Přídavné moduly pro RFEM

Železobetonové konstrukce

S přídavnými moduly pro posouzení železobetonových konstrukcí je možné navrhovat pruty a plochy podle různých mezinárodních norem. Kromě toho lze provést nelineární analýzu (trhliny v betonu) a posouzení konstrukcí z předpjatého betonu.

Ocelové a hliníkové konstrukce

Přídavné moduly pro ocelové a hliníkové konstrukce umožňují posouzení prutů a ploch podle Eurokódu (včetně řady národních příloh) a dalších mezinárodních norem.

Dřevěné konstrukce

Zde naleznete seznam přídavných modulů programu RFEM, které jsou vhodné pro navrhování dřevěných konstrukcí.

Pomocí těchto programů lze provádět posouzení prutů a ploch podle Eurokódu 5 a dalších mezinárodních norem.

Skleněné konstrukce

Pro posouzení skleněných konstrukcí, například tabulí složených z jednovrstvých, vrstvených a izolačních skel, je k dispozici přídavný modul RF‑GLASS programu RFEM pro statické výpočty.

Stožárové konstrukce

RFEM disponuje nejrůznějšími přídavnými moduly pro kontinuální projektování příhradových stožárů.

Tyto moduly umožňují automatické generování konstrukcí a zatížení, stanovení vzpěrných délek a rovněž navrhování podle Eurokódu.

Přípoje

Pro posouzení ocelových a dřevěných přípojů nabízí program RFEM široké spektrum přídavných modulů. V rámci ocelových konstrukcí lze například posoudit kloubové a ohybově tuhé přípoje nosníků, základové patky, přípoje dutých profilů nebo stožárů podle Eurokódu 3.

Dynamická analýza

V programu RFEM je k dispozici řada užitečných přídavných modulů pro dynamické výpočty.

Tyto moduly představují ideální nástroj pro seizmickou analýzu, posouzení na vibrace budov, výpočty základů strojů nebo analýzu vlastních frekvencí mostů a komínů.

Potrubní systémy

Pro modelování a posuzování potrubních systémů jsou v programu RFEM k dispozici přídavné moduly RF‑PIPING a RF‑PIPING Design.

Analýza potrubí může být provedena pro celou soustavu potrubí v interakci s podpůrnou konstrukcí.

Membránové a textilní konstrukce

Software pro statickou analýzu a navrhování RFEM umožňuje form-finding, navrhování i organizaci střihových vzorů pro membránové konstrukce.

Výpočet se provádí podle teorie velkých deformací (teorie III. řádu).

Ostatní

Zde naleznete další užitečné moduly pro RFEM, s nimiž lze provádět nejrůznější statické výpočty, například pro automatické generování imperfekcí, stabilitní analýzu, posouzení vrstvených ploch, plastickou analýzu, zohlednění vlastností konstrukce a mnoho dalších.

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.