Eurokódy (EC)

Profesionální software pro statické výpočty podle Eurokódů

 • Standardní

Kontinuální projektování v programech RFEM a RSTAB podle evropských norem (EN)

Eurokódy

Eurokódy

Eurokódy (zkráceně EC) představují normalizovaná pravidla pro posuzování ve stavebnictví v celé Evropě.

V současnosti existuje 10 Eurokódů (EC 0 až EC 9 v normách EN 1990 až EN 1999). Ty jsou dále rozděleny. Eurokódy obsahují 58 dílčích norem.

Kromě toho vytvářejí normalizační výbory členských států pro každý Eurokód národní přílohu, v níž jsou definovány národní parametry, jako jsou dílčí součinitele spolehlivosti.

Struktura Eurokódu:
 • Eurokód 0: Základní školení
 • Eurokód 1: Účinky
 • Eurokód 2: Železobetonové konstrukce
 • Eurokód 3: Ocelová nosná konstrukce
 • Eurokód 4: Spřažené konstrukce
 • Eurokód 5: Dřevěná konstrukce
 • Eurokód 6: Zděné konstrukce
 • Eurokód 7: Nadace
 • Eurokód 8: Zemětřesení
 • Eurokód 9: Hliníkové stavby

Nejlepší software pro výpočty podle evropských norem

„Poté, co jsme porovnali nejrůznější nabídky na trhu, jsme se rozhodli pro program RFEM od společnosti Dlubal Software pro naše statické výpočty trojrozměrných ocelových konstrukcí. Zdá se, že je to nejlepší software pro výpočty podle evropských norem. Díky jasné struktuře a intiutivnímu grafickému prostředí jsou zadávání a změna vstupních dat i výsledků plynulé a efektivní, což minimalizuje "efekt černé skříňky".

Technická podpora je vysloveně trpělivá, kompetentní a na dotazy reaguje rychle, což přispělo k našemu rozhodnutí pro RFEM od Dlubal Software. Tutoriály, blog a detailní manuály jsou dobrým materiálem pro samostudium a výrazně usnadňují začátky práce s programem. Také nové funkce programů jsou velmi užitečné. Dalším pozitivním aspektem je modulární koncept softwaru. Díky tomu lze hlavní program rozšířit o další funkce aniž by bylo nutné se znovu učit zacházet s programem. I kdybychom se zítra rozhodli změnit zaměření na dřevěné, hliníkové či skleněné konstrukce, statické výpočty pro nás nebudou žádnou překážkou.“

Integrované Eurokódy

1

Kombinace podle Eurokódu 0 (EC 0)

Hlavní programy RFEM a RSTAB umožňují generovat kombinace zatížení a výsledků podle Eurokódu 0 (EN 1990). Kromě toho je v těchto programech pro statiku možné podle Eurokódu určit také imperfekce, přičemž se účinky automaticky zařadí do kategorií účinků popsaných v normě. RFEM a RSTAB následně zkombinují zatěžovací stavy podle zvolené návrhové situace.


K dispozici jsou následující národní přílohy:
 •  ČSN EN 1990/NA:2004-03 (Česká republika)
 •  STN EN 1990/NA:2009-08 (Slovensko)
 • Belarus TKP EN 1990/NA:2011 (Bělorusko)
 •  NBN EN 1990 – ANB: 2005 (Belgie)
 • Bulgaria BDS EN 1990:2003/NA:2008 (Bulharsko)
 •  DK EN 1990/NA:2007-07 (Dánsko)
 •  SFS EN 1990/NA:2005 (Finsko)
 •  NF EN 1990/NA:2005/12 (Francie)
 •  UNI EN 1990/NA:2007-07 (Itálie)
 •  IS EN 1990:2002 + NA:2010 (Irsko)
 • Cyprus CYS EN 1990:2002 (Kypr)
 • Latvia LVS EN 1990:2003 /NA:2010 (Litva)
 • Lithuania LST EN 1990/NA:2010-11 (Lotyšsko)
 • Luxembourg LU  EN 1990/NA:2011-09 (Lucembursko)
 •  MS EN 1990:2010 (Malajsie)
 •  DIN EN 1990/NA:2009-05 (Německo)
 •  NEN EN 1990/NA:2006 (Nizozemsko)
 • Norway NS EN 1990/NA:2008 (Norsko)
 •  PN EN 1990/NA:2004 (Polsko)
 •  NP EN 1990:2009 (Portugalsko)
 •  ÖNORM EN 1990:2007-02 (Rakousko)
 • Romania SE EN 1990/NA:2006-10 (Rumunsko)
 • Greece ELOT EN 1990:2009 (Řecko)
 •  SS EN 1990:2008 (Singapur)
 •  SIST EN 1990: 2004/A1:2005 (Slovinsko)
 •  UNE EN 1990 2003 (Španělsko)
 •  SS EN 1990/ BFS 2010:28 (Švédsko)
 •  BS EN 1990/NA:2004-12 (Velká Británie)
2

