Další oblasti použití

Software pro statické výpočty v dalších oblastech použití

Možnosti použití programů Dlubal jsou rozmanité. RFEM, RSTAB, RSECTION a další jsou perfektními partnery na vaší straně, pokud se zabýváte následujícími oblastmi statické analýzy:

  • Profily tvarované za studena
  • Trapézové profily

Posouzení zdiva

RFEM je vaším tajným receptem pro úspěšný stavební projekt. Addon Posouzení zdiva vám pomůže při posouzení zdiva pomocí spolehlivé metody konečných prvků. Zní to jako správná volba addonu pro váš projekt? Pak se zde dozvíte více!

Profily tvarované za studena

Chcete pro svůj projekt navrhnout obecné profily tvarované za studena podle EN 1993-1-3 a EN 1993-1-5? Máme pro vás to správné řešení. V samostatném programu SHAPE-THIN 9 a jeho rozšíření RF-/STEEL Cold-Formed Sections můžete bez problémů a námahy dosáhnout svého cíle. Vyzkoušejte a přesvědčte se sami!

Interakce konstrukce s podložím

Důležitým faktorem pro váš projekt jsou vlastnosti podloží. V programu RFEM můžete uvažovat různé modely podloží, například za použití metody pružinových konstant, nelineární iterační výpočty těles podloží (Geotechnická analýza pro RFEM 6), modifikované dvouparametrické modely podloží a další.

Právě pro takové případy vám doporučujeme použití addonu Geotechnická analýza pro RFEM 6. V něm se realisticky modeluje skladba podloží a stanovuje modul reakce podloží v závislosti na zatížení.

Statika fasádních systémů

Až fasády uvedou stavbu do života. Dávají jí určitý výraz. Plánujete takový projekt? Díky softwaru Dlubal máte k dispozici spolehlivého digitálního partnera. Pomocí programů pro statické výpočty RFEM a RSTAB a také samostatného programu RSECTION 1 můžete počítat a posuzovat fasádní konstrukce jako například fasády skleněné, zavěšené, dvojité, prvkové a další.

Základy a základové konstrukce

Základy jsou důležitou součástí každého stavebního projektu. Této oblasti jsme proto v programech RFEM 5 a RSTAB 8 věnovali vlastní přídavný modul RF-/FOUNDATION Pro. Posuzujte v přídavném modulu RF-/FOUNDATION Pro různé typy základů, jako jsou základové desky, základové patky, kalichové základy či blokové základy.

Můžeme vám také doporučit addon Geotechnická analýza v programu RFEM 6. Ten vytvoří na základě charakteristik zemních sond těleso pro analyzované podloží. Realistické stanovení základových poměrů je nutné pro to, aby mohla být garantována kvalita statického výpočtu budov. Použijte program RFEM/RSTAB pro váš stavební projekt!

Fáze výstavby

Chcete ve svém statickém výpočtu zohlednit fáze výstavby (např. změny systému v různých fázích výstavby)?

RFEM umožňuje modelovat postup výstavby, to znamená, že můžete zohlednit proces výstavby konstrukcí pomocí prutů, ploch a těles.

Požární odolnost

V programech RFEM a RSTAB máte možnost provádět posouzení požární odolnosti ocelových a dřevěných konstrukcí.

Tyto programy tak například zohledňují u dřevěných konstrukcí redukovaný průřez vlivem odhořívání. U ocelových konstrukcí se při statické analýze v požární situaci zohledňuje rozhodující teplota konstrukčního prvku v době posouzení.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 206

[email protected]

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.