Další odvětví

Budovy

Budovy postavené z železobetonu, oceli a dřeva mohou být navrhovány a posuzovány programy pro statickou a dynamickou analýzu RFEMRSTAB.

Odpovídající přídavné moduly mohou provádět posouzení mezních stavů únosnosti a použitelnosti, požární odolnosti i stabilitní analýzu.

Dočasné stavby

Programy RFEM a RSTAB jsou ideálním nástrojem pro návrh a posouzení dočasných staveb. Pojem dočasné stavby označuje technická zařízení, která se postaví na určitou dobu a poté zase rozeberou. Taková zařízení a zejména pouťové atrakce podléhají zvláštním zákonným předpisům a musí splňovat určité statické a konstrukční požadavky, které zajistí jejich bezpečný provoz.

Mezi dočasné stavby patří například:
  • Ruská kola
  • Horské dráhy
  • Kolotoče
  • Houpačky
  • Tribuny
  • Koncertní pódia
  • Stany
  • Jeviště
  • Nosné konstrukce pro zábavní techniku

Hliníkové a lehké konstrukce

Pro posouzení hliníkových a lehkých konstrukcí v programech RFEMRSTAB je k dispozici velké množství průřezů, například I-profily, U-profily, T-profily, obdélníkové duté průřezy, čtyřhranné trubky, kruhové trubky, plochá ocel a další. Analýza se provádí podle Eurokódu s mnoha národními přílohami nebo podle americké normy ADM 2010.

Pro lanové a membránové konstrukce může být nalezen počáteční tvar a provedeno patřičné posouzení.

Lešenářské a regálové konstrukce

Pro účely posouzení lešení a regálových konstrukcí zohledňují programy RFEM a RSTAB nejrůznější nelinearity prutů a kloubů, jako například tečení, přetržení, prokluz a jiné. Kromě toho je možné v programu RFEM definovat speciální podpory lešení.

Příbřežní konstrukce

Programy RFEM a RSTAB nabízejí mnoho užitečných funkcí pro posouzení příbřežních konstrukcí, jako jsou vrtné plošiny, větrné elektrárny, výzkumné stanice a jiné.

Mezi tyto funkce patří například statický výpočet konstrukcí z různých materiálů, dynamická analýza, analýza vzpěru a boulení, posouzení na únavu, generování zatížení z otáčení (RFEM) a mnoho dalších.

Sila, vodojemy a zásobní nádrže

Program RFEM je obzvlášť vhodný k posouzení sil, vodojemů a zásobních nádrží. Výpočet konstrukce usnadňují jednotlivé užitečné funkce programu; mezi ně patří například možnost zadání proměnných zatížení po obvodu nebo ve směru osy Z, analýza seizmicity, posouzení na boulení skořepiny a mnoho dalších.

Stavby obnovitelných zdrojů energie

Mnoho spokojených zákazníků společnosti Dlubal Software spoléhá při statických analýzách a navrhování staveb obnovitelných zdrojů energie na programy RFEM a RSTAB. Mezi stavby obnovitelných zdrojů energie patří například slunečních elektrárny, fotovoltaická zařízení, větrné elektrárny, vodní elektrárny, zařízení na výrobu bioplynu a jiné.

RFEM i RSTAB nabízí užitečné funkce například pro dimenzování solárních systémů: automatické generování zatížení, možnost vytváření speciálních profilových průřezů, integrace uživatelského rozhraní COM, vytváření kombinací zatížení, které zohlední různé úhly sklonu solárních článků a mnoho dalších.

Lodní konstrukce

Programy RFEM a RSTAB se výborně hodí pro statické výpočty lodí a lodních komponent (lodních jeřábů, stěžňoví a ráhnoví, trupů lodi, lodních kladek a jiných). Zároveň umožňují zohlednění nelinearit (například lanoví), dynamickou analýzu a posouzení stability a vzpěru.

Dopravníkové systémy

Pro posouzení dopravníkových systémů nabízejí programy RFEM a RSTAB řadu nejrůznějších prvků jako například lana, kladky, třecí podpory a mnoho dalších. Program RFEM navíc umožňuje modelovat konstrukční prvky jako plochy a tělesa, a tím dosáhnout podrobné analýzy.

Vrtná technika

Programy RFEM a RSTAB nabízejí řadu užitečných funkcí pro statické posouzení vrtné techniky. Je to například možnost dynamické analýzy, posouzení stability a vzpěru, posouzení na únavu, vytváření kombinací zatížení, které zohlední různé provozní podmínky a mnoho dalších.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.