Účinky podle Eurokódu 1 (EC 1)

V programech RFEMRSTAB je možné generovat zatížení větrem a sněhem. Pro tuto funkci není tedy zapotřebí žádný přídavný modul. Při zadávání požadovaných parametrů, například větrné a sněhové oblasti, kategorie terénu, typu krajiny nebo geometrie střechy, program automaticky vytvoří odpovídající zatížení.

3

Konstrukce ze železobetonu a předpjatého betonu podle Eurokódu 2 (EC 2)

EC2 for RFEM/RSTAB nabízí možnost posouzení železobetonových prutů, sloupů a desek (RFEM) podle Eurokódu 2 v přídavných modulech RF‑/CONCRETE, RF-/CONCRETE ColumnsRF‑PUNCH Pro. Kromě obecných posouzení mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti lze podle EC 2 provádět také stabilitní analýzu sloupů. Navíc je možné podle Eurokódu posoudit požární odolnost sloupů a prutů.

K dispozici jsou následující národní přílohy:

 •  ČSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Česká republika)
 •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slovensko)
 • Belarus TKP EN 1992-1-1/NA:2009 (Bělorusko)
 •  NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 pro návrh betonových konstrukcí, EN 1992-1-2 ANB:2010 pro posouzení požární odolnosti (Belgie)
 •  BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bulharsko)
 •  DS/EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dánsko)
 •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finsko)
 •  NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francie)
 •  UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Itálie)
 •  NA k CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Kypr)
 •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litva)
 •  LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Lotyšsko)
 •  MS EN 1992-1-1:2010 (Malajsie)
 •  DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 (Německo)
 •  NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016 (Nizozemsko)
 •  NS-EN 1992-1 -1_2004-NA_2008 (Norsko)
 •  PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polsko)
 •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalsko)
 •  ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 (Rakousko)
 •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunsko)
 •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
 •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Slovinsko)
 •  UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Španělsko)
 •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Švédsko)
 • United Kingdom NA k BS EN 1992-1-1:2004 (Velká Británie)

Základy
RF-/FOUNDATION Pro provádí posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů podle EN 1992‑1‑1 a EN 1997‑1.

4

Ocelové konstrukce podle Eurokódu 3 (EC 3)

RF-/STEEL EC3

RF-/STEEL EC3 provádí všechna typická posouzení ocelových konstrukcí podle Eurokódu 3, včetně posouzení mezního stavu únosnosti, stability, deformací a 3požární odolnosti. Lze využít mnoha užitečných funkcí, například automatické klasifikace průřezů, optimalizace průřezů nebo možnosti definovat příčné mezilehlé podpory. Navíc je možné zadat ochranné nátěry pro posouzení požární odolnosti.

K dispozici jsou následující národní přílohy:

 •  ČSN EN 1993-1-1/NA: 2007-05 (Česká republika)
 •  STN EN 1993-1-1/NA:2007-12 (Slovensko)
 •  NBN EN 1993-1-1/NA:2010-12 (Belgie)
 •  BLG EN 1993-1-1/NA:2008 (Bulharsko)
 •  DK EN 1993-1-1/NA:2007-11 (Dánsko)
 •  SFS-EN 1993-1-1:2005 (Finsko)
 •  NF EN 1993-1-1/NA:2007-05 (Francie)
 •  UNI EN 1993-1-1/NA:2008 (Itálie)
 •  CYS EN 1993-1-1/NA:2009-03 (Kypr)
 •  LST EN 1993-1-1/NA:2009-04 (Litva)
 •  LU EN 1993‑1‑1:2005/AN‑LU:2011 (Lucembursko)
 •  MS EN 1993-1-1/NA:2010 (Malajsie)
 •  DIN EN 1993-1-1/NA:2010-12 (Německo)
 •  NEN EN 1993-1-1/NA:2011-12 (Nizozemsko)
 •  NS EN 1993-1-1/NA:2008-02 (Norsko)
 •  PN-EN 1993-1-1:2006-06 (Polsko)
 •  NP EN 1993-1-1/NA:2010-03 (Portugalsko)
 •  ÖNORM 1993-1-1:2007-02 (Rakousko)
 •  SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008-04 (Rumunsko)
 • Greece ELOT EN 1993-1-1 (Řecko)
 •  SS EN 1993-1-1/NA:2010 (Singapur)
 •  SIST EN 1993-1-1/NA:2006-03 (Slovinsko)
 •  UNE EN 1993-1-1/NA:2013-02 (Španělsko)
 •  SS-EN 1993-1-1/NA:2011-04 (Švédsko)
 • United Kingdom BS EN 1993-1-1/NA:2008-12 (Velká Británie)
Další přídavné moduly

