Normy USA (AISC, ACI, AWC, ADM, ASCE 7, IBC)

Návrh a posouzení podle amerických norem

  • Standard

Navrhování s programy RFEM a RSTAB podle norem USA

Americké normy

Americké normy

V programech Dlubal Software jsou integrovány následující americké normy:


  • ASCE/SEI 7, IBC a ACI 318 (zatěžovací stavy / kombinace zatížení)
  • ACI 318 (železobetonové konstrukce)
  • ANSI/AISC 360 (ocelové konstrukce)
  • ADM (hliníkové konstrukce)
  • ANSI/AWC NDS (dřevěné konstrukce)
  • ASCE/SEI 7 a IBC (zemětřesení)

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Implementované normy USA

1

Automatické vytváření kombinací v programech RFEM a RSTAB

Plánujete své stavby pro USA? Pak jste na správném místě. V programu RFEM 6/RSTAB 9 lze automaticky vytvářet kombinace zatížení a kombinace výsledků podle amerických norem ASCE 7/SEI, ASCE/SEI 7 (NDS), ACI 318 a IBC.

2

Posouzení prutů, sloupů a ploch ze železobetonu podle ACI 318

Při práci s železobetonem vám pomůže addon Concrete Design pro RFEM 6/RSTAB 9 . Zde můžete posuzovat železobetonové pruty, sloupy a plochy podle americké normy pro železobeton ACI 318.

3

Posouzení oceli podle AISC 360

Sledujte použitelnost a normy svých ocelových konstrukcí. V addonu pro RFEM 6/RSTAB 9 se provádí posouzení prutů v mezním stavu únosnosti a použitelnosti podle americké normy ANSI/AISC 360.

4

Posouzení hliníkových prutů podle ADM

Zajistěte, aby byly hliníkové konstrukce naplánovány bezpečně a v souladu s normami. Addon pro posouzení hliníku pro RFEM 6/RSTAB 9 provádí posouzení prutů v mezním stavu únosnosti a použitelnosti podle americké normy ADM.

5

Posouzení dřevěných prutů podle ANSI/AWC NDS

Tímto způsobem, pokud plánujete dřevěné konstrukce. Addon Dřevo pro RFEM 6/RSTAB 9 provede posouzení únosnosti, použitelnosti a požární odolnosti podle americké normy ANSI/AWC NDS.

6

Seizmické posouzení podle IBC, ASCE/SEI

S těmito addony lze snadno a efektivně plánovat bezpečnost vašich konstrukcí i v turbulentních podmínkách.

Addon Modální analýza pro RFEM 6 / RSTAB 9 umožňuje stanovit vlastní frekvence a vlastní tvary.

V addonu Analýza spektra odezvy pro RFEM 6/RSTAB 9 můžete provést analýzu zemětřesení pomocí multimodální analýzy spektra odezvy. Implementovány jsou mimo jiné následující americké normy:

7

Posouzení vícevrstvých ploch podle ANSI/AWC NDS

Jste na správném místě, aby Vaše laminátové plochy zůstaly použitelné a odpovídaly normám. Pomocí přídavného modulu RF-LAMINATE pro RFEM 5/RSTAB 8 lze provádět analýzy napětí a průhybů laminátových ploch (např. CLT, GRP) podle norem ANSI/AWC NDS (LRFD a ASD).

8

Posouzení nepřímých dřevěných spojů podle NDS

Zde najdete správné řešení pro spoje mezi ocelí a dřevem. V přídavném modulu RF-/JOINTS Timber - Steel to Timber pro RFEM 5/RSTAB 8 lze posuzovat přípoje, které jsou nepřímo spojeny ocelovými deskami podle americké normy ANSI/AWC NDS (LRFD a ASD).

9

Analýza napětí potrubí podle ASME B31.1 a ASME B31.3

Zde jsou pro Vás k dispozici bezpečná potrubí. RF-PIPING Design slouží k přesnému posouzení potrubí. Modul za vás porovná existující napětí s dovolenými napětími podle ASME B31.1 a ASME B31.3.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete informace o normách implementovaných v produktech Dlubal? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

Často kladené dotazy (FAQ)

+420 227 203 203

[email protected]

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované za použití programů Dlubal

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány za použití programů Dlubal Software.


