Britské normy (BS EN, BS)

Statické výpočty podle britských norem BS

  • Standard

Navrhování v programech RFEM a RSTAB podle britských norem

Normy BS

Britské normy

V programech Dlubal Software jsou integrovány následující britské normy BS:


  • EN 1990, BS 5950-1 (Zatěžovací stavy / kombinace zatížení)
  • BS EN 1992-1-1 (Železobetonové konstrukce)
  • BS EN 1993-1-1, BS 5950 (Ocelové konstrukce)
  • BS EN 1995-1-1 (Dřevěné konstrukce)
  • BS NA EN 1998-1 (Zemětřesení)

Implementované britské normy

1

Automatické vytváření kombinací v programech RFEM a RSTAB

I při návrhu konstrukcí ve Velké Británii podle příslušných norem se můžete spoléhat na programy Dlubal. V programu RFEM 6 / RSTAB 9 lze automaticky vytvářet kombinace zatížení a kombinace výsledků podle Eurokódu 0 (EN 1990) a britské normy BS 5950-1.

2

Posouzení železobetonových prutů a ploch podle BS EN 1992-1-1

Při posuzování železobetonových konstrukcí v programu RFEM 6 / RSTAB 9 máte k dispozici britskou národní přílohu k Eurokódu 2 (BS EN 1992-1-1).

3

Posouzení oceli podle BS 5950 nebo BS EN 1993-1-1

Ujistěte se, že jsou vaše ocelové konstrukce podle normy a stabilní. Addon Posouzení ocelových konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9 pro vás provádí posouzení v mezním stavu únosnosti a použitelnosti pro pruty podle BS 5950 nebo BS EN 1993-1-1 (Eurokód 3: Britská příloha).

4

Posouzení dřevěných konstrukcí podle BS EN 1995-1-1

Jde o bezpečnost vašich dřevěných konstrukcí. Addon Posouzení dřevěných konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9 provádí spolehlivě všechna typická posouzení únosnosti, stability, použitelnosti a požární odolnosti dřevěných prutů podle BS EN 1995-1-1 (Eurokód 5: Britská příloha).

5

Seizmické posouzení podle BS NA EN 1998-1

Používejte tyto addony, aby vaše stavby stály vždy na bezpečných základech.

Addon Modální analýza pro RFEM 6 / RSTAB 9 vám umožňuje stanovit vlastní frekvence a vlastní tvary.

V addonu Analýza spektra odezvy pro RFEM 6 / RSTAB 9 můžete provést seizmickou analýzu multimodální analýzou spektra odezvy. Implementována je mimo jiné britská národní příloha k Eurokódu 8 (BS EN 1998-1).

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete informace o normách implementovaných v produktech Dlubal? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

Často kladené dotazy (FAQ)

+420 227 203 203

[email protected]

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

3D MKP program nové generace slouží ke statickým výpočtům prutů, ploch a těles.

Cena za první licenci
4 650,00 EUR
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Moderní 3D program pro statické výpočty je vhodný pro statické a dynamické výpočty prutových konstrukcí a pro posouzení betonu, oceli, dřeva a dalších materiálů.

Cena za první licenci
3 250,00 EUR
RFEM 6

Concrete Design for RFEM 6

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje různá posouzení podle mezinárodních norem. Lze v něm navrhovat pruty, plochy a sloupy a také provést posouzení na protlačení a deformace.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RSTAB 9

Concrete Design for RSTAB 9

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje různá posouzení prutů a sloupů podle mezinárodních norem.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 6

Steel Design for RFEM 6

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí provádí posouzení únosnosti a použitelnosti ocelových prutů podle různých norem.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RSTAB 9

Steel Design for RSTAB 9

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí provádí posouzení únosnosti a použitelnosti ocelových prutů podle různých norem.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 6

Timber Design for RFEM 6

Posouzení

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí provádí posouzení únosnosti, použitelnosti a požární odolnosti dřevěných prutů podle různých norem.

Cena za první licenci
2 150,00 EUR
RSTAB 9

Timber Design for RSTAB 9

Posouzení

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí provádí posouzení únosnosti, použitelnosti a požární odolnosti dřevěných prutů podle různých norem.

Cena za první licenci
2 150,00 EUR
RFEM 6

Modal Analysis for RFEM 6

Dynamické analýzy

Addon Modální analýza umožňuje vypočítat vlastní čísla, vlastní frekvence a vlastní periody pro prutové, plošné a objemové modely.

Cena za první licenci
1 350,00 EUR
RSTAB 9

Modal Analysis for RSTAB 9

Dynamické analýzy

Addon Modální analýza umožňuje počítat vlastní čísla, vlastní frekvence a vlastní periody pro prutové, plošné a objemové modely.

Cena za první licenci
1 350,00 EUR
RFEM 6

Response Spectrum Analysis for RFEM 6

Dynamické analýzy

Addon Analýza spektra odezvy provádí seizmickou analýzu pomocí multimodální analýzy spektra odezvy. Spektra, která jsou k tomu zapotřebí, mohou být vytvořena podle norem nebo definována uživatelem. Z nich se vygenerují náhradní statické síly. Addon obsahuje rozsáhlou databázi akcelerogramů ze seizmických oblastí, které lze použít pro generování spektra odezvy.

Cena za první licenci
1 550,00 EUR
RSTAB 9

Response Spectrum Analysis for RSTAB 9

Dynamické analýzy

Addon Analýza spektra odezvy provádí seizmickou analýzu pomocí multimodální analýzy spektra odezvy. Spektra, která jsou k tomu zapotřebí, mohou být vytvořena podle norem nebo definována uživatelem. Z nich se vygenerují náhradní statické síly. Addon obsahuje rozsáhlou databázi akcelerogramů ze seizmických oblastí, které lze použít pro generování spektra odezvy.

Cena za první licenci
1 550,00 EUR