Software pro CFD simulaci větru a generování zatížení větrem

Statické výpočty 2D a 3D konstrukcí metodou konečných prvků (MKP)

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků tvoří základ modulárního programového systému. RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení pro rovinné a prostorové konstrukční systémy, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů (nosníků). Zároveň umožňuje vytvářet smíšené konstrukce a modelovat tělesa a kontaktní prvky.

Statické výpočty prutových konstrukcí

Program RSTAB pro prostorové prutové konstrukce má obdobný rozsah funkcí jako program RFEM. Vzhledem ke zvláštnímu důrazu na prutové, rámové a příhradové konstrukce je ovládání programu snadné. Proto je RSTAB již po mnoho let nejlepší volbou pro statické výpočty.

CFD simulace proudění vzduchu

Program RWIND Simulation slouží k numerické simulaci obtékání budov a jiných objektů vzdušným proudem a ke generování zatížení větrem, to znamená sil, které působí na dané objekty.

Dlubal Software členem WtG

Dlubal Software je členem společnosti pro větrnou technologii Windtechnologische Gesellschaft e.V.

RWIND Simulation | Přístřešky podle Eurokódu 1 ve větrném tunelu (případ A)

RWIND Simulation | Přístřešky podle Eurokódu 1 ve větrném tunelu (případ A)

Délka 0:22 min

Toto video obsahuje realistický "Průtok vzduchu přes soprán" v RWIND Simulaci. RWIND Simulation dokáže v prvním případě v EN 1991-1-4, Oddíl 7.3, Obrázek 7.15 (prázdná střecha (φ = 0) vypočítat přesný průtok větru a exportovat výsledné zatížení do RFEMu.

RWIND Simulace Volně stojící střechy podle Eurokódu 1 ve větrném tunelu (případ B)

RWIND Simulace Volně stojící střechy podle Eurokódu 1 ve větrném tunelu (případ B)

Délka 0:22 min

Toto video obsahuje realistický "Průtok vzduchu přes soprán" v RWIND Simulaci. RWIND Simulace může v druhém případě vyvolat přesný směr větru v EN 1991-1-4, Odstavec 7.3, Obrázek 7.15 (ochranný kryt je chráněn proti vetru blokovanému větrem (φ = 1)) a exportovat výsledné zatížení do RFEMu.

Různé Smršťování Volně stojící střechy podle Eurokódu 1 ve větrném tunelu (případ C)

Různé Smršťování Volně stojící střechy podle Eurokódu 1 ve větrném tunelu (případ C)

Délka 0:22 min

Toto video obsahuje realistický "Průtok vzduchu přes soprán" v RWIND Simulaci. RWIND Simulation dokáže vytvořit pro třetí případ přesný průřez větrem podle EN 1991-1-4, Odstavec 7.3, Obrázek 7.15 (ochranný kryt, který je při větru blokován uloženým materiálem z větru (φ = 1)) a následně zatížení na RFEM.

RWIND Simulation - Labská filharmonie, ikona německého přístavního města Hamburk, ve větrném tunelu

RWIND Simulation - Labská filharmonie, ikona německého přístavního města Hamburk, ve větrném tunelu

Délka 30:24 min

V tomto videu Vám Andreas Niemeier na příkladu Labské filharmonie v Hamburku podrobně představí možnosti, které nabízí nový program RWIND Simulation, a předvede Vám, jak lze exportovat výsledná zatížení větrem do programu RFEM.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
Compatible Programs Program
RWIND Simulation 1.xx

Samostatný program

Samostatný program pro numerickou simulaci proudění vzduchu v digitálním větrném tunelu a export vygenerovaných zatížení větrem do programu RFEM nebo RSTAB.

Cena za první licenci
2 690,00 USD