Software pro navrhování a analýzu vrtné techniky

Statické výpočty 2D a 3D konstrukcí metodou konečných prvků (MKP)

Program RFEM pro statické výpočty představuje základ modulární skladby celé programové rodiny. Hlavní program RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení pro rovinné a prostorové konstrukční systémy, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Zároveň umožňuje vytvářet smíšené konstrukce a modelovat tělesa a kontaktní prvky.

Statické výpočty prutových konstrukcí

Program RSTAB pro prostorové prutové konstrukce má obdobný rozsah funkcí jako program RFEM. Vzhledem ke zvláštnímu důrazu na prutové nebo rámové konstrukce je jeho ovládání ještě snazší. Proto je RSTAB již po mnoho let tou nejlepší volbou pro statické výpočty.

Přídavné moduly pro posouzení vrtné techniky

Pro statické posouzení konstrukcí z oblasti vrtné techniky doporučujeme přídavné moduly uvedené v odvětví Ocelové konstrukce.

Užitečné funkce programů pro posouzení vrtných zařízení

  1. Lano na kladkách

    Lano na kladkách

    V programu RFEM lze vytvořit a počítat lano na kladce. K tomu slouží typ prutu „Lano na kladce”. Používá se pro kladkové systémy, které jsou zatěžovány podélnými silami přes kladky. Pro vytvoření lana na kladkách je důležité používat polylinie.

Další funkce programů

Modely a příklady použití | Vrtná technika