Software pro navrhování a analýzu konstrukcí a zařízení elektráren

Statické výpočty 2D a 3D konstrukcí metodou konečných prvků (MKP)

MKP program RFEM pro statické výpočty tvoří základ modulárního programového systému. RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení pro rovinné a prostorové konstrukční systémy, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů (nosníků). Zároveň umožňuje vytváření smíšených konstrukcí a modelování těles a kontaktních prvků.

Statické výpočty prutových konstrukcí

Program RSTAB pro prostorové prutové konstrukce má obdobný rozsah funkcí jako program RFEM. Vzhledem ke zvláštnímu důrazu na prutové, rámové a příhradové konstrukce je ovládání programu snadné. Proto je RSTAB již po mnoho let nejlepší volbou pro statické výpočty.

Přídavné moduly pro posouzení zařízení elektráren

V závislosti na použitém materiálu doporučujeme pro posouzení statiky elektráren a zařízení elektráren přídavné moduly uvedené v odvětví Ocelové konstrukceŽelezobetonové konstrukce.

Databáze znalostí | Elektrárny

  1. Obr. 01 – Parametry žebra ve 3D

    Průvlaky, žebra, deskové nosníky: modelování a výpočet vnitřních sil

    V železobetonových stavbách se často uplatňují průvlaky nebo případně deskové nosníky. Zatímco dříve se průvlak modeloval a počítal například jako pevná podpora a zjištěné podporové reakce se pak uvažovaly na samostatném prutovém systému s průřezem deskového nosníku, nabízí program RFEM jako jeden z komplexních programů pro výpočty metodou konečných prvků možnost zohlednit konstrukci jako celek, a posoudit ji tak přesněji.

Více odborných článků a funkcí programů