Software pro navrhování a analýzu staveb obnovitelných zdrojů energie

Statické výpočty 2D a 3D konstrukcí metodou konečných prvků (MKP)

MKP program RFEM pro statické výpočty tvoří základ modulárního programového systému. RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení pro rovinné a prostorové konstrukční systémy, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů (nosníků). Zároveň umožňuje vytváření smíšených konstrukcí a modelování těles a kontaktních prvků.

Statické výpočty prutových konstrukcí

Program RSTAB pro prostorové prutové konstrukce má obdobný rozsah funkcí jako program RFEM. Vzhledem ke zvláštnímu důrazu na prutové, rámové a příhradové konstrukce je ovládání programu snadné. Proto je RSTAB již po mnoho let nejlepší volbou pro statické výpočty.

Přídavné moduly pro posouzení staveb obnovitelných zdrojů energie

Pro statické posouzení staveb obnovitelných zdrojů energie (například slunečních elektráren, fotovoltaických zařízení, větrných elektráren, vodních elektráren, zařízení pro výrobu bioplynu) doporučujeme přídavné moduly z odvětví Ocelové konstrukce.

Tvoří-li nosný rám staveb obnovitelných zdrojů energie stožáry, doporučujeme přídavné moduly z odvětví Stožárové konstrukce.

Databáze znalostí | Stavby obnovitelných zdrojů energie

  1. Výpočet a použití vzpěrných délek

    Výpočet a použití vzpěrných délek

    Přídavné moduly RF‑STABILITYRSBUCK programů RFEM a RSTAB umožňují uživatelům provést analýzu vlastních čísel u prutových konstrukcí a na jejím základě stanovit součinitele kritického zatížení a dále tvary vybočení, které vypovídají o potenciálně nestabilních oblastech v modelu konstrukce. Vypočítat lze přitom více tvarů vybočení.

Více odborných článků a funkcí programů

Screenshots a příklady použití | Stavby obnovitelných zdrojů energií