Eurokódy (EC)

Eurokódy

Eurokódy

Eurokódy (EC) jsou jednotné evropské normativní dokumenty pro navrhování pozemních a inženýrských staveb.

V současnosti existuje 10 Eurokódů (EC 0 až EC 9 v rámci norem EN 1990 až EN 1999), které se člení na další části. Eurokódy tvoří celkem 58 dílčích norem.

Normalizační komise členských států navíc vytvářejí ke každému Eurokódu národní přílohu (National Annex), kde jsou definovány především národně závazné parametry, například součinitele spolehlivosti.

Členění Eurokódů:
 • EC 0: Zásady navrhování
 • EC 1: Zatížení
 • EC 2: Betonové konstrukce
 • EC 3: Ocelové konstrukce
 • EC 4: Spřažené konstrukce
 • EC 5: Dřevěné konstrukce
 • EC 6: Zděné konstrukce
 • EC 7: Geotechnické konstrukce
 • EC 8: Zemětřesení
 • EC 9: Hliníkové konstrukce

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Kontinuální projektování v programech RFEM a RSTAB podle evropských norem (EN)

Integrované Eurokódy

 1. EC 0: Kombinace zatížení vygenerované v RFEM

  Kombinace podle Eurokódu 0 (EC 0)

  Hlavní programy RFEM a RSTAB umožňují generovat kombinace zatížení a výsledků podle Eurokódu 0 (EN 1990). Kromě toho je v těchto programech pro statiku možné podle Eurokódu určit také imperfekce, přičemž se účinky automaticky zařadí do kategorií účinků popsaných v normě. RFEM a RSTAB následně zkombinují zatěžovací stavy podle zvolené návrhové situace.


  K dispozici jsou následující národní přílohy:
  •  ČSN EN 1990/NA:2004-03 (Česká republika)
  •  STN EN 1990/NA:2009-08 (Slovensko)
  •  NBN EN 1990 – ANB: 2005 (Belgie)
  •  DK EN 1990/NA:2007-07 (Dánsko)
  •  SFS EN 1990/NA:2005 (Finsko)
  •  NF EN 1990/NA:2005/12 (Francie)
  •  UNI EN 1990/NA:2007-07 (Itálie)
  •  IS EN 1990:2002 + NA:2010 (Irsko)
  •  MS EN 1990:2010 (Malajsie)
  •  DIN EN 1990/NA:2009-05 (Německo)
  •  NEN EN 1990/NA:2006 (Nizozemsko)
  •  PN EN 1990/NA:2004 (Polsko)
  •  NP EN 1990:2009 (Portugalsko)
  •  ÖNORM EN 1990:2007-02 (Rakousko)
  •  SS EN 1990:2008 (Singapur)
  •  SIST EN 1990: 2004/A1:2005 (Slovinsko)
  •  BS EN 1990/NA:2004-12 (Spojené království)
  •  UNE EN 1990 2003 (Španělsko)
  •  SS EN 1990/ BFS 2010:28 (Švédsko)
 2. EC 1: Generátor zatížení sněhem v RFEM

  Účinky podle Eurokódu 1 (EC 1)

  V programech RFEM a RSTAB je možné generovat zatížení větrem a sněhem. Pro tuto funkci není tedy zapotřebí žádný přídavný modul. Při zadávání požadovaných parametrů, například větrné a sněhové oblasti, kategorie terénu, typu krajiny nebo geometrie střechy, program automaticky vytvoří odpovídající zatížení.

 3. EC 2: Nastavení pro Eurokód v programu RFEM/RSTAB

  Konstrukce ze železobetonu a předpjatého betonu podle Eurokódu 2 (EC 2)

  Přídavný modul EC2 for RFEM/RSTAB nabízí možnost posouzení železobetonových prutů, sloupů a desek (RFEM) podle Eurokódu 2 v přídavných modulech RF-/CONCRETE, RF-/CONCRETE ColumnsRF‑PUNCH Pro. Kromě obecných posouzení mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti lze podle EC 2 provádět také stabilitní analýzu sloupů. Navíc je možné podle Eurokódu posoudit požární odolnost sloupů a prutů.


  K dispozici jsou následující národní přílohy:
  •  ČSN EN 1992-1-1/NA:2006-11 (Česká republika)
  •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slovensko)
  •  NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 pro návrh betonových konstrukcí, EN 1992-1-2 ANB:2010 pro posouzení požární odolnosti (Belgie)
  •  BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bulharsko)
  •  DS/EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dánsko)
  •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finsko)
  •  NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francie)
  •  UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Itálie)
  •  NA k CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Kypr)
  •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litva)
  •  LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Lotyšsko)
  •  MS EN 1992-1-1:2010 (Malajsie)
  •  DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 (Německo)
  •  NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016 (Nizozemsko)
  •  NS-EN 1992-1 -1_2004-NA_2008 (Norsko)
  •  PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polsko)
  •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalsko)
  •  ÖNORM B 1992-1-1:2011-12 (Rakousko)
  •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunsko)
  •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
  •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Slovinsko)
  • United Kingdom NA k BS EN 1992-1-1:2004 (Spojené království)
  •  UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Španělsko)
  •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Švédsko)
  Předpjatý beton
  Přídavné moduly programu RFEM RF-TENDON a RF-TENDON Design pro zadání předpínacích kabelů a posouzení předpjatého betonu podle Eurokódu 2 (EN 1992-1-1 pro betonové konstrukce a EN 1992-2 pro betonové mosty).

