Normy JAR (SANS)

Navrhování podle jihoafrických norem

Norma SANS

Jihoafrické normy

V programech Dlubal Software jsou integrovány následující jihoafrické normy:


  • SANS 10160-1 (zatížení)
  • SANS 10162-1 (ocelové konstrukce)
  • SANS 10163-1 (dřevěné konstrukce)
  • SANS 10163-2 (dřevěné konstrukce)
  • SANS 10160-4 (zemětřesení)

Implementované jihoafrické normy

1

Automatické vytváření kombinací v programech RFEM a RSTAB

Program RFEM 6/RSTAB 9 vám výrazně usnadní práci. Pokud si to přejete, můžete automaticky převzít kombinace zatížení a kombinace výsledků podle jihoafrické normy SANS 10160-1.

2

Posouzení ocelových konstrukcí podle SANS 10162-1

V přídavném modulu RF-/STEEL SANS pro RFEM 5/RSTAB 8 najdete mnoho užitečných možností. Stačí několik kliknutí myší a zobrazí se mezní stavy prutů a mezní stavy použitelnosti podle jihoafrické normy SANS 10162-1.

3

Posouzení dřevěných konstrukcí podle SANS 10163-1 a SANS 10163-2

V přídavném modulu RF-/TIMBER SANS pro RFEM 5/RSTAB 8 najdete možnost získat posouzení mezních hodnot, použitelnosti a požární odolnosti prutů podle jihoafrických norem pro dřevěné konstrukce SANS 10163-1 a SANS 10163 -2.

4

Seizmické posouzení podle SANS 10160-4

Přídavný modul RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations pro RFEM 5 / RSTAB 8 umožňuje stanovit vlastní frekvence a vlastní tvary.

Modulové rozšíření RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads pro RFEM 5 / RSTAB 8 generuje náhradní seizmická zatížení za použití multimodální analýzy spektra odezvy. Mimo jiné byla implementována jihoafrická norma SANS 10160-4.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete informace o normách implementovaných v produktech Dlubal? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

Často kladené dotazy (FAQ)

+420 227 203 203

[email protected]

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému. Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Program také umpožňuje posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
4 450,00 EUR
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Program RSTAB 9 pro statické výpočty prutových konstrukcí nabízí podobný rozsah funkcí jako program RFEM pro výpočty MKP, přičemž zvláštní pozornost věnuje rámům a příhradovým vazníkům. Proto je jeho použití velmi snadné a po mnoho let je nejlepší volbou pro statické výpočty prutových konstrukcí z oceli, betonu, dřeva, hliníku a dalších materiálů.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR