Britské normy (BS EN, BS)

Statické výpočty podle britských norem BS

  • Standard

Navrhování v programech RFEM a RSTAB podle britských norem

Normy BS

Britské normy

V programech Dlubal Software jsou integrovány následující britské normy BS:


  • EN 1990, BS 5950-1 (Zatěžovací stavy / kombinace zatížení)
  • BS EN 1992-1-1 (Železobetonové konstrukce)
  • BS EN 1993-1-1, BS 5950 (Ocelové konstrukce)
  • BS EN 1995-1-1 (Dřevěné konstrukce)
  • BS NA EN 1998-1 (Zemětřesení)

Implementované britské normy

1

Automatické vytváření kombinací v programech RFEM a RSTAB

I při plánování konstrukcí ve Velké Británii se můžete spolehnout na normy Dlubal. V programu RFEM 6/RSTAB 9 lze automaticky vytvářet kombinace zatížení a kombinace výsledků podle Eurokódu 0 (EN 1990) a britské normy BS 5950-1.

2

Posouzení železobetonových prutů a ploch podle BS EN 1992-1-1

Při posuzování železobetonových konstrukcí v programu RFEM 6/RSTAB 9 lze vycházet z britské národní přílohy k Eurokódu 2 (BS EN 1992-1-1).

3

Posouzení oceli podle BS 5950 nebo BS EN 1993-1-1

Ujistěte se, že jsou ocelové konstrukce poddajné a stabilní. Addon pro posouzení ocelových konstrukcí pro RFEM 6/RSTAB 9 provádí posouzení v mezním stavu únosnosti a použitelnosti pro pruty podle BS 5950 nebo BS EN 1993-1-1 (Eurokód 3: Britská příloha).

4

Posouzení dřevěných konstrukcí podle BS EN 1995-1-1

Jde o bezpečnost Vašich dřevěných konstrukcí. Addon Posouzení dřeva pro RFEM 6/RSTAB 9 spolehlivě provede všechna typická posouzení bezpečnosti, stability, použitelnosti a požární odolnosti dřevěných prutů podle BS EN 1995-1-1 (Eurokód 5: Britská příloha).

5

Seizmické posouzení podle BS NA EN 1998-1

Prohlédněte si tyto addony, aby byly vaše budovy vždy na bezpečném místě.

Addon Modální analýza pro RFEM 6 / RSTAB 9 umožňuje stanovit vlastní frekvence a vlastní tvary.

V přídavné analýze spektra odezvy pro RFEM 6/RSTAB 9 lze provádět analýzu zemětřesení pomocí multimodální analýzy spektra odezvy. Implementována je mimo jiné britská národní příloha k Eurokódu 8 (BS EN 1998-1).

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete informace o normách implementovaných v produktech Dlubal? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

Často kladené dotazy (FAQ)

+420 227 203 203

[email protected]

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému. Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Program také umpožňuje posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
4 450,00 EUR
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Program RSTAB 9 pro statické výpočty prutových konstrukcí nabízí podobný rozsah funkcí jako program RFEM pro výpočty MKP, přičemž zvláštní pozornost věnuje rámům a příhradovým vazníkům. Proto je jeho použití velmi snadné a po mnoho let je nejlepší volbou pro statické výpočty prutových konstrukcí z oceli, betonu, dřeva, hliníku a dalších materiálů.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 6
Vykreslení výztužných prutů

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje provést různá posouzení podle mezinárodních norem. Lze v něm navrhovat pruty, plochy a sloupy a také provést posouzení na protlačení a deformace.

Cena za první licenci
2 650,00 EUR
RSTAB 9
Vykreslení výztužných prutů

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje provést různá posouzení podle mezinárodních norem. Posuzovat lze pruty a sloupy.

Cena za první licenci
2 650,00 EUR
RFEM 6
Posouzení ocelových konstrukcí

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí posuzuje ocelové pruty na mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
2 650,00 EUR
RSTAB 9
Posouzení ocelových konstrukcí

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí posuzuje ocelové pruty pro mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
2 650,00 EUR
RFEM 6
Dřevěná konstrukce

Posouzení

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí posuzuje dřevěné pruty na stav únosnosti, použitelnosti a požární odolnost podle různých norem.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RSTAB 9
Dřevěná konstrukce

Posouzení

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí posuzuje dřevěné pruty na stav únosnosti, použitelnosti a požární odolnost podle různých norem.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 6

Modal Analysis for RFEM 6

Dynamické analýzy

V addonu Modální analýza mohou být vypočítány vlastní čísla, vlastní frekvence, vlastní perioda prutu, plochy a tělesa.

Cena za první licenci
1 150,00 EUR
RSTAB 9

Modal Analysis for RSTAB 9

Dynamické analýzy

V addonu Modální analýza mohou být vypočítány vlastní čísla, vlastní frekvence, vlastní perioda prutu, plochy a tělesa.

Cena za první licenci
1 150,00 EUR
RFEM 6
Analýza spektra odezvy

Dynamické analýzy

V addonu Analýza spektra odezvy se provádí seizmické posouzení multimodální analýzou spektra odezvy. Spektra, která jsou k tomu zapotřebí, mohou být vytvořena podle norem nebo definována uživatelem. Z nich se vygenerují náhradní statické síly. Addon obsahuje rozsáhlou databázi akcelerogramů z různých seizmických oblastí. Ty lze využít při generování spektra odezvy.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RSTAB 9
Analýza spektra odezvy

Dynamické analýzy

V addonu Analýza spektra odezvy se provádí seizmická analýza pomocí multimodální analýzy spektra odezvy. Spektra, která jsou k tomu zapotřebí, mohou být vytvořena podle norem nebo definována uživatelem. Z nich se vygenerují náhradní statické síly. Addon obsahuje rozsáhlou databázi akcelerogramů z různých seizmických oblastí. Ty lze využít při generování spektra odezvy.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR