BIM projektování

Integrace s Autodesk AutoCAD

Program AutoCAD společnosti Autodesk je jeden z nejrozšířenějších CAD nástrojů. Následující přehled obsahuje možnosti výměny dat mezi programy RFEM/RSTAB a AutoCAD prostřednictvím přímého rozhraní.

 1. Přímý import z programu AutoCAD

  Import

  Linie se dají v programu RFEM libovolně importovat jako linie nebo jako pruty. Přitom se názvy hladin převedou jako názvy průřezů a předem definované materiály se přiřadí k prvnímu materiálu. Pokud software rozpozná v názvu hladiny průřez nebo materiál, který je součástí databáze programu RFEM, příslušné názvy se přiřadí z této programové databáze.

 2. Přímý export do programu AutoCAD

  Export

  Z programu RFEM/RSTAB se pruty exportují jako linie. Hladiny těchto linií obsahují údaje o použitých průřezech a materiálech. Při exportu DXF souborů z RFEMu lze kromě celého modelu včetně sítě konečných prvků přenést také číslování určené pořadím položek v navigátoru.

  Další možností výměny dat je export DXF souboru s výsledky z programu RFEM/RSTAB ve formě izolinií. V tomto případě lze pro export vybrat různé prvky, jako například izolinie, síť konečných prvků, číselné hodnoty a další.