Software pro navrhování a analýzu věží a stožárů

Software pro statické výpočty a navrhování věží a stožárů

Program RFEM pro výpočty MKP a program RSTAB pro prutové konstrukce umožňují kompletně navrhovat příhradové stožáry (například stožáry pro 5G sítě, stožáry elektrického vedení nebo rozhledny). Pro celý proces od automatického generování konstrukce a zatížení až po stanovení vzpěrných délek a posouzení podle Eurokódu jsou k dispozici odpovídající přídavné moduly.

Rovněž lze modelovat a posuzovat nestandardní věžové a stožárové konstrukce (např. vysílací stožáry 5G).

  • Dlubal Software pro statické výpočty a posouzení věží
  • Software pro statické výpočty a navrhování věží a stožárů
  • Software pro statické výpočty a navrhování věží a stožárů
  • Software Dlubal pro analýzu a návrh stožárů
  • Software pro statické výpočty a navrhování věží a stožárů
  • Software pro statické výpočty a navrhování věží a stožárů
  • Software Dlubal pro analýzu a návrh stožárů
  • Software pro statické výpočty a navrhování věží a stožárů

Statické výpočty 2D a 3D konstrukcí metodou konečných prvků (MKP)

MKP program RFEM pro statické výpočty tvoří základ modulárního programového systému. RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení pro rovinné a prostorové konstrukční systémy, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů (nosníků). Zároveň umožňuje vytváření smíšených konstrukcí a modelování těles a kontaktních prvků.

Statické výpočty prutových konstrukcí

Program RSTAB pro prostorové prutové konstrukce má obdobný rozsah funkcí jako program RFEM. Vzhledem ke zvláštnímu důrazu na prutové, rámové a příhradové konstrukce je ovládání programu snadné. Proto je RSTAB již po mnoho let nejlepší volbou pro statické výpočty.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Pro složité tvary modelů doporučujeme samostatný program RWIND Simulation. Tento program slouží k simulaci obtékání celých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Generování příhradových konstrukcí stožárů

V RF-/TOWER Structure lze jednoduše a pohodlně vytvářet stožáry mobilních operátorů a příhradové stožáry na základě odpovídajících parametrů.

Příslušenství příhradových telekomunikačních stožárů

RF-/TOWER Equipment vytváří příslušenství stožárů, jako jsou antény, plošiny, žebříky nebo kabelovody.

Generování zatížení větrem, sněhem a námrazou na příhradové stožáry

RF-/TOWER Loading vytváří různé typy zatížení pro příhradové stožáry, které mají význam pro posouzení stability konstrukce: zatížení větrem, námrazou, provozní zatížení a mnoho dalších.

Výpočet vzpěrných délek pro příhradové stožáry

RF-/TOWER Effective Lengths určuje vzpěrné délky prutů použitých v příhradových stožárech s čtvercovým, obdélníkovým nebo trojúhelníkovým půdorysem.

Posouzení prutů v příhradových stožárech podle Eurokódu

V RF-/TOWER Design lze posoudit příhradové stožáry podle norem EN 1993-1-1, EN 1993-3-1 a EN 50341.

Posouzení kloubových spojů podle Eurokódu 3 u prutů v příhradových stožárech

RF-/JOINTS Steel - Tower posuzuje kloubové šroubované spoje u prutů v příhradových stožárech podle normy EN 1993-1-8.

Rozhraní pro výměnu dat

Programy společnosti Dlubal Software umožňují hladce uplatňovat při projektování principy informačního modelování budov (BIM). Pro výměnu dat z příslušných digitálních modelů stavby s programy RFEM nebo RSTAB lze použít některá z mnoha různých rozhraní.

Podpora a školení

Zákaznický servis je základním pilířem filozofie společnosti Dlubal Software. Nabízíme Vám dále veškerou podporu potřebnou pro Vaši každodenní práci.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

RFEM
RFEM

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB
RSTAB

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM
RF-TOWER Structure

Přídavný modul

Generování konstrukcí příhradových stožárů

Cena za první licenci
1 750,00 USD
RFEM
RF-TOWER Equipment

Přídavný modul

Příslušenství příhradových telekomunikačních stožárů

Cena za první licenci
990,00 USD
RFEM
RF-TOWER Loading

Přídavný modul

Generování zatížení větrem, sněhem a námrazou pro příhradové stožáry

Cena za první licenci
1 750,00 USD
RFEM
RF-TOWER Effective Lengths

Přídavný modul

Výpočet vzpěrných délek pro příhradové stožáry

Cena za první licenci
580,00 USD
RFEM
RF-TOWER Design

Přídavný modul

Posouzení prutů v příhradových stožárech podle Eurokódu

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-JOINTS Steel - Tower

Přídavný modul

Posouzení kloubových spojů pro pruty v příhradových stožárech podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
670,00 USD