Další oblasti použití

Software pro statické výpočty v dalších oblastech použití

RFEM, RSTAB, RSECTION a jiné programy Dlubal představují ideální řešení pro statické výpočty a posouzení v mnoha dalších oblastech použití, například:

  • Profily tvarované za studena
  • Dlubal Software pro statické výpočty a navrhování skleněných konstrukcí
  • Trapézové profily
  • Dlubal Software pro statické výpočty a navrhování skleněných konstrukcí

Posouzení zdiva

RFEM a addon Posouzení zdiva umožňují posuzovat zdivo metodou konečných prvků.

Průřezy tvarované za studena

V samostatném programu SHAPE-THIN 9 a jeho rozšíření RF-/STEEL Cold-Formed Sections lze posuzovat obecné profily tvarované za studena podle EN 1993-1-3 a EN 1993-1-5.

Interakce konstrukce s podložím

V programu RFEM lze uvažovat různé modely podloží například za použití metody pružinových konstant, nelineární iterační výpočty těles podloží (Geotechnická analýza pro RFEM 6), modifikované dvouparametrické modely podloží a další.

Doporučit lze obzvlášť použití addonu Geotechnická analýza programu RFEM 6, který umožňuje realistické modelování skladby podloží a stanovení modulu reakce podloží v závislosti na zatížení.

Statika fasádních systémů

Pomocí programů pro statické výpočty RFEM a RSTAB a také samostatného programu RSECTION lze počítat a posuzovat fasádní konstrukce jako například fasády skleněné, zavěšené, dvojité, prvkové a další.

Základy a základové konstrukce

V programech RFEM 5 a RSTAB 8 lze posuzovat v přídavném modulu RF-/FOUNDATION Pro různé typy základů, jako jsou základové desky, základové patky, kalichové základy či blokové základy.

Addon Geotechnická analýza v programu RFEM 6 vytvoří na základě charakteristik zemních sond těleso pro analyzované podloží. Realistické stanovení základových poměrů významně ovlivňuje kvalitu statického výpočtu budov.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.