Americké normy (AISC, ACI, AWC, ADM, ASCE 7, IBC)

Americké normy

Americké normy

V programech společnosti Dlubal Software jsou integrovány následující americké normy:

 • ASCE 7‑10, ASCE 7‑10 NDS (dřevo), ACI 318‑14 a IBC 2015
  (kombinace zatížení)
 • ANSI/AISC 360‑05, ANSI/AISC 360‑10, ANSI/AISC 360‑16
  (ocelové konstrukce)
 • ACI 318
  (železobetonové konstrukce)
 • ADM 2010 a ADM 2015
  (hliníkové konstrukce)
 • ANSI/AWC NDS‑2012, ANSI/AWC NDS‑2015
  (dřevěné konstrukce)
 • IBC 2000
  (zemětřesení)
 • IBC 2009 - ASCE/SEI 7‑05
  (zemětřesení)
 • IBC 2012/15 - ASCE/SEI 7‑10
  (zemětřesení)

Produktové video: Přídavný modul RF-/STEEL AISC (anglicky)

Produktové video: Přídavný modul RF-LAMINATE (anglicky)

Projektování v programech RFEM a RSTAB podle amerických norem

Integrované americké normy

 1. Návrhové situace podle ASCE 7

  Automatické vytváření kombinací v programech RFEM a RSTAB

  V programech RFEM a RSTAB lze automaticky vytvořit kombinace zatížení a výsledků podle amerických norem ASCE 7‑10, ASCE 7‑10 NDS (dřevo), ACI 318‑14 a IBC 2015.

 2. Posouzení železobetonu podle amerických norem

  Posouzení železobetonových prutů, sloupů a ploch podle ACI 318

  ACI 318 for RFEM/RSTAB rozšiřuje různé moduly pro posouzení konstrukcí ze železobetonu o americkou normu ACI 318.

 3. 3D renderování výsledků posouzení v modulu RF-/STEEL AISC

  Posouzení ocelových konstrukcí podle AISC

  RF-/STEEL AISC provádí posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti pro pruty a sady prutů podle amerických norem ANSI/AISC 360‑05, ANSI/AISC 360‑10 a ANSI/AISC 360‑16.

 4. Zobrazení výsledků posouzení v programu RFEM

  Posouzení hliníkových prutů podle ADM

  RF-/ALUMINUM ADM provádí posouzení prutů a sad prutů na mezní stav únosnosti a použitelnosti podle amerických norem ADM 2010 a ADM 2015.

 5. Posouzení dřevostavby podle amerických norem

  Posouzení dřevěných prutů podle ANSI/AWC NDS

  RF-/TIMBER AWC provádí posouzení mezního stavu únosnosti, použitelnosti a požární odolnosti podle amerických norem ANSI/AWC NDS‑2012 a ANSI/AWC NDS‑2015.

 6. Přídavný modul RF-LAMINATE pro RFEM | Posouzení vrstvených ploch

  Posouzení vícevrstvých ploch podle ANSI/AWC NDS-2015

  RF-LAMINATE rovádí analýzu napětí a průhybu sendvičových a vícevrstvých ploch (CLT, GFRP) podle americké normy ANSI/AWC NDS‑2015 (LRFD a ASD)

 7. Přídavný modul RF-/JOINTS Timber - Steel to Timber | Posouzení nepřímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

  Posouzení nepřímých dřevěných spojů podle ANSI/AWC NDS-2015

  RF-/JOINTS Timber - Steel to Timber posuzuje spoje připojené nepřímo pomocí ocelových desek podle americké normy ANSI/AWC NDS‑2015 (LRFD a ASD).

 8. Znázornění vlastního kmitání v 3D renderování

  Posouzení seizmicity podle IBC 2012/15 - ASCE/SEI 7-10

  RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations umožňuje stanovení vlastních kmitání a tvarů kmitání.

  RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads generuje náhradní seizmická zatížení pomocí multimodální analýzy spektra odezvy podle následujících amerických norem:

  • IBC 2000
  • IBC 2009 - ASCE/SEI 7‑05
  • IBC 2012/15 - ASCE/SEI 7‑10

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete informace k normám, které jsou integrovány v produktech společnosti Dlubal Software?
Kontaktujte naši technickou podporu nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Prvotřídní program pro statiku

„Během své kariéry jsem používal mnoho programů pro výpočty metodou konečných prvků a RFEM bych zařadil na první místo. Je velmi výkonný a nabízí mnoho možností pro modelování a zobrazení informací, přesto je intuitivní a jednoduše ovladatelný z hlediska zdravého rozumu. Podle mého názoru nemá RFEM ve svém oboru konkurenci.“

Databáze znalostí | Americké normy

 1. Fiktivní zatížení pro znázornění imperfekcí

  Fiktivní zatížení pro znázornění imperfekcí

  Podle normy AISC 360 (14. vydání), čl. C2.2 je nezbytné v případě přímé metody posouzení zohlednit počáteční imperfekce. Odchylka od svislice znamená u sloupů důležitou imperfekci, kterou je třeba uvažovat. Podle C2.2a představuje přímé modelování imperfekcí způsob, jak zohlednit účinek počátečních imperfekcí. V mnoha případech nemusejí být ovšem očekávané posuny známy, nebo je lze jen stěží předem vypočítat.

 2. Přímá metoda posouzení a redukce tuhosti

  Přímá metoda posouzení a redukce tuhosti

  V normě AISC 360 (14. vydání, kapitola C) se stanoví pravidla pro posuzování stability. Podrobně se popisují zvláště ustanovení týkající se přímé metody posouzení, která byla již dříve uvedena v příloze 7 k 13. vydání normy AISC 360. Zmíněný postup představuje alternativu k metodě náhradního prutu, která naopak přispívá k tomu, že nejsou zapotřebí součinitele vzpěrné délky (K) vyjma 1,0.

Více článků z databáze znalostí

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

RFEM Železobetonové konstrukce
ACI 318 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření modulů o posouzení železobetonu podle normy ACI 318

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL AISC 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-ALUMINUM ADM 5.xx

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle americké normy ADM 2010, ADM 2015

RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER AWC 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle ANSI/AWC NDS

RFEM Ostatní
RF-LAMINATE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení vícevrstvých ploch

RFEM Přípoje
RF-JOINTS Timber - Steel to Timber 5.xx

Přídavný modul

Posouzení nepřímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

RSTAB Železobetonové konstrukce
ACI 318 for RSTAB 8.xx

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření modulů o posouzení železobetonu podle normy ACI 318

RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE Columns 8.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL AISC 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
ALUMINUM ADM 8.xx

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle americké normy ADM 2010, ADM 2015

RSTAB Dřevěné konstrukce
TIMBER AWC 8.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle ANSI/AWC NDS

RSTAB Přípoje
JOINTS Timber - Steel to Timber 8.xx

Přídavný modul

Posouzení nepřímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy