Software pro posuzování ocelových přípojů

Posouzení ocelových přípojů

Pro posouzení ocelových přípojů je v programech RFEM a RSTAB k dispozici řada výkonných addonů a přídavných modulů.

Tak lze pomocí konečně-prvkového modelu analyzovat například ocelové přípoje nebo ohybově tuhé a kloubové přípoje nosníků, patky sloupů, přípoje dutých profilů a spoje prutů v příhradových stožárech podle Eurokódu 3.

  • Posouzení ocelových přípojů

Statické výpočty konstrukcí MKP

Program pro statické výpočty RFEM 6 tvoří základ modulární rodiny programů. Hlavní program RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Modelovat lze i smíšené konstrukce a také tělesa a kontaktní prvky.

Posouzení přípojů

Zde najdete addon pro Ocelové přípoje a také četné přídavné moduly pro posouzení přípojů v ocelových a dřevěných konstrukcích.

Rozhraní pro výměnu dat

Programy Dlubal pro statické výpočty lze hladce začlenit do procesu informačního modelování budov (proces BIM). Pro výměnu dat z digitálních modelů konstrukce s programy RFEM nebo RSTAB lze použít mnoho různých rozhraní.

Pomocí webových služeb (programovatelné rozhraní) lze číst nebo zapisovat data z nebo do programů RFEM a RSTAB.

Podpora a školení

Zákaznický servis je základním pilířem filozofie společnosti Dlubal Software. Nabízíme Vám dále veškerou podporu potřebnou pro Vaši každodenní práci.

Výhody pro vás

Výsledky ocelového přípoje

  • Jeden program, jeden tiskový protokol
  • Z externího programu není třeba importovat žádné vnitřní síly
  • Vnitřní síly jsou vždy aktuální
  • Aktualizace výpočtu v případě změn konstrukce, zatížení atd.
  • Zohlednění trojrozměrných vnitřních sil včetně kroucení
  • Žádný výpočet černou skříňkou
  • Podrobný konečně-prvkový model lze prohlížet a analyzovat
  • Vysoce kvalitní 3D vizualizace přípojů
RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Software pro statické výpočty MKP rovinných a prostorových konstrukcí složených z desek, stěn, skořepin, prutů, těles a kontaktních prvků

Cena za první licenci
3 950,00 EUR
RSTAB 8
RSTAB

Hlavní program

Software pro statické výpočty prutových konstrukcí včetně prutových konstrukcí

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 5
RF-JOINTS Steel - Pinned

Přídavný modul

Posouzení kloubových spojů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
750,00 EUR
RFEM 5
RF-/JOINTS Steel - Column Base

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
750,00 EUR
RFEM 5
RF-FRAME-JOINT Pro

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle Eurokódu 3 nebo DIN 18800

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RFEM 5
RF-JOINTS Steel - DSTV

Přídavný modul

Posouzení typizovaných spojů v ocelových konstrukcích podle EN 1993‑1‑8 - Směrnice DSTV

Cena za první licenci
750,00 EUR
RFEM 5
RF-JOINTS Steel - Tower

Přídavný modul

Posouzení nominálně šroubových spojů prutů používaných v příhradových stožárech podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
750,00 EUR
RF-JOINTS Steel - SIKLA

Přídavný modul

Posouzení spojů SIKLA podle GX K14-6005-3

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RFEM 5
RF-LIMITS

Přídavný modul

Porovnání výsledků s definovanými mezními hodnotami

Cena za první licenci
650,00 EUR
RFEM 5
RF-HSS

Přídavný modul

Posouzení spojů s dutými průřezy podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
850,00 EUR
RSTAB 8
JOINTS Steel - Pinned

Přídavný modul

Design of pinned joints according to Eurocode 3

Cena za první licenci
750,00 EUR
RSTAB 8
JOINTS Steel - Column Base

Přídavný modul

Design of hinged and restrained column base footings according to Eurocode 3

Cena za první licenci
750,00 EUR
RSTAB 8
FRAME-JOINT Pro

Přídavný modul

Design of rigid bolted frame joints according to Eurocode 3 or DIN 18800

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RSTAB 8
JOINTS Steel - DSTV

Přídavný modul

Posouzení normovaných spojů v ocelových konstrukcích podle EN 1993-1-8-DSTV

Cena za první licenci
750,00 EUR
RSTAB 8
JOINTS Steel - Tower

Přídavný modul

Design of nominally pinned bolted connections of members used in lattice towers according to Eurocode 3

Cena za první licenci
750,00 EUR
RSTAB 8
JOINTS Steel - SIKLA

Přídavný modul

Design of SIKLA joints according to GX K14-6005-3

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RSTAB 8
LIMITY

Přídavný modul

Comparison of results with defined limit values

Cena za první licenci
650,00 EUR
RSTAB 8
HSS

Přídavný modul

Design of connections with hollow cross-sections according to Eurocode 3

Cena za první licenci
850,00 EUR