  Základy
  Přídavný modulRF-/FOUNDATION Pro pro posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů podle EN 1992-1-1 a EN 1997-1.

 4. EC 3: Parametry národní přílohy pro Českou republiku v RF-/STEEL EC3

  Ocelové konstrukce podle Eurokódu 3 (EC 3)

  RF-/STEEL EC3
  Přídavný modul RF-/STEEL EC3 provádí všechna typická posouzení ocelových konstrukcí podle Eurokódu 3, včetně posouzení mezního stavu únosnosti, stability, deformací a požární odolnosti. Lze využít mnoha užitečných funkcí, například automatické klasifikace průřezů, optimalizace průřezů nebo možnosti definovat příčné mezilehlé podpory. Navíc je možné zadat ochranné nátěry pro posouzení požární odolnosti.


  K dispozici jsou následující národní přílohy:
  •  ČSN EN 1993-1-1/NA: 2007-05 (Česká republika)
  •  STN EN 1993-1-1/NA:2007-12 (Slovensko)
  •  NBN EN 1993-1-1/NA:2010-12 (Belgie)
  •  BLG EN 1993-1-1/NA:2008 (Bulharsko)
  •  DK EN 1993-1-1/NA:2007-11 (Dánsko)
  •  SFS-EN 1993-1-1:2005 (Finsko)
  •  NF EN 1993-1-1/NA:2007-05 (Francie)
  •  UNI EN 1993-1-1/NA:2008 (Itálie)
  •  CYS EN 1993-1-1/NA:2009-03 (Kypr)
  •  LST EN 1993-1-1/NA:2009-04 (Litva)
  •  MS EN 1993-1-1/NA:2010 (Malajsie)
  •  DIN EN 1993-1-1/NA:2010-12 (Německo)
  •  NEN EN 1993-1-1/NA:2011-12 (Nizozemsko)
  •  NS EN 1993-1-1/NA:2008-02 (Norsko)
  •  PN-EN 1993-1-1:2006-06 (Polsko)
  •  NP EN 1993-1-1/NA:2010-03 (Portugalsko)
  •  ÖNORM 1993-1-1:2007-02 (Rakousko)
  •  SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008-04 (Rumunsko)
  •  SS EN 1993-1-1/NA:2010 (Singapur)
  •  SIST EN 1993-1-1/NA:2006-03 (Slovinsko)
  • United Kingdom BS EN 1993-1-1/NA:2008-12 (Spojené království)
  •  UNE EN 1993-1-1/NA:2013-02 (Španělsko)
  •  SS-EN 1993-1-1/NA:2011-04 (Švédsko)

  Další přídavné moduly
  Zde naleznete další přídavné moduly pro posouzení podle EN 1993 (EC 3):

 5. EC 5: Základní údaje zadávané v RF-TIMBER Pro

  Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 (EC 5)

  RF-/TIMBER Pro
  Přídavný modul RF-/TIMBER Pro se využívá pro posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5. Modul provádí analýzu napětí a stabilitní analýzu, stejně jako posouzení použitelnosti a požární odolnosti. Samostatné programy produktové rodiny RX-TIMBER navíc umožňují snadné generování střešních nosníků z lepeného lamelového dřeva, spojitých nosníků, sloupů, vaznic a rámů v přehledně uspořádaných vstupních tabulkách a jejich posouzení podle EC 5.


  K dispozici jsou následující národní přílohy:
  •  ČSN EN 1995-1-1/NA:2007-09 (Česká republika)
  •  STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Slovensko)
  •  NBN EN 1995-1-1/ANB:2012-07 (Belgie)
  •  BDS EN 1995-1-1/NA:2012-02 (Bulharsko)
  •  DK EN 1995-1-1/NA:2011-12 (Dánsko)
  •  SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finsko)
  •  NF EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Francie)
  •  UNI EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Itálie)
  •  I.S. EN 1995-1-1/NA:2010-03 (Irsko)
  •  CYS EN 1995-1-1/NA:2011-02 (Kypr)
  •  LST EN 1995-1-1/NA:2011-10 (Litva)
  •  LVS EN 1995-1-1:2005/NA:2012 (Lotyšsko)
  •  DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 (Německo)
  •  NEN EN 1995-1-1/NB:2007-11 (Nizozemsko)
  •  NS EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Norsko)
  •  PN EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Polsko)
  •  ÖNORM B 1995-1-1:2015-06 (Rakousko)
  •  SR EN 1995-1-1/NA:2008-03 (Rumunsko)
  •  STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Slovensko)
  •  SIST EN 1995-1-1/A101:2006-3 (Slovinsko)
  • United Kingdom BS EN 1995-1-1/NA:2009-10 (Spojené království)
  •  UNE EN 1995-1-1 (Španělsko)
  •  SS EN 1995-1-1 (Švédsko)

