Přídavné moduly pro přípoje

Navrhování přípojů

Pro posouzení ocelových a dřevěných přípojů nabízejí RFEM a RSTAB výkonné přídavné moduly.

V ocelových stavbách je možné posoudit například ohybově tuhé a kloubové přípoje nosníků, kloubové a vetknuté patky sloupů, přípoje dutých profilů a spoje prutů v příhradových stožárech podle Eurokódu 3.

 • Spoje v ocelových konstrukcích
 • Přípoje v dřevěné konstrukci
 • Přípoje stožárů
 • Spoje v ocelových konstrukcích
 • Spoje v ocelových konstrukcích

Přídavný modul RF-/FRAME-JOINT Pro pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/FRAME JOINT Pro navrhuje a klasifikuje ohybově tuhé šroubované přípoje mezi sloupy a příčlemi. Posouzení tuhých šroubovaných přípojů probíhá podle Eurokódu 3.

Dále je možné použít výztuhy, zesílení stojin a vložky a zároveň ověřit, zda lze navržené přípoje sešroubovat.

Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - DSTV pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - DSTV posuzuje momentové a kloubové přípoje I-nosníků podle německé směrnice "Typizované přípoje v ocelových konstrukcích pozemních staveb". Únosnosti se stanoví podle normy:

 • DIN EN 1993-1-8: Kompletní vydání 2013 a dodatek 2018

Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - Pinned pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - Pinned slouží ke konfiguraci smykových spojů I-nosníků a jejich posouzení podle Eurokódu 3.

K dispozici jsou čtyři různé typy přípojů: přípoj s úhelníky, přípoj s deskou na stojině, přípoj s krátkou čelní deskou a přípoj s čelní deskou a zarážkou.

Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - Rigid pro RFEM/RSTAB

V přídavném modulu RF-/JOINTS Steel ‑ Rigid lze konfigurovat a posoudit ohybově tuhé spoje válcovaných a svařovaných I-profilů podle Eurokódu 3.

K dispozici jsou následující typy: přípoj s čelní deskou (nosník-sloup nebo nosník-nosník), tuhý spoj s příložkami na stojině.

Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - Column Base pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/JOINTS Steel – Column Base posuzuje patky kyvných a tuhých ocelových sloupů podle:

 • EN 1993-1-8 (včetně národních příloh)

Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - Tower pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/JOINTS Steel – Tower provádí posouzení kloubových šroubovaných spojů pro pruty příhradových stožárů (spoje s diagonálami bez styčníkových plechů 2D/3D, šroubované spoje se sloupem) podle normy:

 • EN 1993-1-8 (včetně národních příloh)

Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - SIKLA pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - SIKLA navrhuje a posuzuje spoje využívající spojovací systémy Sikla podle německého expertního posudku (GS) se zkušebním protokolem č. K14‑6005‑3.

Přídavný modul RF-/JOINTS Timber - Steel to Timber pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/JOINTS Timber – Steel to Timber posuzuje spoje, u nichž jsou dřevěné pruty navzájem připojené nepřímo pomocí ocelových desek. Spojovacími prostředky jsou kolíky, hmoždíky, hřebíky a vruty. Posouzení probíhá podle normy:

 • EN 1995-1-1 (včetně národních příloh)
 • ANSI/AWC NDS‑2018 (včetně LRFD a ADS)
  • Load and Resistance Factor Design (LRFD)
  • Allowable Stress Design (ASD)

Přídavný modul RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/JOINTS Timber – Timber to Timber posuzuje spoje, u nichž jsou dřevěné pruty navzájem připojené přímo pomocí šikmých vrutů. Posouzení probíhá podle normy:

 • EN 1995-1-1 (včetně národních příloh)

Přídavný modul RF-/LIMITS pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-LIMITS provádí posouzení na mezní stav únosnosti prutů, konců prutů, uzlů, uzlových podpor a ploch prostřednictvím definované mezní únosnosti.

Rozsáhlé databáze obsahují spojovací prostředky pro dřevo (SIGHA, Sherpa, WÜRTH, Simpson StrongTie, KNAPP) a ocel (typizované přípoje v ocelových konstrukcích pozemních staveb podle EC 3, M‑connect).

Přídavný modul RF-/HSS pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/HSS slouží k navrhování různých přípojů s dutými průřezy nebo k úpravě stávajících přípojů. Posouzení probíhá podle Eurokódu 3.

V modulu lze posoudit rovinné a prostorové styčníky prutových konstrukcí s kruhovými, čtvercovými nebo obdélníkovými dutými průřezy.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty Dlubal

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

RFEM 5
RF-FRAME-JOINT Pro

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-JOINTS Steel - DSTV

Přídavný modul

Standardizované spoje ocelových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM 5
RF-JOINTS Steel - Pinned

Přídavný modul

Kloubové spoje podle EN 1993-1-8

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM 5
RF-/JOINTS Steel - Column Base

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM 5
RF-JOINTS Steel - Tower

Přídavný modul

Posouzení kloubových spojů pro pruty v příhradových stožárech podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
670,00 USD
RF -JOINTS Steel - SIKLA

Přídavný modul

Navrhování spojů Sikla

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-JOINTS Timber - Steel to Timber

Přídavný modul

Posouzení nepřímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM 5
RFEM/RSTAB přídavný modul RF-/JOINTS Timber-Timber to Timber

Přídavný modul

Posouzení přímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM 5
RF-LIMITS

Přídavný modul

Porovnání výsledků s definovanými mezními hodnotami

Cena za první licenci
580,00 USD
RFEM 5
RF-HSS

Přídavný modul

Posouzení mezního stavu únosnosti svařovaných styčníků s dutými průřezy podle EN 1993-1-8:2005

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB 8
FRAME-JOINT Pro

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB 8
JOINTS Steel - DSTV

Přídavný modul

Standardizované spoje ocelových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB 8
JOINTS Steel - Pinned

Přídavný modul

Kloubové spoje podle EN 1993-1-8

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB 8
JOINTS Steel - Column Base

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB 8
JOINTS Steel - Tower

Přídavný modul

Posouzení kloubových spojů pro pruty v příhradových stožárech podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB 8
Spoje ocel - SIKLA

Přídavný modul

Navrhování spojů Sikla

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB 8
JOINTS Timber - Steel to Timber

Přídavný modul

Posouzení nepřímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB 8
RFEM/RSTAB přídavný modul RF-/JOINTS Timber-Timber to Timber

Přídavný modul

Posouzení přímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

Cena za první licenci
360,00 USD
RSTAB 8
LIMITY

Přídavný modul

Porovnání výsledků s definovanými mezními hodnotami

Cena za první licenci
580,00 USD
RSTAB 8
HSS

Přídavný modul

Posouzení mezního stavu únosnosti svařovaných styčníků s dutými průřezy podle EN 1993-1-8:2005

Cena za první licenci
760,00 USD