Program RFEM 5 pro statické výpočty MKP | Automatické vytváření kombinací

Profesionální konečně-prvkový program pro náročné uživatele

MKP program RFEM slouží k rychlému a intuitivnímu modelování, ke statickým a dynamickým výpočtům a k posouzení statiky modelů obsahujících prutové, plošné, deskové, stěnové, skořepinové a tělesové prvky.

Díky modulární koncepci softwaru lze základní program RFEM vybavit příslušnými moduly, a používat tak v různých odvětvích.

Automatické vytváření kombinací zatížení

V programu RFEM lze automaticky vytvářet kombinace zatížení a kombinace výsledků podle Eurokódu a dalších mezinárodních norem v souladu s příslušnými kombinačními pravidly. V přehledném dialogu je možné například kopírovat, přidávat nebo přečíslovat zatěžovací stavy. Zatěžovací stavy a kombinace lze upravovat také v tabulkách.

1

Normy

V základních údajích modelu lze vybírat z řady norem a určit, zda se mají kombinace vytvořit automaticky. K dispozici jsou následující normy:

 • European Union EN 1990:2002
 • European Union EN 1990 + EN 1995:2004 (dřevo)
 • European Union EN 1990 + EN 1991-2; Mosty pozemních komunikací
 • European Union EN 1990 + EN 1991-3; Jeřáby
 • European Union EN 1990 + EN 1997
 • Germany DIN 1055-100:2001-03
 • Germany DIN 1055-100 + DIN 1052:2004-08 (dřevo)
 • Germany DIN 1055-100 + DIN 18008 (sklo)
 • Germany DIN 1052 (zjednodušená) (dřevo)
 • Germany DIN 18800:1990
 • United States of America ASCE 7-10
 • United States of America ASCE 7-10 NDS (dřevo)
 • United States of America ACI 318-14
 • United States of America IBC 2015
 • Canada CAN/CSA S 16.1-94:1994
 • Canada NBCC: 2005
 •  NBR 8681
 • India IS 800:2007
 • Switzerland SIA 260:2003
 • Switzerland SIA 260 + SIA 265:2003 (dřevo)
 •  BS 5950-1:2000
 • China GB 50009-2012
 •  CTE DB-SE

Pro posouzení podle evropské normy EN jsou k dispozici tyto národní přílohy:

 • Deutschland DIN EN 1990/NA:2009-05 (Německo)
 •  NBN EN 1990 – ANB: 2005 (Belgie)
 • Bulgaria BDS EN 1990:2003/NA:2008 (Bulharsko)
 •  DK EN 1990/NA:2007-07 (Dánsko)
 •  SFS EN 1990/NA:2005 (Finsko)
 •  NF EN 1990/NA:2005/12 (Francie)
 • Griechenland ELOT EN 1990:2009 (Řecko)
 •  UNI EN 1990/NA:2007-07 (Itálie)
 • Ireland IS EN 1990:2002 + NA:2010 (Irsko)
 •  LVS EN 1990:2003 /NA:2010 (Lotyšsko)
 • Lithuania LST EN 1990/NA:2010-11 (Litva)
 •  LU EN 1990/NA:2011-09 (Lucembursko)
 •  MS EN 1990:2010 (Malajsie)
 •  NEN EN 1990/NA:2006 (Nizozemsko)
 • Norway NS EN 1990/NA:2008 (Norsko)
 •  ÖNORM EN 1990:2007-02 (Rakousko)
 •  NP EN 1990:2009 (Portugalsko)
 •  PN EN 1990/NA:2004 (Polsko)
 • Romania SR EN 1990/NA:2006-10 (Rumunsko)
 •  SIST EN 1990: 2004/A1:2005 (Slovinsko)
 •  SS EN 1990:2008 (Singapur)
 •  SS EN 1990/ BFS 2010:28 (Švédsko)
 •  STN EN 1990/NA:2009-08 (Slovensko)
 •  UNE EN 1990 2003 (Španělsko)
 •  CSN EN 1990/NA:2004-03 (Česká republika)
 •  BS EN 1990/NA:2004-12 (Velká Británie)
 • Weißrussland TKP EN 1990/NA:2011 (Bělorusko)
 • Cyprus CYS EN 1990:2002 (Kypr)
2

Zatěžovací stavy / Typy účinků

V dialogu "Upravit zatěžovací stavy a kombinace" je možné vytvářet a spravovat zatěžovací stavy a zároveň vytvářet kombinace účinků, zatížení a výsledků. V  souladu se zvolenou normou se jednotlivým zatěžovacím stavům přiřadí různé typy účinků. Je-li určitému typu účinku přiřazeno vícero zatížení, mohou tato zatížení působit současně nebo střídavě (například vítr zleva nebo zprava).

3

Kombinační pravidla

Pro kombinaci účinků v mezních stavech únosnosti a použitelnosti lze vybírat z různých návrhových situací podle normy (například MSÚ (STR/GEO) – stálá / přechodná, MSP – kvazistálá a další). Podle potřeby je možné zahrnout do kombinace imperfekce a vybrat zatěžovací stavy, které se nekombinují s ostatními zatěžovacími stavy (například zatížení během stavby střechy bez zatížení sněhem).

4

Mimořádné návrhové situace

"Mimořádná" návrhová situace automaticky zohlední mimořádné účinky, například zemětřesení, exploze, nárazy a jiné. V případě použití německé normy se může výběrem návrhové situace "mimořádná - sníh" automaticky zohlednit "Severoněmecká nížina".

5

Snížení počtu automaticky vygenerovaných kombinací

Program nabízí tři způsoby jak snížit počet kombinací. První dvě možnosti jsou dostupné pouze při generování kombinací zatížení, nikoliv kombinací výsledků.

