Software pro nelineární výpočty

Geometrické a materiálové nelinearity

Programy RFEM a RSTAB pro statické výpočty umožňují zohlednění nelinearit prutu (například neúčinnost při tlaku nebo tahu, prokluz, přetržení, tečení) a také nelinearit podpory a kloubu jako například neúčinnost, tečení, třecí podpory a jiné.

Kromě lineární analýzy a teorie druhého řádu je k dispozici také analýza velkých deformací (například pro posouzení lan). V programu RFEM lze dále také zohlednit materiálové nelinearity jako například plastifikaci, trhliny v betonu (stav II) a další.

  • Geometrické a materiálové nelinearity
  • Geometrické a materiálové nelinearity
  • Geometrické a materiálové nelinearity

Statické výpočty konstrukcí MKP

Program pro statické výpočty RFEM 6 tvoří základ modulárního softwarového systému. Hlavní program RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Modelovat lze i smíšené konstrukce a také tělesa a kontaktní prvky.

Více o programu RSTAB

Program RSTAB 9 pro prostorové prutové konstrukce má obdobný rozsah funkcí jako program RFEM pro výpočty MKP. Vzhledem k zaměření programu na prutové konstrukce je jeho ovládání ještě snazší. Proto je RSTAB již po mnoho let u statiků volbou číslo jedna pro statické výpočty čistě prutových konstrukcí.

Zohlednění vlastností nelineárních materiálů

Addon Nelineární chování materiálu pro RFEM 6 umožňuje zohlednit v programu materiálové nelinearity (např. izotropní plasticitu, ortotropní plasticitu, izotropní poškození).

Plastické posouzení

RF-/STEEL Plasticity představuje rozšíření přídavného modulu RF-/STEEL EC3 pro RFEM 5 / RSTAB 8. Slouží k plastickému posouzení průřezů metodou dílčích vnitřních sil nebo simplexovou metodou.

Nelineární posouzení železobetonu

Přídavný modul RF-CONCRETE NL pro RFEM 5 provádí fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové konstrukce. Přídavný modul RF-CONCRETE Deflect pro RFEM 5 umožňuje analytický výpočet deformací plošných konstrukcí ze železobetonu.

Rozhraní pro výměnu dat

Programy Dlubal pro statické výpočty lze hladce začlenit do procesu informačního modelování budov (proces BIM). Pro výměnu dat z digitálních modelů konstrukce s programy RFEM nebo RSTAB lze použít mnoho různých rozhraní.

Pomocí webových služeb (programovatelné rozhraní) lze číst nebo zapisovat data z nebo do programů RFEM a RSTAB.

Podpora a školení

Zákaznický servis je základním pilířem filozofie společnosti Dlubal Software. Nabízíme Vám dále veškerou podporu potřebnou pro Vaši každodenní práci.

Online manuál | RFEM 6

Manuály

Statické modely ke stažení

Modely ke stažení

Vyberte si z řady modelů a použijte je k procvičování anebo pro své projekty.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Software pro statické výpočty MKP rovinných a prostorových konstrukcí složených z desek, stěn, skořepin, prutů, těles a kontaktních prvků

Cena za první licenci
3 950,00 EUR

RSTAB 8

Hlavní program

Software pro statické výpočty prutových konstrukcí včetně prutových konstrukcí

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 5
RF-MAT NL

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Plasticity

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3

Plastické posouzení průřezů metodou dílčích vnitřních sil (PIFM) a simplexovou metodou

Cena za první licenci
950,00 EUR
RFEM 5
Přídavný modul RF-CONCRETE NL programu RFEM | Nelineární výpočet železobetonu pro mezní stav použitelnosti

Přídavný modul

Fyzikální a geometrický nelineární výpočet prutových a deskových konstrukcí ze železobetonu

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RFEM 5
Přídavný modul RF-CONCRETE Deflect pro RFEM | Tahové konstrukce - výpočet analytické deformace

Přídavný modul

Analytická analýza deformací deskových konstrukcí ze železobetonu

Cena za první licenci
450,00 EUR