Software pro navrhování a analýzu membránových a textilních konstrukcí

Statické výpočty membránových a textilních konstrukcí

Výpočet membránových a kabelových konstrukcí již není v programu Dlubal pro statické výpočty žádný problém. Program RFEM lze použít jak pro vyhledávání tvaru, tak pro statickou analýzu a stanovení střihových vzorů.

Výpočet probíhá podle teorie velkých deformací (teorie III. řádu). Při určování střihových vzorů bere RFEM v úvahu také uživatelsky zadané průsečnice a korekční kóty.

  • Pneumatická konstrukce
  • Membránové zastřešení
  • Statické výpočty membránových a textilních konstrukcí

Statické výpočty konstrukcí MKP

Úspěšný program RFEM 6 společnosti Dlubal Software je základem modulární rodiny programů, kterou lze upravovat a kombinovat podle svých přesných požadavků. V hlavním programu RFEM je možné definovat konstrukce, materiály a zatížení pro rovinné a prostorové konstrukce z desek, stěn, skořepin a prutů. Kromě toho lze vytvářet kombinované konstrukce a modelovat tělesa a kontaktní prvky.

Přidejte se k našim nadšeným zákazníkům!

Simulace větru a generování zatížení větrem

Musí vaše konstrukce vydržet každý náraz větru? Poté je nejlepší použít samostatný program RWIND 2 společnosti Dlubal. Doporučuje se zejména pro složité tvary modelů. Simuluje se v něm proudění větru okolo celých konstrukcí v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, můžete snadno importovat do programu RFEM nebo RSTAB. Můžete v něm svůj projekt ihned zpracovat.

Form-finding membránových konstrukcí

Vyhledávání formulářů ponechte programu: Odpovídající addon pro RFEM 6 najde optimální tvar prutů na normálové síly a modelů ploch namáhaných tahem. Tvar se přesně stanoví na základě rovnováhy mezi normálovou silou prutu, resp. membránovým napětím a existujícími okrajovými podmínkami. Výsledný nový tvar modelu se stavem vložené síly máte k dispozici jako univerzálně použitelný výchozí stav pro další výpočet celé konstrukce.

Zohlednění vlastností nelineárních materiálů

Pokud pracujeme s nelineárními materiálovými modely, můžete se spolehnout na addon Nelineární chování materiálu v programu RFEM 6 . Máte tak možnost spojit plochy s typy tuhosti „Membránové“ a „Membránovo-ortotropní“ s materiálovými modely „Izotropní nelineární elastický 2D/3D“ a „Izotropní plastický 2D/3D“. Tato funkce addonu umožňuje simulovat nelineární roztažnost např. ETFE fólií.

Střihové vzory pro membránové konstrukce

Přídavný modul RF-CUTTING-PATTERN pro RFEM 5 počítá a organizuje střihové vzory pro membránové konstrukce. Stanovuje okrajové podmínky střihových vzorů na zakřivené geometrii na základě hraničních linií a nezávislých rovinných nebo geodetických řezných linií. Proces převedení do roviny se provádí podle teorie minimální energie.

Addony a přídavné moduly pro statickou analýzu membránových a textilních konstrukcí

Pro výpočty textilních a membránových konstrukcí a jejich nosných konstrukcí doporučujeme také addony a přídavné moduly z odvětví Ocelové konstrukce a Hliníkové a lehké konstrukce.

Rozhraní pro výměnu dat

Programy Dlubal pro statické výpočty lze hladce začlenit do procesu informačního modelování budov (proces BIM). Velký počet rozhraní umožňuje výměnu dat digitálních modelů budov s programy RFEM nebo RSTAB .

Pomocí webové služby (programovatelné rozhraní) lze číst nebo zapisovat data z programů RFEM a RSTAB nebo do nich.

Podpora a školení

Zákaznický servis je jedním ze základních pilířů filozofie společnosti Dlubal. Nabízíme Vám dále veškerou podporu potřebnou pro Vaši každodenní práci.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 206

[email protected]

Modely ke stažení

Modely ke stažení

Zde najdete ke stažení řadu modelů membránových a textilních konstrukcí, které můžete využít k procvičování nebo pro své projekty.

Tensinet logo

Dlubal Software je členem asociace TensiNet .

Disertační práce o posouzení membránových konstrukcí metodou KP

Diplomová práce Rostislav Lang

Rostislav Lang se ve své disertační práci zabývá návrhem a analýzou membránových konstrukcí pomocí softwaru pro výpočty metodou konečných prvků.

RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Software pro statické výpočty MKP rovinných a prostorových konstrukcí složených z desek, stěn, skořepin, prutů, těles a kontaktních prvků

Cena za první licenci
3 950,00 EUR
RFEM 5
RF-FORM-FINDING

Přídavný modul

Form-finding membránových a lanových konstrukcí

Cena za první licenci
1 950,00 EUR
RFEM 5
RF-CUTTING-PATTERN

Přídavný modul

Generování střihových vzorů pro membránové konstrukce

Cena za první licenci
2 500,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Warping Torsion

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza vázaného kroucení podle teorie druhého řádu se 7 stupni volnosti

Cena za první licenci
950,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Plasticity

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3

Plastické posouzení průřezů metodou dílčích vnitřních sil (PIFM) a simplexovou metodou

Cena za první licenci
950,00 EUR
RFEM 5
RF-ALUMINUM

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle Eurokódu 9

Cena za první licenci
1 650,00 EUR