Německé normy (DIN)

Statické výpočty podle „starých“ německých norem

 • Standard

Statika staveb podle norem DIN

Normy DIN

Německé normy DIN

V programech Dlubal Software jsou integrovány následující normy DIN:


 • DIN 1055-100 (Zatěžovací stavy / kombinace zatížení)
 • DIN 1045-1 (Železobetonové konstrukce)
 • DIN 18800 (Ocelová konstrukce)
 • DIN 1052 (Dřevěné konstrukce)
 • DIN 4149 (Zemětřesení)

Normy DIN již pozbyly platnost, jsou však nezbytné pro případný přepočet stávajících konstrukcí. Pro nové stavby se v Německu používají Eurokódy.


Implementované normy DIN

1

Automatické vytváření kombinací v programech RFEM 5 a RSTAB 8

Zajistěte, aby vaše konstrukce byly bezpečné a odpovídaly normám. V programech RFEM 5 a RSTAB 8 můžete jednoduše vytvářet kombinace zatížení a kombinace výsledků podle následujících německých norem:

 • DIN 1055-100
 • DIN 1055-100 + DIN 1052
 • DIN 1052 (zjednodušené)
 • DIN 18800
Výpočetní MKP program RFEM 6 Program pro prutové konstrukce RSTAB 9
2

Posouzení železobetonových prutů a ploch podle DIN 1045-1

Díky tomuto modulovému rozšíření není žádný problém pracovat s betonem přesně a spolehlivě. DIN 1045-1 pro RFEM 5 / RSTAB 8 vám umožňuje posouzení podle následujících německých norem:

 • DIN 1045-1:2008-08
 • DIN 1045-1:1988-07
Rozšíření modulu DIN 1045-1 pro RFEM 5 / RSTAB 8
3

Posouzení ocelových konstrukcí podle DIN 18800

Postarejte se o to, aby vaše konstrukce odolaly působení napětí. Provádějte rychle a efektivně posouzení napětí u prutů a ploch podle německé normy DIN 18800. Máte přitom k dispozici přídavný modul RF-/STEEL pro RFEM 5 / RSTAB 8.

4

Posouzení dřevěných konstrukcí podle DIN 1052

Pokud mají vaše dřevěné konstrukce obstát v čase, jste na správném místě. Přídavný modul RF-/TIMBER Pro pro RFEM 5 / RSTAB 8 pro vás provádí všechna typická posouzení únosnosti, stability, použitelnosti a požární odolnosti dřevěných prutů podle německé normy DIN 1052:2008-12.

5

Seizmické posouzení podle DIN 4149-1

S těmito přídavnými moduly se můžete spolehnout, že se vám nic nezřítí, ani když se země třese.

Přídavný modul RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations pro RFEM 5 / RSTAB 8 vám umožňuje stanovit vlastní frekvence a vlastní tvary.

Rozšíření modulu RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads pro RFEM 5 / RSTAB 8 generuje náhradní seizmická zatížení pomocí multimodální analýzy spektra odezvy. Implementovány jsou mimo jiné německé normy DIN 4149-1:1981-04 a DIN 4149-1:2005-04.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete informace o normách implementovaných v produktech Dlubal? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

Často kladené dotazy (FAQ)

+420 227 203 203

[email protected]

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované za použití programů Dlubal

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány za použití programů Dlubal Software.


RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Software pro statické výpočty MKP rovinných a prostorových konstrukcí složených z desek, stěn, skořepin, prutů, těles a kontaktních prvků

Cena za první licenci
4 350,00 EUR

RSTAB 8

Hlavní program

Software pro statické posouzení prutových, rámových a příhradových konstrukcí provádějící lineární a nelineární výpočty vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 5
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
1 000,00 EUR
RFEM 5
CONCRETE Columns (angl.)

Přídavný modul

Posouzení železobetonu metodou modelového sloupu (metoda založená na jmenovité křivosti)

Cena za první licenci
800,00 EUR
RFEM 5
din-for-dlubal

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření modulů pro posouzení železobetonu o posouzení podle DIN 1045-1

Cena za první licenci
500,00 EUR
RFEM 5
FOUNDATION Pro (anglicky)

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
1 000,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL

Přídavný modul

Napěťová analýza ocelových ploch a prutů

Cena za první licenci
1 350,00 EUR
RFEM 5
RF-TIMBER Pro

Přídavný modul

Posouzení dřevěných konstrukcí podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RFEM 5

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 350,00 EUR
RFEM 5
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

Přídavný modul

Seizmická analýza pomocí náhradního statického zatížení za použití multimodální analýzy spektra odezvy

Cena za první licenci
1 000,00 EUR
RSTAB 8
CONCRETE (anglicky)

Přídavný modul

Lineární a nelineární analýza železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
900,00 EUR
RSTAB 8
CONCRETE Columns (angl.)

Přídavný modul

Posouzení železobetonu metodou modelového sloupu (metoda založená na jmenovité křivosti)

Cena za první licenci
700,00 EUR
RSTAB 8
DIN 1045-1 pro RSTAB

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření modulů pro posouzení železobetonu o posouzení podle DIN 1045-1

Cena za první licenci
400,00 EUR
RSTAB 8
FOUNDATION Pro (anglicky)

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
850,00 EUR
RSTAB 8
STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí ocelových prutů

Cena za první licenci
850,00 EUR
RSTAB 8
TIMBER Pro

Přídavný modul

Posouzení dřevěných konstrukcí podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RSTAB 8
DYNAM Pro - Natural Vibrations

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
950,00 EUR
RSTAB 8
DYNAM Pro - Equivalent Loads

Přídavný modul

Seizmická analýza pomocí náhradního statického zatížení za použití multimodální analýzy spektra odezvy

Cena za první licenci
650,00 EUR