Software pro navrhování a analýzu staveb obnovitelných zdrojů energie

Statické výpočty 2D a 3D konstrukcí metodou konečných prvků (MKP)

Program RFEM pro statické výpočty představuje základ modulární skladby celé programové rodiny. Hlavní program RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení pro rovinné a prostorové konstrukční systémy, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Zároveň umožňuje vytvářet smíšené konstrukce a modelovat tělesa a kontaktní prvky.

Statické výpočty prutových konstrukcí

Program RSTAB pro prutové konstrukce umožňuje stanovit vnitřní síly, deformace a podporové reakce. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické podmínky s ohledem na materiál a normu. Modulární koncept zajišťuje možnost poskládat si programový balíček dle svých individuálních požadavků.

Přídavné moduly pro posouzení staveb obnovitelných zdrojů energie

Pro statické posouzení staveb obnovitelných zdrojů energie (například slunečních elektráren, fotovoltaických zařízení, větrných elektráren, vodních elektráren, zařízení pro výrobu bioplynu) doporučujeme přídavné moduly z odvětví Ocelové konstrukce.

Tvoří-li nosný rám staveb obnovitelných zdrojů energie stožáry, doporučujeme přídavné moduly z odvětví Stožárové konstrukce.

Modely a příklady použití | Stavby obnovitelných zdrojů energií