Výpočetní software pro analýzu vázaného kroucení

Statické výpočty 2D a 3D konstrukcí metodou konečných prvků (MKP)

MKP program RFEM pro statické výpočty tvoří základ modulárního programového systému. RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení pro rovinné a prostorové konstrukční systémy, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů (nosníků). Zároveň umožňuje vytváření smíšených konstrukcí a modelování těles a kontaktních prvků.

Statické výpočty prutových konstrukcí

Program RSTAB pro prostorové prutové konstrukce má obdobný rozsah funkcí jako program RFEM. Vzhledem ke zvláštnímu důrazu na prutové, rámové a příhradové konstrukce je ovládání programu snadné. Proto je RSTAB již po mnoho let nejlepší volbou pro statické výpočty.

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu se 7 stupni volnosti

RF-/STEEL Warping Torsion je rozšířením přídavného modulu RF-/STEEL EC3. Provádí analýzu ztráty stability prutů (klopení, prostorový vzpěr) podle teorie II. řádu se 7 stupni volnosti a s použitím imperfekcí zohledňujících vlastní tvary.

Databáze znalostí | Analýza vázaného kroucení

  1. Obr. 01 - Konstrukce a zatížení

    Posouzení prostého nosníku s náběhem podle Eurokódu 3

    V následujícím příspěvku posoudíme prostý nosník namáhaný na ohyb a tlak v přídavném modulu RF‑/STEEL EC3 podle EN 1993‑1‑1. Jakožto nosník s náběhem se jedná o nestejnoměrný konstrukční prvek a je ho tudíž třeba posoudit obecnou metodou podle článku 6.3.4 normy EN 1993‑1‑1 anebo podle teorie druhého řádu. Obě možnosti nyní prověříme a porovnáme.

  2. Posouzení stability U-průřezů

    Posouzení stability U-průřezů

    V přídavném modulu RF‑/STEEL EC3 lze díky jeho rozšíření RF‑/STEEL Warping Torsion posuzovat pruty s asymetrickým průřezem. Nová funkce je do tohoto modulu zcela integrována a lze ji aktivovat pro sady prutů.

Více článků z databáze znalostí

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Produktové video: Přídavný modul RF-/STEEL Warping Torsion (anglicky)

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD