Software pro navrhování a analýzu mostů

Statické výpočty 2D a 3D konstrukcí metodou konečných prvků (MKP)

MKP program RFEM pro statické výpočty tvoří základ modulárního programového systému. RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení pro rovinné a prostorové konstrukční systémy, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů (nosníků). Zároveň umožňuje vytváření smíšených konstrukcí a modelování těles a kontaktních prvků.

Statické výpočty prutových konstrukcí

Program RSTAB pro prostorové prutové konstrukce má obdobný rozsah funkcí jako program RFEM. Vzhledem ke zvláštnímu důrazu na prutové, rámové a příhradové konstrukce je ovládání programu snadné. Proto je RSTAB již po mnoho let nejlepší volbou pro statické výpočty.

Přídavné moduly pro posouzení mostních konstrukcí

V závislosti na použitém materiálu doporučujeme pro statické posouzení mostů přídavné moduly uvedené v odvětvích Ocelové konstrukce, Železobetonové konstrukceDřevěné konstrukce.

Další užitečné přídavné moduly:

Databáze znalostí | Mosty

  1. Pohyblivé zatížení s RF-MOVE Surfaces

    Pohyblivá zatížení

    Pohyblivé zatížení může být jednoduše vygenerováno za použití přídavného modulu RF‑MOVE Surfaces. K dispozici je databáze modelů zatížení, definovaná v Eurokódu 1991‑2.

  2. Vytváření kombinací pro mosty pozemních komunikací podle EN 1990 + EN 1991-2: Specifikace zatěžovacích stavů v kategorii účinku gr1 až gr5

    Vytváření kombinací pro mosty pozemních komunikací podle EN 1990 + EN 1991-2: Specifikace zatěžovacích stavů v kategorii účinku gr1 až gr5

    Pokud v programu nastavíme vytváření kombinací podle EN 1990 + EN 1991‑2 a definujeme zatěžovací stav v kategorii účinku gr1a, gr2 nebo gr5, pak je třeba zatěžovací stav dodatečně specifikovat. Tato informace je nezbytná pro určení kombinačních pravidel při automatickém vytváření kombinací podle EN 1990 + EN 1991‑2.

Více článků z databáze znalostí

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

RFEM Ostatní
RF-STAGES 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění stavebních fází v RFEM

RFEM Ostatní
RF-MOVE 5.xx

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení

RFEM Ostatní
RF-MOVE Surfaces 5.xx

Přídavný modul

Generování pohyblivého zatížení na plochy

RFEM Ostatní
RF-INFLUENCE 5.xx

Přídavný modul

Stanovení příčinkových čar a ploch