Normy USA (AISC, ACI, AWC, ADM, ASCE 7, IBC)

Návrh a posouzení podle amerických norem

  • Standard

Americké normy

Americké normy

V programech Dlubal Software jsou integrovány následující americké normy:

  • ASCE/SEI 7, IBC a ACI 318 (Zatěžovací stavy / kombinace zatížení)
  • ACI 318 (Železobetonové konstrukce)
  • ANSI/AISC 360 (Ocelové konstrukce)
  • ADM (Hliníkové konstrukce)
  • ANSI/AWC NDS (Dřevěné konstrukce)
  • ASCE/SEI 7 a IBC (Zemětřesení)

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Implementované normy USA

1

Automatické vytváření kombinací v programech RFEM a RSTAB

V programech RFEM 6 / RSTAB 9 lze automaticky vytvořit kombinace zatížení a výsledků podle amerických norem ASCE 7/SEI, ASCE/SEI 7 (NDS), ACI 318 a IBC.

2

Posouzení prutů, sloupů a ploch ze železobetonu podle ACI 318

V addonu Posouzení železobetonových konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9 lze posuzovat železobetonové pruty, sloupy a plochy podle americké normy pro železobeton ACI 318.

3

Posouzení oceli podle AISC 360

Addon Posouzení ocelových konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9 provádí posouzení v mezním stavu únosnosti a použitelnosti pro pruty podle norem USA ANSI/AISC 360.

4

Posouzení hliníkových prutů podle ADM

Addon Posouzení hliníkových konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9 provádí posouzení prutů v mezním stavu únosnosti a použitelnosti podle americké normy ADM.

5

Posouzení dřevěných prutů podle ANSI/AWC NDS

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9 provádí posouzení únosnosti, použitelnosti a požární odolnosti podle americké normy ANSI/AWC NDS.

6

Seizmické posouzení podle IBC, ASCE/SEI

Addon Modální analýza pro RFEM 6 / RSTAB 9 umožňuje stanovit vlastní frekvence a vlastní tvary.

V addonu Analýza spektra odezvy pro RFEM 6 / RSTAB 9 se provádí seizmická analýza multimodální analýzou spektra odezvy. Implementovány jsou mimo jiné následující americké normy:

7

Posouzení vícevrstvých ploch podle ANSI/AWC NDS

Přídavný modul RF-LAMINATE pro RFEM 5 / RSTAB 8 slouží k analýze napětí a průhybu vícevrstvých ploch (např. CLT nebo sklolaminátu) podle normy ANSI/AWC NDS (LRFD a ASD).

8

Posouzení nepřímých dřevěných spojů podle NDS

Přídavný modul RF-/JOINTS Timber - Steel to Timber pro RFEM 5 / RSTAB 8 posuzuje spoje připojené nepřímo pomocí ocelových desek podle americké normy ANSI/AWC NDS (LRFD a ASD).

9

Analýza napětí potrubí podle ASME B31.1 a ASME B31.3

RF-PIPING Design slouží k posouzení potrubních systémů. Modul porovnává existující napětí s přípustnými napětími mimo jiné podle ASME B31.1 a ASME B31.3.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete informace o normách implementovaných v produktech Dlubal? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

Často kladené dotazy (FAQ)

+420 227 203 203

[email protected]

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované za použití programů Dlubal

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány za použití programů Dlubal Software.

RFEM je o třídu jinde

„“V průběhu let jsem používal mnoho MKP programů a RFEM bych zařadil na špici. Je velmi výkonný a nabízí mnoho možností pro modelování a zobrazení informací, přesto je intuitivní a jednoduše ovladatelný se zdravým selským rozumem. Myslím, že RFEM je prostě o třídu jinde.”“

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému. Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Program může také posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
4 450,00 EUR
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Program RSTAB 9 pro statické výpočty prutových konstrukcí nabízí podobný rozsah funkcí jako program RFEM pro výpočty MKP, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat rámům a příhradovým vazníkům. Proto je jeho použití velmi snadné a po mnoho let je nejlepší volbou pro statické výpočty prutových konstrukcí z oceli, betonu, dřeva, hliníku a dalších materiálů.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 6
Vykreslení výztužných prutů

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje provést různá posouzení podle mezinárodních norem. Lze v něm navrhovat pruty, plochy a sloupy a také provést posouzení na protlačení a deformace.

Cena za první licenci
2 450,00 EUR
RSTAB 9
Vykreslení výztužných prutů

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje provést různá posouzení podle mezinárodních norem. Posuzovat lze pruty a sloupy.

Cena za první licenci
2 450,00 EUR
RFEM 6
Posouzení ocelových konstrukcí

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí posuzuje ocelové pruty na mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
2 450,00 EUR
RSTAB 9
Posouzení ocelových konstrukcí

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí posuzuje ocelové pruty pro mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
2 450,00 EUR
RFEM 6
Hliníková konstrukce, deformace

Posouzení

Addon Posouzení hliníkových konstrukcí posuzuje hliníkové pruty na mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RSTAB 9
Hliníková konstrukce, deformace

Posouzení

Addon Posouzení hliníkových konstrukcí posuzuje hliníkové pruty na mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 6
Dřevěná konstrukce

Posouzení

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí posuzuje dřevěné pruty na stav únosnosti, použitelnosti a požární odolnost podle různých norem.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RSTAB 9
Dřevěná konstrukce

Posouzení

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí posuzuje dřevěné pruty na stav únosnosti, použitelnosti a požární odolnost podle různých norem.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 6
Modální analýza

Dynamické analýzy

In the Modal Analysis add-on, eigenvalues, natural frequencies, and natural periods for member, surface, and solid models can be calculated.

Cena za první licenci
1 150,00 EUR
RSTAB 9
Modální analýza

Dynamické analýzy

V addonu Modální analýza lze počítat vlastní čísla, vlastní frekvence a vlastní periody u prutových, plošných a objemových modelů.

Cena za první licenci
1 150,00 EUR
RFEM 6
Analýza spektra odezvy

Dynamické analýzy

V addonu Analýza spektra odezvy se provádí seizmické posouzení multimodální analýzou spektra odezvy. Spektra, která jsou k tomu zapotřebí, mohou být vytvořena podle norem nebo definována uživatelem. Z nich se vygenerují náhradní statické síly. Addon obsahuje rozsáhlou databázi akcelerogramů z různých seizmických oblastí. Ty lze využít při generování spektra odezvy.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RSTAB 9
Analýza spektra odezvy

Dynamické analýzy

V addonu Analýza spektra odezvy se provádí seizmická analýza pomocí multimodální analýzy spektra odezvy. Spektra, která jsou k tomu zapotřebí, mohou být vytvořena podle norem nebo definována uživatelem. Z nich se vygenerují náhradní statické síly. Addon obsahuje rozsáhlou databázi akcelerogramů z různých seizmických oblastí. Ty lze využít při generování spektra odezvy.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR