Další oblasti použití

Simulace chování zdiva

V programu RFEM lze realisticky vyhodnotit chování zdiva.

Poslouží nám k tomu přídavný modul RF-MAT NL, který umožňuje definovat nelineární materiálový model „Izotropní zdivo 2D“. Při překročení mezních napětí v tahu dochází k jeho porušení.

Profily tvarované za studena

V samostatném programu SHAPE-THIN 9 a v přídavném modulu RF-/STEEL Cold-Formed Sections lze posuzovat obecné profily tvarované za studena podle EN 1993-1-3 a EN 1993-1-5.

Interakce konstrukce s podložím

V programu RFEM lze uvažovat různé modely podloží například za použití metody pružinových konstant, edometrického modulu přetvárnosti (RF-SOILIN), modifikovaných dvouparametrických modelů podloží a dalších.

Doporučit lze obzvlášť metodu edometrického modulu přetvárnosti v programu RF-SOILIN, která umožňuje realistické modelování skladby podloží a stanovení modulu reakce podloží v závislosti na zatížení.

Statika fasádních systémů

Pomocí programů pro statické výpočty RFEM a RSTAB a také samostatného programu SHAPE-THIN 9 lze počítat a posuzovat fasádní konstrukce jako například fasády skleněné, zavěšené, dvojité, prvkové a další. 

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz