Software pro statiku & BIM

Výměna dat s programem Dietrich’s

IFC formát je otevřený standard pro výměnu dat. Za spolupráce obou společností byl optimalizován export z programu Dietrich’s, stejně jako import do programů RFEM a RSTAB.

  1. Importovaný IFC model z Dietrichova modelu v programu RFEM

    Import do programu RFEM/RSTAB

    Pro import souboru IFC do programu RFEM/RSTAB je třeba použít „CAD/BIM model“. Kromě grafického znázornění modelu máme v příslušném navigátoru projektu k dispozici další informace o jednotlivých IFC objektech.

  2. Konverze IFC objektů

    Při exportu, optimalizovaném ze strany Dietrich’s, se veškeré objekty uloží jako „SweptSolid", což umožňuje nejlepší možnou konverzi na pruty a plochy.

    Při této konverzi se zohledňuje jak tloušťka zadaná u objektů stěn, tak průřez a materiál u prutových objektů. Příslušná konverzní tabulka je k dispozici ke stažení.