Nelineární analýza boulení

Nelineární analýza boulení pomocí MKP

Metoda konečných prvků je vhodná nejen pro lineární analýzu boulení. S programem RFEM pro statické výpočty můžete provádět pro boulení i nelineární analýzu.

Díky Geometricky a materiálově nelineární analýzou s imperfekcemi (GMNIA) získáte v programu RFEM jako výsledek "reálné" chování konstrukce, které můžete použít k dalším výpočtům.
  • Posouzení stability konstrukcí

Statické výpočty konstrukcí MKP

Znáte již program RFEM 6 pro statické výpočty? Jako základ modulárních programů, slouží pro zadání konstrukcí, materiálů a zatížení pro rovinné i prostorové konstrukční systémy, které se skládájí z desek, stěn, skořepin a prutů. Chcete ve svém projektu použít různé prvky? Žádný problém. Program RFEM také umožňuje modelovat smíšené konstrukce, stejně jako tělesa a kontaktní prvky.

Stabilitní analýza metodou vlastních čísel a přírůstkovou metodou

Stabilita konstrukcí je rozhodujícím faktorem při plánování vašeho projektu. Dlubal Software pro ni má ten správný addon. Nezáleží na tom, zda pracujete v programu RFEM 6 nebo RSTAB 9, protože addon Stabilita konstrukce dostanete pro programy RFEM 6 / RSTAB 9. Toto rozšíření počítá součinitele kritického zatížení a příslušné stabilitní tvary metodou vlastních čísel a přírůstkovou metodou. Lze jej tedy použít pro lineární i nelineární analýzu stability konstrukce.

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

V životě vždy neběží vše hladce. Při plánování svých statických projektů byste také měli být připraveni na všechny možné situace. Program RFEM 6 vám pomůže. Addon Nelineární chování materiálu pro RFEM 6 vám umožňuje zohlednit materiálové nelinearity v programu (např. izotropní plasticitu, ortotropní plasticitu, izotropní poškození). Vyhnete se tak případným nepříjemným překvapením.

Generování náhradních geometrických imperfekcí a počátečních deformací náhradních konstrukcí

Hledáte další možnosti pro svůj software pro statické výpočty? Pomocí přídavného modulu RF-IMP/RSIMP pro RFEM 5/RSTAB 8 lze vytvořit náhradní geometrické imperfekce (náhradní zatížení) nebo předdeformovaný náhradní model. Získáte tak po svém boku dalšího užitečného partnera.

Rozhraní pro výměnu dat

Ve společnosti Dlubal Software všichni pracují ruku v ruce. Na stejném principu pracují i programy pro statické výpočty. Programy Dlubal Software pro statické výpočty lze bez problémů integrovat do informačního modelování budov (BIM). Pro výměnu dat z digitálních modelů budov s programy RFEM nebo RSTAB můžete použít celou řadu různých rozhraní.

Použijte webové služby jako programovatelné rozhraní pro čtení a zápis požadovaných údajů z resp. do programů RFEM a RSTAB.

Podpora a školení

Zajímají vás programy Dlubal nebo samotná společnost software Dlubal? Máte problém, se kterým potřebujete pomoci? Klidně se na nás můžete obrátit! Zákaznický servis je jedním ze základních pilířů filozofie společnosti Dlubal. Nabízíme vám dále veškerou podporu potřebnou pro vaši každodenní práci.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 206

[email protected]

Online manuál | RFEM 6

Manuály

Statické modely ke stažení

Modely ke stažení

Vyberte si z řady modelů a použijte je k procvičování anebo pro své projekty.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému. Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Program také umpožňuje posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
4 450,00 EUR
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Program RSTAB 9 pro statické výpočty prutových konstrukcí nabízí podobný rozsah funkcí jako program RFEM pro výpočty MKP, přičemž zvláštní pozornost věnuje rámům a příhradovým vazníkům. Proto je jeho použití velmi snadné a po mnoho let je nejlepší volbou pro statické výpočty prutových konstrukcí z oceli, betonu, dřeva, hliníku a dalších materiálů.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 6
Stabilita konstrukce

Doplňkové analýzy

Addon Stabilita konstrukce slouží k posouzení stability. Stanoví součinitele kritického zatížení a příslušné stabilitní tvary.

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RSTAB 9
Stabilita konstrukce

Doplňkové analýzy

Addon Stabilita konstrukce slouží k posouzení stability. Stanoví součinitele kritického zatížení a příslušné stabilitní tvary.

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RFEM 6
Pásový spoj, napětí

Posouzení

Addon Analýza napětí-přetvoření provádí obecnou analýzu napětí výpočtem stávajících napětí a jejich porovnáním s mezními napětími.

Cena za první licenci
1 150,00 EUR
RSTAB 9
Pásový spoj, napětí

Posouzení

Addon Analýza napětí-přetvoření provádí obecnou analýzu napětí výpočtem stávajících napětí a jejich porovnáním s mezními napětími.

Cena za první licenci
1 150,00 EUR
RFEM 6
Nelineární chování materiálu

Doplňkové analýzy

Addon Nelineární chování materiálu umožňuje zohlednit v programu RFEM materiálové nelinearity (např. izotropní plasticitu, ortotropní plasticitu, izotropní poškození).

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RFEM 6
Posouzení zdiva

Posouzení

Addon Posouzení zdiva v programu RFEM umožňuje posuzovat zdivo metodou konečných prvků. Jeho vývoj probíhal v rámci výzkumného projektu DDMaS – Digitizing the design of masonry structures (digitalizace návrhu zděných konstrukcí). Materiálový model simuluje nelineární chování kombinace cihel a malty s využitím makromodelování.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RFEM 6
Vykreslení výztužných prutů

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje provést různá posouzení podle mezinárodních norem. Lze v něm navrhovat pruty, plochy a sloupy a také provést posouzení na protlačení a deformace.

Cena za první licenci
2 650,00 EUR
RSTAB 9
Vykreslení výztužných prutů

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje provést různá posouzení podle mezinárodních norem. Posuzovat lze pruty a sloupy.

Cena za první licenci
2 650,00 EUR
RFEM 6
Posouzení ocelových konstrukcí

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí posuzuje ocelové pruty na mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
2 650,00 EUR
RSTAB 9
Posouzení ocelových konstrukcí

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí posuzuje ocelové pruty pro mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
2 650,00 EUR
RFEM 6
Ocelové přípoje v rámové konstrukci

Přípoje

Addon Ocelové přípoje v programu RFEM umožňuje analyzovat ocelové přípoje za použití konečně-prvkového modelu.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR