Software pro navrhování a analýzu mostů

Statické výpočty 2D a 3D konstrukcí metodou konečných prvků (MKP)

Program RFEM pro statické výpočty představuje základ modulární skladby celé programové rodiny. Hlavní program RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení pro rovinné a prostorové konstrukční systémy, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Zároveň umožňuje vytvářet smíšené konstrukce a modelovat tělesa a kontaktní prvky.

Statické výpočty prutových konstrukcí

Program RSTAB pro prostorové prutové konstrukce má obdobný rozsah funkcí jako program RFEM. Vzhledem ke zvláštnímu důrazu na prutové nebo rámové konstrukce je jeho ovládání ještě snazší. Proto je RSTAB již po mnoho let nejlepší volbou pro statické výpočty.

Přídavné moduly pro posouzení mostních konstrukcí

V závislosti na použitém materiálu doporučujeme pro statické posouzení mostů přídavné moduly uvedené v odvětvích Ocelové konstrukce, Železobetonové konstrukceDřevěné konstrukce.

Další užitečné přídavné moduly:

Užitečné funkce pro výpočet mostů

  1. Pohyblivé zatížení s RF-MOVE Surfaces

    Pohyblivá zatížení

    Pohyblivé zatížení může být jednoduše vygenerováno za použití přídavného modulu RF‑MOVE Surfaces. K dispozici je databáze modelů zatížení, definovaná v Eurokódu 1991‑2.

Další funkce programů

Mostní konstrukce v programech Dlubal Software