V případě první možnosti se automaticky analyzují všechny výsledky zatěžovacích stavů (vnitřní síly, deformace apod.) vybraných prvků. Poté se vygenerují pouze kombinace se zatěžovací stavy, které vyvolávají výsledná maxima nebo minima. Kromě toho lze definovat maximální počet příslušných zatěžovacích stavů nebo zanedbat zatěžovací stavy, které jen velmi málo přispívají k maximálním nebo minimálním hodnotám.

V případě druhé možnosti se automaticky vyhodnotí vygenerované dočasné nebo uživatelsky definované kombinace výsledků. Poté se vytvoří pouze rozhodující kombinace zatížení.

Třetí možností snížení počtu vygenerovaných kombinací je klasifikace několika vybraných účinků jako rozhodujících účinků.

6

Kombinace účinků

Účinky se automaticky superponují podle kombinačních pravidel a zobrazí se jako takzvané „kombinace účinků“. Poté lze stanovit, které kombinace účinků se zohlednění při generování kombinací zatížení nebo výsledků. Na základě vytvořených kombinací účinků je možné odhadnout, jakým způsobem kombinační pravidla ovlivní počet kombinací.

7

Kombinace zatížení

Zatěžovací stavy obsažené v kombinacích zatížení se sečtou, přičemž se zohlední příslušné součinitele (dílčí součinitele spolehlivosti, kombinační součinitele, koeficienty s ohledem na třídy následků a jiné). Kombinace zatížení se mohou vytvořit automaticky podle kombinačních pravidel dané normy. Výpočet probíhá podle lineární statické analýzy, analýzy druhého řádu, analýzy velkých deformací nebo podle postkritické analýzy. Podle potřeby lze například vybrat možnost vztažení vnitřních sil na přetvořenou či nepřetvořenou konstrukci.

8

Kombinace výsledků

V kombinacích výsledků se nejprve spočítají obsažené zatěžovací stavy. Poté se výsledky superponují s ohledem na příslušné součinitele. V kombinacích výsledků lze superponovat výsledky zatěžovacích stavů, kombinací zatížení a výsledky ostatních kombinací výsledků. Vnitřní síly se sečtou standardním způsobem, avšak program nabízí také možnost kvadratické superpozice, která je důležitá pro dynamické analýzy.

9

Úprava tuhostí / Zohlednění počátečních deformací

V jednotlivých zatěžovacích stavech nebo kombinacích zatížení je možné u všech prutů nebo u vybraných prutů upravit tuhosti materiálů, průřezů, uzlových podpor, liniových podpor, plošných podpor, kloubů na koncích prutu a liniových kloubů. Kromě toho lze uvažovat počáteční deformace z jiných zatěžovacích stavů nebo kombinací zatížení.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Pozvánka na akci

NCSEA Summit stavebních inženýrů

Konference 15. února 2022 - 16. února 2022

Pozvánka na akci

2022 NASCC: Konference o oceli

Konference 23. března 2022 - 25. března 2022

Pozvánka na akci

Mezinárodní konference o masivním dřevě

Konference 12. dubna 2022 - 14. dubna 2022

Pozvánka na akci

Kongres pro statiku staveb 2022

Konference 21. dubna 2022 - 22. dubna 2022

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Webinář 5. srpna 2021 13:00 - 14:00

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Webinář 8. června 2021 14:00 - 14:45

Časová analýza výbuchu v programu RFEM

Časová analýza výbuchu v programu RFEM

Webinář 13. května 2021 14:00 - 15:00 EST

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Webinář 30. března 2021 14:00 - 14:45

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Webinář 10. března 2021 14:00 - 15:00 EST

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Webinář 4. února 2021 14:00 - 15:00 CET

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Webinář 26. ledna 2021 13:00 - 14:00 CET

Posouzení prutů podle ADM 2020 v programu RFEM

Posouzení prutů podle ADM 2020 v programu RFEM

Webinář 19. ledna 2021 14:00 - 15:00 EST

Dlubal seminář

Dlubal online seminář | 15. prosince 2020

Webinář 15. prosince 2020 9:00 - 16:00 CET

Návrh dřevěné obloukové konstrukce dle EC5

Návrh dřevěné obloukové konstrukce dle EC5

Webinář 25. listopadu 2020 13:00 - 14:00 CET

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Webinář 11. listopadu 2020 14:00 - 15:00 EST

RFEM 5
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL

Přídavný modul

Napěťová analýza ocelových ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, plošné konstrukce, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM 5
ec2-pro-dlubal

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření modulů pro posouzení železobetonu o posouzení podle Eurokódu 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM 5

Přídavný modul

Dynamická analýza vlastních frekvencí a vlastních tvarů prutových, plošných a objemových modelů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
Stabilní

Přídavný modul

Posouzení stability pomocí metody vlastních čísel

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
CONCRETE Columns (angl.)

Přídavný modul

Posouzení železobetonu metodou modelového sloupu (metoda založená na jmenovité křivosti)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM 5
RF-TIMBER Pro

Přídavný modul

Posouzení dřevěných konstrukcí podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

Přídavný modul

Seizmická a statická analýza zatížení pomocí multimodální analýzy spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM 5
RF-MAT NL

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových zákonů

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM 5
RF-CONCRETE Deflect Přídavný modul pro RFEM | Analytická deformace deskových konstrukcí

Přídavný modul

Analytická analýza deformací deskových konstrukcí ze železobetonu

Cena za první licenci
400,00 USD
RFEM 5
RF-IMP

Přídavný modul

Generování ekvivalentních geometrických imperfekcí a předdeformovaných počátečních konstrukcí pro nelineární výpočty

Cena za první licenci
760,00 USD