Eurokódy (EC)

Kontinuální projektování v programech RFEM a RSTAB podle evropských norem (EN)

Eurokódy

Eurokódy

Eurokódy (EC) jsou jednotné evropské normativní dokumenty pro navrhování pozemních a inženýrských staveb.

V současnosti existuje 10 Eurokódů (EC 0 až EC 9 v rámci norem EN 1990 až EN 1999), které se člení na další části. Eurokódy tvoří celkem 58 dílčích norem.

Normalizační komise členských států navíc vytvářejí ke každému Eurokódu národní přílohu (National Annex), kde jsou definovány především národně závazné parametry, například součinitele spolehlivosti.

Členění Eurokódů:
 • EC 0: Zásady navrhování
 • EC 1: Zatížení
 • EC 2: Betonové konstrukce
 • EC 3: Ocelové konstrukce
 • EC 4: Spřažené konstrukce
 • EC 5: Dřevěné konstrukce
 • EC 6: Zděné konstrukce
 • EC 7: Geotechnické konstrukce
 • EC 8: Zemětřesení
 • EC 9: Hliníkové konstrukce

Nejlepší software pro výpočty podle evropských norem

„"Po prostudování ostatních nabídek na trhu jsme pro výpočet našich trojrozměrných kovových konstrukcí vybrali software RFEM od společnosti Dlubal Software." Tento software se jeví jako nejvhodnější pro analýzy podle Eurokódu. Kromě uživatelsky přívětivého a intuitivního rozhraní se přehledně a efektivně zobrazují a upravují vstupní údaje a výsledky, což minimalizuje efekt „černé pole“.

Technická zkušenost je pozoruhodná svou trpělivostí, kompetencí a ochotou reagovat, což potvrzuje náš výběr. Poskytnutí podrobných videí a uživatelských příruček umožňuje samostatné školení a získávání nových funkcí. Další předností je modulární programový systém, který umožňuje rozšířit naši nabídku na stejný základní software bez výrazné fáze výuky. Pokud se zítra rozhodneme ošetřovat dřevěné, hliníkové nebo skleněné konstrukce, výpočet pro nás nebude nepřekonatelnou obtížností. "

Integrované Eurokódy

 1. EC 0: Kombinace zatížení vygenerované v RFEM

  Kombinace podle Eurokódu 0 (EC 0)

  Hlavní programy RFEM a RSTAB umožňují generovat kombinace zatížení a výsledků podle Eurokódu 0 (EN 1990). Kromě toho je v těchto programech pro statiku možné podle Eurokódu určit také imperfekce, přičemž se účinky automaticky zařadí do kategorií účinků popsaných v normě. RFEM a RSTAB následně zkombinují zatěžovací stavy podle zvolené návrhové situace.


  K dispozici jsou následující národní přílohy:
  •  ČSN EN 1990/NA:2004-03 (Česká republika)
  •  STN EN 1990/NA:2009-08 (Slovensko)
  • Belarus TKP EN 1990/NA:2011 (Bělorusko)
  •  NBN EN 1990 – ANB: 2005 (Belgie)
  • Bulgaria BDS EN 1990:2003/NA:2008 (Bulharsko)
  •  DK EN 1990/NA:2007-07 (Dánsko)
  •  SFS EN 1990/NA:2005 (Finsko)
  •  NF EN 1990/NA:2005/12 (Francie)
  •  UNI EN 1990/NA:2007-07 (Itálie)
  •  IS EN 1990:2002 + NA:2010 (Irsko)
  • Cyprus CYS EN 1990:2002 (Kypr)
  • Latvia LVS EN 1990:2003 /NA:2010 (Litva)
  • Lithuania LST EN 1990/NA:2010-11 (Lotyšsko)
  • Luxembourg LU  EN 1990/NA:2011-09 (Lucembursko)
  •  MS EN 1990:2010 (Malajsie)
  •  DIN EN 1990/NA:2009-05 (Německo)
  •  NEN EN 1990/NA:2006 (Nizozemsko)
  • Norway NS EN 1990/NA:2008 (Norsko)
  •  PN EN 1990/NA:2004 (Polsko)
  •  NP EN 1990:2009 (Portugalsko)
  •  ÖNORM EN 1990:2007-02 (Rakousko)
  • Romania SE EN 1990/NA:2006-10 (Rumunsko)
  • Greece ELOT EN 1990:2009 (Řecko)
  •  SS EN 1990:2008 (Singapur)
  •  SIST EN 1990: 2004/A1:2005 (Slovinsko)
  •  UNE EN 1990 2003 (Španělsko)
  •  SS EN 1990/ BFS 2010:28 (Švédsko)
  •  BS EN 1990/NA:2004-12 (Velká Británie)
 2. EC 1: Generátor zatížení sněhem v RFEM