  RF-LAMINATE
  Přídavný modul programu RFEM pro posouzení vícevrstvých laminátových ploch včetně analýzy napětí a průhybu.


  RX-TIMBER
  Samostatné programy pro výpočty a navrhování lepených lamelových nosníků, spojitých dřevěných nosníků, sloupů, vaznic, rámů a ztužidel podle EN 1995-1-1.

 6. EC 7: Napětí a sedání v RF-SOILIN

  Geotechnické konstrukce podle Eurokódu 7 (EC 7)

  RF-/FOUNDATION Pro
  Přídavný modul pro posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů podle norem EN 1992-1-1 a EN 1997-1.


  RF-SOILIN
  RF-SOILIN se využívá pro stanovení pružného podloží na základě zadaných půdních vrstev podle EC 7. Po zadání všech parametrů půdy určí program součinitele podloží a zobrazí průběhy napětí a sedání.

 7. EC 8: Spektrum dynamické odezvy

  Konstrukce odolné proti zemětřesení podle Eurokódu 8 (EC 8)

  RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations
  Přídavný modul RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations umožňuje rychlou a pohodlnou analýzu vlastních kmitání a vlastních tvarů kmitání.

  RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads
  Přídavný modul RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads generuje náhradní seizmická zatížení podle multimodální metody spektra odezvy v souladu s Eurokódem 8. K tomu jsou zapotřebí návrhová spektra, která lze definovat podle normy nebo zvlášť uživatelem. Program RFEM/RSTAB následně vygeneruje statické síly a provede lineární statickou analýzu.

 8. EC 9: Zadávání uzlových podpor pro sady prutů v přídavném modulu ALUMINIUM

  Hliníkové konstrukce podle Eurokódu 9 (EC 9)

  RF-/ALUMINIUM
  Přídavný modul pro posouzení hliníkových prutů a sad prutů na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti a stabilitní analýzu.


  K dispozici jsou následující národní přílohy:
  •  ČSN EN 1999-1-1/NA:2009-02 (Česká republika)
  •  STN EN 1999-1-1/NA:2010-01 (Slovensko)
  • Belgium NBN EN 1999-1-1/ANB:2011-03 (Belgie)
  •  DK EN 1999-1-1/NA:2007-11 (Dánsko)
  •  UNI EN 1999-1-1/NA:2011-02 (Itálie)
  •  IS EN 1999-1-1/NA:2010-03 (Irsko)
  • Cyprus CYS EN 1999-1-1/NA:2009-07 (Kypr)
  •  LST EN 1999-1-1/NA:2011-09 (Litva)
  •  DIN EN 1999-1-1/NA:2010-12 (Německo)
  •  NEN EN 1999-1-1/NB:2011-12 (Nizozemsko)
  • United Kingdom BS EN 1999-1-1/NA:2009 (Spojené království)
  •  SS EN 1999-1-1/NA:2011-04 (Švédsko)

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete informace k normám, které jsou integrovány v produktech společnosti Dlubal Software?
Kontaktujte naši technickou podporu nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Nejlepší software pro výpočty podle evropských norem

„Poté, co jsme porovnali nejrůznější nabídky na trhu, jsme se rozhodli pro program RFEM od společnosti Dlubal Software pro naše statické výpočty trojrozměrných ocelových konstrukcí. Zdá se, že je to nejlepší software pro výpočty podle evropských norem. Díky jasné struktuře a intiutivnímu grafickému prostředí jsou zadávání a změna vstupních dat i výsledků plynulé a efektivní, což minimalizuje "efekt černé skříňky".

Technická podpora je vysloveně trpělivá, kompetentní a na dotazy reaguje rychle, což přispělo k našemu rozhodnutí pro RFEM od Dlubal Software. Tutoriály, blog a detailní manuály jsou dobrým materiálem pro samostudium a výrazně usnadňují začátky práce s programem. Také nové funkce programů jsou velmi užitečné. Dalším pozuitivním aspektem je modulární koncept softwaru. Díky tomu lze hlavní program rozšířit o další funkce aniž by bylo nutné se znovu učit zacházet s programem. I kdybychom se zítra rozhodli změnit zaměření na dřevěné, hliníkové či skleněné konstrukce, statické výpočty pro nás nebudou žádnou překážkou.“

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.