Software pro form-finding a střihové vzory membránových konstrukcí

Statické výpočty membránových, lanových, plošných a prutových konstrukcí

Programy RFEM a RFEM nabízejí nejrůznější možnosti pro hledání počátečního tvaru (form‑finding) a střihové vzory membránových konstrukcí, například form‑finding a analýzu lanových, plošných a prutových konstrukcí.

Posouzení probíhá v obou programech podle analýzy velkých deformací (analýzy třetího řádu).

  • Membránová konstrukce
  • Membránová konstrukce
  • Membránová konstrukce
  • Membránová konstrukce

Výpočet v programu RFEM

Program RFEM umožňuje statický výpočet membrány společně s nosnou konstrukcí (skládající se například z lan). 

Membrány lze přitom modelovat jako obecné nebo čtyřúhelníkové plochy. Čtyřúhelníkové plochy představují obecné čtyřstranné plochy, jejichž hraniční linie nemusí ležet v jedné rovině. Používají se k modelování ploch s antiklastickým a synklastickým zakřivením, které je příznačné pro membránové stavby. 

Pro výpočet jsou k dispozici typy ploch „Membrána“ a „Membrána – Ortotropní". Pro typ plochy „Membrána – Ortotropní“ lze navíc definovat různé tuhosti v různých směrech (osnovy a útku).

RFEM dále nabízí možnost modelování a navrhování spojovacích desek, tvarovek a dalších prvků.

Form-finding pro membránové a lanové konstrukce

Přídavný modul RF-FORM-FINDING hledá počáteční tvary konstrukcí namáhaných tahem, případně tlakem, jako jsou například membránové a lanové konstrukce. Tvar se přitom určí na základě rovnováhy mezi napětím plochy (stanovené předpětí a dodatečné zatížení, například vlastní tíhou, tlakem atd.) a danými okrajovými podmínkami. Nový předepjatý model slouží jako výchozí stav pro všechny následné výpočty.

Střihové vzory pro membránové konstrukce

Přídavný modul RF‑CUTTING‑PATTERN vytváří a organizuje střihové vzory pro membránové konstrukce. Okrajové podmínky střihových vzorů na zakřivené geometrii se stanoví na základě hraničních linií a nezávislých rovinných nebo geodetických řezných linií. Proces narovnání se provádí podle teorie minimální energie.

Výpočet v programu RSTAB

Program RSTAB pro analýzu prutových konstrukcí umožňuje navrhovat primární stavbu z membránových a lanových nosných konstrukcí. Návrh forem a prutových konstrukcí lze provádět například v inženýrském softwaru Easy společnosti Technet. Programový systém Easy, založený na modulární struktuře, je vhodný zejména pro geometricky nelineární výpočty membrán a vzduchových polštářů. RSTAB disponuje možností speciálního propojení s tímto návrhovým programem pro lehké prutové konstrukce.

Program Easy poslouží ke stanovení vnitřních sil a dimenzování membrán. Tato data se následně exportují do programu pro statické výpočty RSTAB společnosti Dlubal Software, kde lze provést návrh konstrukce a v případě potřeby také stabilitní analýzu.

Protože tuhosti mohou mít významný vliv na síly působící v membráně, během iteračního procesu se průřezy optimalizované v programu RSTAB vrátí zpět do Easy a znovu se přepočítají. Po úspěšné analýze může RSTAB dále fungovat jako nástroj pro dokumentaci statických výpočtů, včetně tabulek a grafiky.

Zohlednění vlastností nelineárních materiálů

Přídavný modul RF-MAT NL umožňuje v programu RFEM používat materiály s nelineárním chováním.

Přídavný modul RF-MAT NL nabízí možnost přiřazení materiálových modelů „Izotropní nelineární elastický 2D/3D“ a „Izotropní plastický 2D/3D“ plochám s tuhostí „Membrána“ a „Membrána - ortotropní“.Tato funkce umožňuje simulaci nelineárního chování například ETFE fólie.

Další moduly pro statiku lanových a membránových konstrukcí

Kromě přídavných modulů RF-FORM-FINDINGRF-CUTTING-PATTERN doporučujeme pro posouzení statiky lanových a membránových konstrukcí přídavné moduly z odvětví Ocelové konstrukce.

Rozhraní pro výměnu dat

Programy společnosti Dlubal Software umožňují hladce uplatňovat při projektování principy informačního modelování budov (BIM). Pro výměnu dat z příslušných digitálních modelů stavby s programy RFEM nebo RSTAB lze použít některá z mnoha různých rozhraní.

Podpora a školení

Zákaznický servis je základním pilířem filozofie společnosti Dlubal Software. Nabízíme Vám dále veškerou podporu potřebnou pro Vaši každodenní práci.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Tensinet logo

Dlubal Software je členem asociace TensiNet .

Disertační práce o posouzení membránových konstrukcí metodou KP

Diplomová práce Rostislav Lang

Rostislav Lang se ve své disertační práci zabývá návrhem a analýzou membránových konstrukcí pomocí softwaru pro výpočty metodou konečných prvků.

Nejlepší, co jsem kdy používal

„RFEM je to nejlepší, co jsem dosud používal. Mám mimo jiné zkušenosti s programy RISA, STAAD, ETABS nebo Visual Analysis. V oblasti tahových/látkových konstrukcí jsem zkoušel NDN, Forten a další. Jakmile si zvyknete na rozhraní RFEMu, jiné programy se s ním nemohou měřit. I u normálních konstrukcí je to mnohem snazší.“

RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB 8
RSTAB

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM 5
RF-FORM-FINDING

Přídavný modul

Hledání počátečního tvaru membránových a lanových konstrukcí

Cena za první licenci
1 750,00 USD
RFEM 5
RF-CUTTING-PATTERN

Přídavný modul

Střihové vzory pro membránové konstrukce

Cena za první licenci
2 240,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL Warping Torsion

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL Plasticity

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3

Posouzení plasticity ocelových průřezů metodou dílčích vnitřních sil nebo simplexovou metodou

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL AISC

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL SIA

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle švýcarské normy SIA 263

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL IS

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle indické normy IS 800:2007

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL BS

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle britské normy BS 5950-1:2000 nebo britské národní přílohy BS EN 1993-1-1

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL GB

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle čínské normy GB 50017-2003

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL CSA

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle kanadské normy CSA S16

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL AS

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle australské normy AS 4100-1998

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL NTC-DF

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle mexické normy NTC-DF 2004

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL SP

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle ruské normy SP 16.13330.2017

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL SANS

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle jihoafrické normy SANS 10162-1:2011

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL NBR

Přídavný modul

Posouzení prutů podle brazilské normy ABNT NBR 8800:2008

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL HK

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle hongkongské normy Code of Practice for the Structural Use of Steel 2011 (Buildings Department - Hong Kong)

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL Fatigue Members

Přídavný modul

Posouzení únavové pevnosti prutů a sad prutů

Cena za první licenci
1 120,00 USD