Americké normy (AISC, ACI, AWC, ADM, ASCE 7, IBC)

Statické výpočty podle amerických norem

  • Standardní

Projektování v programech RFEM a RSTAB podle amerických norem

Americké normy

Americké normy

V programech Dlubal Software jsou integrovány následující americké normy:

  • ASCE/SEI 7, IBC a ACI 318 (Zatěžovací stavy / kombinace zatížení)
  • ACI 318 (Železobetonové konstrukce)
  • ANSI/AISC 360 (Ocelové konstrukce)
  • ADM (Hliníkové konstrukce)
  • ANSI/AWC NDS (Dřevěné konstrukce)
  • ASCE/SEI 7 a IBC (Zemětřesení)

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Integrované americké normy

1

Automatické vytváření kombinací v programech RFEM a RSTAB

V programech RFEM a RSTAB lze automaticky vytvořit kombinace zatížení a výsledků podle amerických norem ASCE/SEI 7, ASCE/SEI 7 (NDS), ACI 318 a IBC.

2

Posouzení prutů, sloupů a ploch ze železobetonu podle ACI 318

ACI 318 for RFEM/RSTAB rozšiřuje různé moduly pro posouzení konstrukcí ze železobetonu o americkou normu ACI 318.

3

Posouzení oceli podle AISC

Přídavný modul RF-/STEEL AISC provádí posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti pro pruty a sady prutů podle americké normy ANSI/AISC 360.

4

Posouzení hliníkových prutů podle ADM

Přídavný modul RF-/ALUMINUM ADM provádí posouzení prutů a sad prutů na mezní stav únosnosti a použitelnosti podle americké normy ADM.

5

Posouzení dřevěných prutů podle ANSI/AWC NDS-2018

Přídavný modul RF-/TIMBER AWC provádí posouzení mezního stavu únosnosti, mezního stavu použitelnosti a posouzení požární odolnosti podle americké normy ANSI/AWC NDS.

6

Posouzení vícevrstvých ploch podle ANSI/AWC NDS

Přídavný modul RF-LAMINATE slouží k analýze napětí a průhybu vícevrstvých ploch (např. CLT nebo sklolaminátu) podle normy ANSI/AWC NDS (LRFD a ASD).

7

Posouzení nepřímých dřevěných spojů podle NDS

RF-/JOINTS Timber - Steel to Timber posuzuje spoje připojené nepřímo pomocí ocelových desek podle americké normy ANSI/AWC NDS (LRFD a ASD).

8

Seizmické posouzení podle IBC - ASCE/SEI

S přídavným modulem RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations lze stanovit vlastní frekvence a vlastní tvary.

Přídavný modul RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads generuje náhradní seizmická zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy. Implementovány jsou mimo jiné následující americké normy:

  • IBC a ASCE/SEI 7

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete informace o normách implementovaných v produktech Dlubal? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty Dlubal

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

RFEM je o třídu jinde

„“V průběhu let jsem používal mnoho MKP programů a RFEM bych zařadil na špici. Je velmi výkonný a nabízí mnoho možností pro modelování a zobrazení informací, přesto je intuitivní a jednoduše ovladatelný se zdravým selským rozumem. Myslím, že RFEM je prostě o třídu jinde.”“

RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB 8
RSTAB

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM 5
aci-for-dlubal

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření modulů o posouzení železobetonu podle normy ACI 318

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM 5
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM 5
CONCRETE Columns (angl.)

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM 5
Přídavný modul RFEM RF-CONCRETE NL | Nelineární výpočet železobetonu pro mezní stav použitelnosti

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM 5
RF-CONCRETE Deflect Přídavný modul pro RFEM | Analytická deformace deskových konstrukcí

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL AISC

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-ALUMINUM ADM

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle americké normy ADM 2010, ADM 2015 a ADM 2020

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-TIMBER AWC

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle ANSI/AWC NDS

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-LAMINATE

Přídavný modul

Posouzení vícevrstvých ploch

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-JOINTS Timber - Steel to Timber

Přídavný modul

Posouzení nepřímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM 5

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB 8
ACI 318 pro RSTAB

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření modulů o posouzení železobetonu podle normy ACI 318

Cena za první licenci
360,00 USD
RSTAB 8
CONCRETE (anglicky)

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB 8
CONCRETE Columns (angl.)

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RSTAB 8
STEEL AISC

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB 8
ALUMINUM ADM

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle americké normy ADM 2010, ADM 2015

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB 8
TIMBER AWC

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle ANSI/AWC NDS

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB 8
JOINTS Timber - Steel to Timber

Přídavný modul

Posouzení nepřímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB 8
DYNAM Pro - Natural Vibrations

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB 8
DYNAM Pro - Equivalent Loads

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
580,00 USD