  Účinky podle Eurokódu 1 (EC 1)

  V programech RFEMRSTAB je možné generovat zatížení větrem a sněhem. Pro tuto funkci není tedy zapotřebí žádný přídavný modul. Při zadávání požadovaných parametrů, například větrné a sněhové oblasti, kategorie terénu, typu krajiny nebo geometrie střechy, program automaticky vytvoří odpovídající zatížení.

 3. EC 2: Nastavení pro Eurokód v přídavném modulu RF-CONCRETE Surfaces

  Konstrukce ze železobetonu a předpjatého betonu podle Eurokódu 2 (EC 2)

  EC2 for RFEM/RSTAB nabízí možnost posouzení železobetonových prutů, sloupů a desek (RFEM) podle Eurokódu 2 v přídavných modulech RF‑/CONCRETE, RF-/CONCRETE ColumnsRF‑PUNCH Pro. Kromě obecných posouzení mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti lze podle EC 2 provádět také stabilitní analýzu sloupů. Navíc je možné podle Eurokódu posoudit požární odolnost sloupů a prutů.

  K dispozici jsou následující národní přílohy:

  •  ČSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Česká republika)
  •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slovensko)
  • Belarus TKP EN 1992-1-1/NA:2009 (Bělorusko)
  •  NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 pro návrh betonových konstrukcí, EN 1992-1-2 ANB:2010 pro posouzení požární odolnosti (Belgie)
  •  BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bulharsko)
  •  DS/EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dánsko)
  •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finsko)
  •  NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francie)
  •  UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Itálie)
  •  NA k CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Kypr)
  •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litva)
  •  LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Lotyšsko)
  •  MS EN 1992-1-1:2010 (Malajsie)
  •  DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 (Německo)
  •  NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016 (Nizozemsko)
  •  NS-EN 1992-1 -1_2004-NA_2008 (Norsko)
  •  PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polsko)
  •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalsko)
  •  ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 (Rakousko)
  •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunsko)
  •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
  •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Slovinsko)
  •  UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Španělsko)
  •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Švédsko)
  • United Kingdom NA k BS EN 1992-1-1:2004 (Velká Británie)

  Základy
  RF-/FOUNDATION Pro provádí posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů podle EN 1992‑1‑1 a EN 1997‑1.

 4. Ocelové konstrukce podle Eurokódu 3 (EC 3)

  RF-/STEEL EC3

  RF-/STEEL EC3 provádí všechna typická posouzení ocelových konstrukcí podle Eurokódu 3, včetně posouzení mezního stavu únosnosti, stability, deformací a 3požární odolnosti. Lze využít mnoha užitečných funkcí, například automatické klasifikace průřezů, optimalizace průřezů nebo možnosti definovat příčné mezilehlé podpory. Navíc je možné zadat ochranné nátěry pro posouzení požární odolnosti.

  K dispozici jsou následující národní přílohy:

  •  ČSN EN 1993-1-1/NA: 2007-05 (Česká republika)
  •  STN EN 1993-1-1/NA:2007-12 (Slovensko)
  •  NBN EN 1993-1-1/NA:2010-12 (Belgie)
  •  BLG EN 1993-1-1/NA:2008 (Bulharsko)
  •  DK EN 1993-1-1/NA:2007-11 (Dánsko)
  •  SFS-EN 1993-1-1:2005 (Finsko)
  •  NF EN 1993-1-1/NA:2007-05 (Francie)
  •  UNI EN 1993-1-1/NA:2008 (Itálie)
  •  CYS EN 1993-1-1/NA:2009-03 (Kypr)
  •  LST EN 1993-1-1/NA:2009-04 (Litva)
  •  LU EN 1993‑1‑1:2005/AN‑LU:2011 (Lucembursko)
  •  MS EN 1993-1-1/NA:2010 (Malajsie)
  •  DIN EN 1993-1-1/NA:2010-12 (Německo)
  •  NEN EN 1993-1-1/NA:2011-12 (Nizozemsko)
  •  NS EN 1993-1-1/NA:2008-02 (Norsko)
  •  PN-EN 1993-1-1:2006-06 (Polsko)
  •  NP EN 1993-1-1/NA:2010-03 (Portugalsko)
  •  ÖNORM 1993-1-1:2007-02 (Rakousko)
  •  SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008-04 (Rumunsko)
  • Greece ELOT EN 1993-1-1 (Řecko)
  •  SS EN 1993-1-1/NA:2010 (Singapur)
  •  SIST EN 1993-1-1/NA:2006-03 (Slovinsko)
  •  UNE EN 1993-1-1/NA:2013-02 (Španělsko)
  •  SS-EN 1993-1-1/NA:2011-04 (Švédsko)
  • United Kingdom BS EN 1993-1-1/NA:2008-12 (Velká Británie)
  Další přídavné moduly

