  • DIN EN 1993-1-8: Kompletní vydání 2013

Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - Pinned pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - Pinned slouží ke konfiguraci smykových spojů I-nosníků a jejich posouzení podle Eurokódu 3.

K dispozici jsou čtyři různé typy přípojů: přípoj s úhelníky, přípoj s deskou na stojině, přípoj s krátkou čelní deskou a přípoj s čelní deskou a zarážkou.

Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - Rigid pro RFEM/RSTAB

V přídavném modulu RF-/JOINTS Steel ‑ Rigid lze konfigurovat a posoudit ohybově tuhé spoje válcovaných a svařovaných I-profilů podle Eurokódu 3.

K dispozici jsou následující typy: přípoj s čelní deskou (nosník-sloup nebo nosník-nosník), tuhý spoj s příložkami na stojině.

Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - Column Base pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/JOINTS Steel – Column Base posuzuje patky kyvných a tuhých ocelových sloupů podle:

  • EN 1993-1-8 (včetně národních příloh)

Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - Tower pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/JOINTS Steel – Tower provádí posouzení kloubových šroubovaných spojů pro pruty příhradových stožárů (spoje s diagonálami bez styčníkových plechů 2D/3D, šroubované spoje se sloupem) podle normy:

  • EN 1993-1-8 (včetně národních příloh)

Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - SIKLA pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - SIKLA navrhuje a posuzuje spoje využívající spojovací systémy Sikla podle německého expertního posudku (GS) se zkušebním protokolem č. K14‑6005‑3.

Přídavný modul RF-/JOINTS Timber - Steel to Timber pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/JOINTS Timber – Steel to Timber posuzuje spoje, u nichž jsou dřevěné pruty navzájem připojené nepřímo pomocí ocelových desek. Spojovacími prostředky jsou kolíky, hmoždíky, hřebíky a vruty. Posouzení probíhá podle normy:

  • EN 1995-1-1 (včetně národních příloh)
  • ANSI/AWC NDS‑2018 (včetně LRFD a ADS)
    • Load and Resistance Factor Design (LRFD)
    • Allowable Stress Design (ASD)

Přídavný modul RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/JOINTS Timber – Timber to Timber posuzuje spoje, u nichž jsou dřevěné pruty navzájem připojené přímo pomocí šikmých vrutů. Posouzení probíhá podle normy:

  • EN 1995-1-1 (včetně národních příloh)

Přídavný modul RF-/LIMITS pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-LIMITS provádí posouzení na mezní stav únosnosti prutů, konců prutů, uzlů, uzlových podpor a ploch prostřednictvím definované mezní únosnosti.

Rozsáhlé databáze obsahují spojovací prostředky pro dřevo (SIGHA, Sherpa, WÜRTH, Simpson StrongTie, KNAPP) a ocel (typizované přípoje v ocelových konstrukcích pozemních staveb podle EC 3, M‑connect).

Přídavný modul RF-/HSS pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/HSS slouží k navrhování různých přípojů s dutými průřezy nebo k úpravě stávajících přípojů. Posouzení probíhá podle Eurokódu 3.

V modulu lze posoudit rovinné a prostorové styčníky prutových konstrukcí s kruhovými, čtvercovými nebo obdélníkovými dutými průřezy.

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Školení v Lipsku, Německo | RSTAB | Základy

Školení 29. září 2020 9:00 - 16:30 CEST

Programovatelné rozhraní COM pro RFEM/RSTAB

Programovatelné rozhraní COM pro RFEM/RSTAB

Webinář 12. května 2020 15:00 - 15:45 CEST

Posouzení ocelových profilů tvarovaných za studena podle Eurokódu 3

Posouzení profilů tvarovaných za studena podle Eurokódu 3

Webinář 30. dubna 2020 15:00 - 15:45 CEST

Úvod do programu RFEM - 2. část

Úvod do programu RFEM - 2. část

Webinář 20. června 2019

RFEM Přípoje
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - DSTV 5.xx

Přídavný modul

Standardizované spoje ocelových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Pinned 5.xx

Přídavný modul

Kloubové spoje podle EN 1993-1-8

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Tower 5.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových spojů pro pruty v příhradových stožárech podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - SIKLA 5.xx

Přídavný modul

Navrhování spojů Sikla

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Timber - Steel to Timber 5.xx

Přídavný modul

Posouzení nepřímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Timber - Timber to Timber 5.xx

Přídavný modul

Posouzení přímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Ostatní
RF-LIMITS 5.xx

Přídavný modul

Porovnání výsledků s definovanými mezními hodnotami

Cena za první licenci
580,00 USD
RFEM Přípoje
RF-HSS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení mezního stavu únosnosti svařovaných styčníků s dutými průřezy podle EN 1993-1-8:2005

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Přípoje
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Přípoje
JOINTS Steel - DSTV 8.xx

Přídavný modul

Standardizované spoje ocelových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB Přípoje
JOINTS Steel - Pinned 8.xx

Přídavný modul

Kloubové spoje podle EN 1993-1-8

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB Přípoje
JOINTS Steel - Column Base 8.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB Přípoje
JOINTS Steel - Tower 8.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových spojů pro pruty v příhradových stožárech podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB Přípoje
JOINTS Steel - SIKLA 8.xx

Přídavný modul

Navrhování spojů Sikla

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Přípoje
JOINTS Timber - Steel to Timber 8.xx

Přídavný modul

Posouzení nepřímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Přípoje
JOINTS Timber - Timber to Timber 8.xx

Přídavný modul

Posouzení přímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

Cena za první licenci
360,00 USD
RSTAB Ostatní
LIMITS 8.xx

Přídavný modul

Porovnání výsledků s definovanými mezními hodnotami

Cena za první licenci
580,00 USD
RSTAB Přípoje
HSS 8.xx

Přídavný modul

Posouzení mezního stavu únosnosti svařovaných styčníků s dutými průřezy podle EN 1993-1-8:2005

Cena za první licenci
760,00 USD