RFEM je o třídu jinde

„“V průběhu let jsem používal mnoho MKP programů a RFEM bych zařadil na špici. Je velmi výkonný a nabízí mnoho možností pro modelování a zobrazení informací, přesto je intuitivní a jednoduše ovladatelný se zdravým selským rozumem. Myslím, že RFEM je prostě o třídu jinde.”“

Pozvánka na akci

Mezinárodní konference o masivním dřevě

Konference 27. března 2023 - 29. března 2023

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 30. března 2023 9:00 - 13:00 CEST

Modelování průřezů v RSECTION 1

Modelování průřezů v RSECTION 1

Webinář 30. března 2023 14:00 - 15:00 CEST

RFEM 6 | Základy

Online školení 20. dubna 2023 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení prutů

Online školení 20. dubna 2023 16:00 - 19:00 CEST

BAU 2023 | Mnichov, Německo

BAU 2023

Veletrh 17. dubna 2023 - 22. dubna 2023

Online školení | Anglicky

RSECTION | Studenti | Úvod do pevnosti a pružnosti

Online školení 26. dubna 2023 16:00 - 17:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do MKP

Online školení 4. května 2023 16:00 - 19:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 11. května 2023 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 16. května 2023 8:30 - 12:30 CEST

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému. Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Program také umpožňuje posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
4 450,00 EUR
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Program RSTAB 9 pro statické výpočty prutových konstrukcí nabízí podobný rozsah funkcí jako program RFEM pro výpočty MKP, přičemž zvláštní pozornost věnuje rámům a příhradovým vazníkům. Proto je jeho použití velmi snadné a po mnoho let je nejlepší volbou pro statické výpočty prutových konstrukcí z oceli, betonu, dřeva, hliníku a dalších materiálů.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 6
Vykreslení výztužných prutů

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje provést různá posouzení podle mezinárodních norem. Lze v něm navrhovat pruty, plochy a sloupy a také provést posouzení na protlačení a deformace.

Cena za první licenci
2 650,00 EUR
RSTAB 9
Vykreslení výztužných prutů

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje provést různá posouzení podle mezinárodních norem. Posuzovat lze pruty a sloupy.

Cena za první licenci
2 650,00 EUR
RFEM 6
Posouzení ocelových konstrukcí

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí posuzuje ocelové pruty na mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
2 650,00 EUR
RSTAB 9
Posouzení ocelových konstrukcí

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí posuzuje ocelové pruty pro mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
2 650,00 EUR
RFEM 6
Hliníková konstrukce, deformace

Posouzení

Addon Posouzení hliníkových konstrukcí posuzuje hliníkové pruty na mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RSTAB 9
Hliníková konstrukce, deformace

Posouzení

Addon Posouzení hliníkových konstrukcí posuzuje hliníkové pruty na mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 6
Dřevěná konstrukce

Posouzení

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí posuzuje dřevěné pruty na stav únosnosti, použitelnosti a požární odolnost podle různých norem.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RSTAB 9
Dřevěná konstrukce

Posouzení

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí posuzuje dřevěné pruty na stav únosnosti, použitelnosti a požární odolnost podle různých norem.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 6

Modal Analysis for RFEM 6

Dynamické analýzy

V addonu Modální analýza mohou být vypočítány vlastní čísla, vlastní frekvence, vlastní perioda prutu, plochy a tělesa.

Cena za první licenci
1 150,00 EUR
RSTAB 9

Modal Analysis for RSTAB 9

Dynamické analýzy

V addonu Modální analýza mohou být vypočítány vlastní čísla, vlastní frekvence, vlastní perioda prutu, plochy a tělesa.

Cena za první licenci
1 150,00 EUR
RFEM 6
Analýza spektra odezvy

Dynamické analýzy

V addonu Analýza spektra odezvy se provádí seizmické posouzení multimodální analýzou spektra odezvy. Spektra, která jsou k tomu zapotřebí, mohou být vytvořena podle norem nebo definována uživatelem. Z nich se vygenerují náhradní statické síly. Addon obsahuje rozsáhlou databázi akcelerogramů z různých seizmických oblastí. Ty lze využít při generování spektra odezvy.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RSTAB 9
Analýza spektra odezvy

Dynamické analýzy

V addonu Analýza spektra odezvy se provádí seizmická analýza pomocí multimodální analýzy spektra odezvy. Spektra, která jsou k tomu zapotřebí, mohou být vytvořena podle norem nebo definována uživatelem. Z nich se vygenerují náhradní statické síly. Addon obsahuje rozsáhlou databázi akcelerogramů z různých seizmických oblastí. Ty lze využít při generování spektra odezvy.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR