Americké normy (AISC, ACI, AWC, ADM, ASCE 7, IBC)

Statické výpočty podle amerických norem

  • Standardní

Projektování v programech RFEM a RSTAB podle amerických norem

Americké normy

Americké normy

V programech Dlubal Software jsou integrovány následující americké normy:

  • ASCE/SEI 7, IBC a ACI 318 (Zatěžovací stavy / kombinace zatížení)
  • ACI 318 (Železobetonové konstrukce)
  • ANSI/AISC 360 (Ocelové konstrukce)
  • ADM (Hliníkové konstrukce)
  • ANSI/AWC NDS (Dřevěné konstrukce)
  • ASCE/SEI 7 a IBC (Zemětřesení)

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Integrované americké normy

1

Automatické vytváření kombinací v programech RFEM a RSTAB

V programech RFEM a RSTAB lze automaticky vytvořit kombinace zatížení a výsledků podle amerických norem ASCE/SEI 7-16, ASCE/SEI 7-16 (NDS), ACI 318-19 a IBC 2018.

2

Posouzení železobetonových prutů, sloupů a ploch podle ACI 318

ACI 318 for RFEM/RSTAB rozšiřuje různé moduly pro posouzení konstrukcí ze železobetonu o americkou normu ACI 318-19.

3

Posouzení ocelových konstrukcí podle AISC

RF-/STEEL AISC provádí posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti pro pruty a sady prutů podle americké normy ANSI/AISC 360‑16.

4

Posouzení hliníkových prutů podle ADM 2015

RF-/ALUMINUM ADM provádí posouzení prutů a sad prutů na mezní stav únosnosti a použitelnosti podle americké normy ADM 2020.

5

Posouzení dřevěných prutů podle ANSI/AWC NDS-2018

Přídavný modul RF-/TIMBER AWC provádí posouzení mezního stavu únosnosti, mezního stavu použitelnosti a posouzení požární odolnosti podle americké normy ANSI/AWC NDS-2018.

6

Posouzení vícevrstvých ploch podle ANSI/AWC NDS-2018

Přídavný modul RF-LAMINATE slouží k analýze napětí a průhybu vícevrstvých ploch (např. CLT nebo sklolaminátu) podle normy ANSI/AWC NDS‑2018 (LRFD a ASD).

7

Posouzení nepřímých dřevěných spojů podle ANSI/AWC NDS-2018

RF-/JOINTS Timber - Steel to Timber posuzuje spoje připojené nepřímo pomocí ocelových desek podle americké normy ANSI/AWC NDS‑2018 (LRFD a ASD).

8

Seizmická analýza podle IBC 2018 a ASCE/SEI 7-16

RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations umožňuje stanovit vlastní kmitání a tvary kmitání.

RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads generuje náhradní seizmická zatížení pomocí multimodální analýzy spektra odezvy podle norem IBC 2018 a ASCE/SEI 7-16.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete informace o normách implementovaných v produktech Dlubal? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty Dlubal

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

RFEM je o třídu jinde

„“V průběhu let jsem používal mnoho MKP programů a RFEM bych zařadil na špici. Je velmi výkonný a nabízí mnoho možností pro modelování a zobrazení informací, přesto je intuitivní a jednoduše ovladatelný se zdravým selským rozumem. Myslím, že RFEM je prostě o třídu jinde.”“

RFEM
RFEM

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB
RSTAB

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM
aci-for-dlubal

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření modulů o posouzení železobetonu podle normy ACI 318

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM
CONCRETE Columns (angl.)

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM
Přídavný modul RFEM RF-CONCRETE NL | Nelineární výpočet železobetonu pro mezní stav použitelnosti

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM
Přídavný modul RFEM RF-CONCRETE Deflect | Analytická analýza deformací tahových konstrukcí

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD
RFEM
RF-STEEL AISC

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-ALUMINUM ADM

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle americké normy ADM 2010, ADM 2015 a ADM 2020

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-TIMBER AWC

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle ANSI/AWC NDS

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM
RF-LAMINATE

Přídavný modul

Posouzení vícevrstvých ploch

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM
RF-JOINTS Timber - Steel to Timber

Přídavný modul

Posouzení nepřímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB
ACI 318 pro RSTAB

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření modulů o posouzení železobetonu podle normy ACI 318

Cena za první licenci
360,00 USD
RSTAB
CONCRETE (anglicky)

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB
CONCRETE Columns (angl.)

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RSTAB
STEEL AISC

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB
ALUMINUM ADM

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle americké normy ADM 2010, ADM 2015

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB
TIMBER AWC

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle ANSI/AWC NDS

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB
JOINTS Timber - Steel to Timber

Přídavný modul

Posouzení nepřímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB
DYNAM Pro - Natural Vibrations

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB
DYNAM Pro - Equivalent Loads

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
580,00 USD