  Zde naleznete další přídavné moduly pro posouzení podle EN 1993 (EC 3):

 5. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 (EC 5)

  RF-/TIMBER Pro

  RF-/TIMBER Pro se využívá pro posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5. Modul provádí analýzu napětí a stabilitní analýzu, stejně jako posouzení použitelnosti a požární odolnosti. Samostatné programy produktové rodiny RX‑TIMBER navíc umožňují snadné generování střešních nosníků z lepeného lamelového dřeva, spojitých nosníků, sloupů, vaznic a rámů v přehledně uspořádaných vstupních tabulkách a jejich posouzení podle EC 5.

  K dispozici jsou následující národní přílohy:

  •  ČSN EN 1995-1-1/NA:2007-09 (Česká republika)
  •  STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Slovensko)
  •  NBN EN 1995-1-1/ANB:2012-07 (Belgie)
  •  BDS EN 1995-1-1/NA:2012-02 (Bulharsko)
  •  DK EN 1995-1-1/NA:2011-12 (Dánsko)
  •  SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finsko)
  •  NF EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Francie)
  •  UNI EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Itálie)
  •  I.S. EN 1995-1-1/NA:2010-03 (Irsko)
  •  CYS EN 1995-1-1/NA:2011-02 (Kypr)
  •  LST EN 1995-1-1/NA:2011-10 (Litva)
  •  LVS EN 1995-1-1:2005/NA:2012 (Lotyšsko)
  • Luxembourg LU EN 1995-1-1/NA:2011-09 (Lucembursko)
  •  DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 (Německo)
  •  NEN EN 1995-1-1/NB:2007-11 (Nizozemsko)
  •  NS EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Norsko)
  •  PN EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Polsko)
  • Portugal NP EN 1995-1-1 (Portugalsko)
  •  ÖNORM B 1995-1-1:2015-06 (Rakousko)
  •  SR EN 1995-1-1/NA:2008-03 (Rumunsko)
  •  STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Slovensko)
  •  SIST EN 1995-1-1/A101:2006-3 (Slovinsko)
  •  UNE EN 1995-1-1/AN:2016-04 (Španělsko)
  •  SS EN 1995-1-1 (Švédsko)
  • United Kingdom BS EN 1995-1-1/NA:2009-10 (Velká Británie)
  RF-LAMINATE

  RF-LAMINATE umožňuje posouzení vícevrstvých laminátových ploch včetně analýzy napětí a průhybu.

  RX-TIMBER

  Samostatné programy pro výpočty a navrhování lepených lamelových nosníků, spojitých dřevěných nosníků, sloupů, vaznic, rámů, ztužidel a střešních konstrukcí podle EN 1995‑1‑1.

 6. Geotechnické konstrukce podle Eurokódu 7 (EC 7)

  RF-/FOUNDATION Pro

  Přídavný modul pro posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů podle norem EN 1992‑1‑1 a EN 1997‑1.

  RF-SOILIN

  RF-SOILIN se využívá pro stanovení pružného podloží na základě zadaných půdních vrstev podle EC 7. Po zadání všech parametrů půdy určí program součinitele podloží a zobrazí průběhy napětí a sedání.

 7. Konstrukce odolné proti zemětřesení podle Eurokódu 8 (EC 8)

  RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations

  RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations umožňuje rychlou a pohodlnou analýzu vlastních kmitání a vlastních tvarů kmitání.

  RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads

  RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads generuje náhradní seizmická zatížení podle multimodální metody spektra odezvy v souladu s Eurokódem 8. K tomu jsou zapotřebí návrhová spektra, která lze definovat podle normy nebo zvlášť uživatelem. Program RFEM/RSTAB následně vygeneruje statické síly a provede lineární statickou analýzu.

 8. EC 9: Zadávání uzlových podpor pro sady prutů v přídavném modulu ALUMINIUM

  Hliníkové konstrukce podle Eurokódu 9 (EC 9)

  RF-/ALUMINUM

  Přídavný modul pro posouzení hliníkových prutů a sad prutů na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti a stabilitní analýzu.

  K dispozici jsou následující národní přílohy:

  •  ČSN EN 1999-1-1/NA:2009-02 (Česká republika)
  •  STN EN 1999-1-1/NA:2010-01 (Slovensko)
  • Belgium NBN EN 1999-1-1/ANB:2011-03 (Belgie)
  •  DK EN 1999-1-1/NA:2013-05 (Dánsko)
  • Finland SFS EN 1999-1-1/NA:2016-12 (Finsko)
  •  UNI EN 1999-1-1/NA:2011-02 (Itálie)
  •  IS EN 1999-1-1/NA:2010-03 (Irsko)
  • Cyprus CYS EN 1999-1-1/NA:2009-07 (Kypr)
  •  LST EN 1999-1-1/NA:2011-09 (Litva)
  •  LU EN 1999‑1‑1:2007/AN‑LU:2011 (Lucembursko)
  •  DIN EN 1999-1-1/NA:2010-12 (Německo)
  •  NEN EN 1999-1-1/NB:2011-12 (Nizozemsko)
  • Poland PN EN 1999-1-1/NA:2011-01 (Polsko)
  • Greece ELOT EN 1999-1-1/NA:2010-11 (Řecko)
  •  SS EN 1999-1-1/NA:2011-04 (Švédsko)
  • United Kingdom BS EN 1999-1-1/NA:2009 (Velká Británie)

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete informace k normám, které jsou integrovány v produktech společnosti Dlubal Software?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu, případně na fóru anebo se podívejte do sekce s často kladenými dotazy (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-PUNCH Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Design 5.xx

Přídavný modul

Posouzení prutů v příhradových stožárech podle Eurokódu

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Přípoje
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Pinned 5.xx

Přídavný modul

Kloubové spoje podle EN 1993-1-8

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Tower 5.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových spojů pro pruty v příhradových stožárech podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
670,00 USD
Samostatné Ocelové konstrukce
CRANEWAY 8.xx

Samostatný program

Posouzení nosníků jeřábové dráhy

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Ostatní
RF-LAMINATE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení vícevrstvých ploch

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Ostatní
RF-SOILIN 5.xx

Přídavný modul

Určení součinitelů podloží pomocí údajů o základové půdě

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-ALUMINUM 5.xx

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle Eurokódu 9

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle Eurokódu 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE Columns 8.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
FOUNDATION Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Stožárové konstrukce
TOWER Design 8.xx

Přídavný modul

Posouzení prutů v příhradových stožárech podle Eurokódu

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Přípoje
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Přípoje
JOINTS Steel - Pinned 8.xx

Přídavný modul

Kloubové spoje podle EN 1993-1-8

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB Přípoje
JOINTS Steel - Column Base 8.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB Přípoje
JOINTS Steel - Tower 8.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových spojů pro pruty v příhradových stožárech podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB Dřevěné konstrukce
TIMBER Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
580,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
ALUMINUM 8.xx

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle Eurokódu 9

Cena za první licenci
1 480,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Glued-Laminated Beam 2.xx

Samostatný program

Posouzení lepených lamelových nosníků

Cena za první licenci
1 120,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Continuous Beam 2.xx

Samostatný program

Analýza a návrh spojitých nosníků podle Eurokódu 5 nebo DIN 1052

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Column 2.xx

Samostatný program

Posouzení dřevěných sloupů podle EN 1995-1-1 (Eurokód 5) nebo DIN 1052:2008-12

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Purlin 2.xx

Samostatný program

Posouzení sdružených vaznic a spojitých nosníků

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Frame 2.xx

Samostatný program

Posouzení trojkloubových dřevěných rámů se zubovitými spoji

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Brace 2.xx

Samostatný program

Posouzení střešních ztužidel dřevěných konstrukcí

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Roof 2.xx

Samostatný program

Posouzení dřevěných krovů

Cena za první licenci
360,00 USD