Zde naleznete další přídavné moduly pro posouzení podle EN 1993 (EC 3):

5

Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 (EC 5)

RF-/TIMBER Pro

RF-/TIMBER Pro se využívá pro posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5. Modul provádí analýzu napětí a stabilitní analýzu, stejně jako posouzení použitelnosti a požární odolnosti. Samostatné programy produktové rodiny RX‑TIMBER navíc umožňují snadné generování střešních nosníků z lepeného lamelového dřeva, spojitých nosníků, sloupů, vaznic a rámů v přehledně uspořádaných vstupních tabulkách a jejich posouzení podle EC 5.

K dispozici jsou následující národní přílohy:

 •  ČSN EN 1995-1-1/NA:2007-09 (Česká republika)
 •  STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Slovensko)
 •  NBN EN 1995-1-1/ANB:2012-07 (Belgie)
 •  BDS EN 1995-1-1/NA:2012-02 (Bulharsko)
 •  DK EN 1995-1-1/NA:2011-12 (Dánsko)
 •  SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finsko)
 •  NF EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Francie)
 •  UNI EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Itálie)
 •  I.S. EN 1995-1-1/NA:2010-03 (Irsko)
 •  CYS EN 1995-1-1/NA:2011-02 (Kypr)
 •  LST EN 1995-1-1/NA:2011-10 (Litva)
 •  LVS EN 1995-1-1:2005/NA:2012 (Lotyšsko)
 • Luxembourg LU EN 1995-1-1/NA:2011-09 (Lucembursko)
 •  DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 (Německo)
 •  NEN EN 1995-1-1/NB:2007-11 (Nizozemsko)
 •  NS EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Norsko)
 •  PN EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Polsko)
 • Portugal NP EN 1995-1-1 (Portugalsko)
 •  ÖNORM B 1995-1-1:2015-06 (Rakousko)
 •  SR EN 1995-1-1/NA:2008-03 (Rumunsko)
 •  STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Slovensko)
 •  SIST EN 1995-1-1/A101:2006-3 (Slovinsko)
 •  UNE EN 1995-1-1/AN:2016-04 (Španělsko)
 •  SS EN 1995-1-1 (Švédsko)
 • United Kingdom BS EN 1995-1-1/NA:2009-10 (Velká Británie)
RF-LAMINATE

RF-LAMINATE umožňuje posouzení vícevrstvých laminátových ploch včetně analýzy napětí a průhybu.

RX-TIMBER

Samostatné programy pro výpočty a navrhování lepených lamelových nosníků, spojitých dřevěných nosníků, sloupů, vaznic, rámů, ztužidel a střešních konstrukcí podle EN 1995‑1‑1.

6

Geotechnické konstrukce podle Eurokódu 7 (EC 7)

RF-/FOUNDATION Pro

Přídavný modul pro posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů podle norem EN 1992‑1‑1 a EN 1997‑1.

RF-SOILIN

RF-SOILIN se využívá pro stanovení pružného podloží na základě zadaných půdních vrstev podle EC 7. Po zadání všech parametrů půdy určí program součinitele podloží a zobrazí průběhy napětí a sedání.

7

Konstrukce odolné proti zemětřesení podle Eurokódu 8 (EC 8)

RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations

RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations umožňuje rychlou a pohodlnou analýzu vlastních kmitání a vlastních tvarů kmitání.

RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads

RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads generuje náhradní seizmická zatížení podle multimodální metody spektra odezvy v souladu s Eurokódem 8. K tomu jsou zapotřebí návrhová spektra, která lze definovat podle normy nebo zvlášť uživatelem. Program RFEM/RSTAB následně vygeneruje statické síly a provede lineární statickou analýzu.

8

Hliníkové konstrukce podle Eurokódu 9 (EC 9)

RF-/ALUMINUM

Přídavný modul pro posouzení hliníkových prutů a sad prutů na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti a stabilitní analýzu.

