Software pro navrhování a analýzu příbřežních konstrukcí

Statické výpočty 2D a 3D konstrukcí metodou konečných prvků (MKP)

Program RFEM pro statické výpočty představuje základ modulární skladby celé programové rodiny. Hlavní program RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení pro rovinné a prostorové konstrukční systémy, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Zároveň umožňuje vytvářet smíšené konstrukce a modelovat tělesa a kontaktní prvky.

Statické výpočty prutových konstrukcí

Program RSTAB pro prutové konstrukce umožňuje stanovit vnitřní síly, deformace a podporové reakce. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické podmínky s ohledem na materiál a normu. Modulární koncept zajišťuje možnost poskládat si programový balíček dle svých individuálních požadavků.

Přídavné moduly pro posouzení příbřežních konstrukcí

Pro statické posouzení příbřežních konstrukcí doporučujeme přídavné moduly z odvětví Ocelové konstrukce.

Modely a příklady použití | Příbřežní konstrukce