K dispozici jsou následující národní přílohy:

 •  ČSN EN 1999-1-1/NA:2009-02 (Česká republika)
 •  STN EN 1999-1-1/NA:2010-01 (Slovensko)
 • Belgium NBN EN 1999-1-1/ANB:2011-03 (Belgie)
 •  DK EN 1999-1-1/NA:2013-05 (Dánsko)
 • Finland SFS EN 1999-1-1/NA:2016-12 (Finsko)
 •  UNI EN 1999-1-1/NA:2011-02 (Itálie)
 •  IS EN 1999-1-1/NA:2010-03 (Irsko)
 • Cyprus CYS EN 1999-1-1/NA:2009-07 (Kypr)
 •  LST EN 1999-1-1/NA:2011-09 (Litva)
 •  LU EN 1999‑1‑1:2007/AN‑LU:2011 (Lucembursko)
 •  DIN EN 1999-1-1/NA:2010-12 (Německo)
 •  NEN EN 1999-1-1/NB:2011-12 (Nizozemsko)
 • Poland PN EN 1999-1-1/NA:2011-01 (Polsko)
 • Greece ELOT EN 1999-1-1/NA:2010-11 (Řecko)
 •  SS EN 1999-1-1/NA:2011-04 (Švédsko)
 • United Kingdom BS EN 1999-1-1/NA:2009 (Velká Británie)

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete informace o normách implementovaných v produktech Dlubal? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty Dlubal

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB 8
RSTAB

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM 5
ec2-pro-dlubal

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM 5
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM 5
CONCRETE Columns (angl.)

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM 5
Přídavný modul RF-PUNCH Pro pro RFEM | Posouzení na protlačení jednoosých nebo lineárně podepřených ploch

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM 5
FOUNDATION Pro (anglicky)

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-TOWER Design

Přídavný modul

Posouzení prutů v příhradových stožárech podle Eurokódu

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-FRAME-JOINT Pro

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-JOINTS Steel - Pinned

Přídavný modul

Kloubové spoje podle EN 1993-1-8

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM 5
RF-/JOINTS Steel - Column Base

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM 5
RF-JOINTS Steel - Tower

Přídavný modul

Posouzení kloubových spojů pro pruty v příhradových stožárech podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
670,00 USD
CRANEWAY 8
CRANEWAY

Samostatný program

Posouzení nosníků jeřábové dráhy

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-TIMBER Pro

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-LAMINATE

Přídavný modul

Posouzení vícevrstvých ploch

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-SOILIN

Přídavný modul

Určení součinitelů podloží pomocí údajů o základové půdě

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM 5

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM 5
RF-ALUMINUM

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle Eurokódu 9

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB 8
EC2 pro RSTAB

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle Eurokódu 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RSTAB 8
CONCRETE (anglicky)

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB 8
CONCRETE Columns (angl.)

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RSTAB 8
FOUNDATION Pro (anglicky)

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB 8
STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB 8
TOWER Design

Přídavný modul

Posouzení prutů v příhradových stožárech podle Eurokódu

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB 8
FRAME-JOINT Pro

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB 8
JOINTS Steel - Pinned

Přídavný modul

Kloubové spoje podle EN 1993-1-8

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB 8
JOINTS Steel - Column Base

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB 8
JOINTS Steel - Tower

Přídavný modul

Posouzení kloubových spojů pro pruty v příhradových stožárech podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB 8
TIMBER Pro

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB 8
DYNAM Pro - Natural Vibrations

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB 8
DYNAM Pro - Equivalent Loads

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
580,00 USD
RSTAB 8
HLINÍK

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle Eurokódu 9

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Glued-Laminated Beam

Samostatný program

Posouzení lepených lamelových nosníků

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER DLT

Samostatný program

Analýza a návrh spojitých nosníků podle Eurokódu 5 nebo DIN 1052

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Column

Samostatný program

Posouzení dřevěných sloupů podle EN 1995-1-1 (Eurokód 5) nebo DIN 1052:2008-12

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Purlin

Samostatný program

Posouzení sdružených vaznic a spojitých nosníků

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Frame

Samostatný program

Posouzení trojkloubových dřevěných rámů se zubovitými spoji

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Brace

Samostatný program

Posouzení střešních ztužidel dřevěných konstrukcí

Cena za první licenci
360,00 USD
RX-TIMBER 2
RX-TIMBER Roof

Samostatný program

Posouzení dřevěných krovů

Cena za první licenci
360,00 USD