Software pro navrhování a analýzu věží a stožárů

Statické výpočty 2D a 3D konstrukcí metodou konečných prvků (MKP)

MKP program RFEM pro statické výpočty tvoří základ modulárního programového systému. RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení pro rovinné a prostorové konstrukční systémy, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů (nosníků). Zároveň umožňuje vytváření smíšených konstrukcí a modelování těles a kontaktních prvků.

Statické výpočty prutových konstrukcí

Program RSTAB pro prostorové prutové konstrukce má obdobný rozsah funkcí jako program RFEM. Vzhledem ke zvláštnímu důrazu na prutové, rámové a příhradové konstrukce je ovládání programu snadné. Proto je RSTAB již po mnoho let nejlepší volbou pro statické výpočty.

Generování příhradových konstrukcí stožárů

V RF-/TOWER Structure lze jednoduše a pohodlně vytvářet stožáry mobilních operátorů a příhradové stožáry na základě odpovídajících parametrů.

Příslušenství příhradových telekomunikačních stožárů

RF-/TOWER Equipment vytváří příslušenství stožárů, jako jsou antény, plošiny, žebříky nebo kabelovody.

Generování zatížení větrem, sněhem a námrazou na příhradové stožáry

RF-/TOWER Loading vytváří různé typy zatížení pro příhradové stožáry, které mají význam pro posouzení stability konstrukce: zatížení větrem, námrazou, provozní zatížení a mnoho dalších.

Výpočet vzpěrných délek pro příhradové stožáry

RF-/TOWER Effective Lengths určuje vzpěrné délky prutů použitých v příhradových stožárech s čtvercovým, obdélníkovým nebo trojúhelníkovým půdorysem.

Posouzení prutů v příhradových stožárech podle Eurokódu

V RF-/TOWER Design lze posoudit příhradové stožáry podle norem EN 1993-1-1, EN 1993-3-1 a EN 50341.

Posouzení kloubových spojů podle Eurokódu 3 u prutů v příhradových stožárech

RF-/JOINTS Steel - Tower posuzuje kloubové šroubované spoje u prutů v příhradových stožárech podle normy EN 1993-1-8.

Databáze znalostí | Věže a stožáry

  1. Ruční klasifikace průřezů v přídavném modulu RF-/TOWER Design

    Ruční klasifikace průřezů

    V přídavném modulu RF-/TOWER Design má nyní uživatel možnost klasifikovat průřezy ručně podle Eurokódu 3. Tato volba může být užitečná, pokud je konstrukčně zamezeno lokálnímu boulení, a průřez je tak třeba ručně zařadit do třídy průřezu 3.

  2. Nová volba pro připojení plošiny v modulu RF-/TOWER Equipment

    Nová volba pro připojení plošiny

    Plošiny lze pomocí nové volby „Osa prutu nárožníku” připojit přímo na nárožníky. Není pak již třeba uvádět šířku plošiny ani zadávat vazbu.

Více článků z databáze znalostí

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Produktové video (EN): Jak fungují programy Dlubal Software při návrhu a posouzení konstrukcí z oceli?

Video: Ocelové přípoje (anglicky)

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Structure 5.xx

Přídavný modul

Generování konstrukcí příhradových stožárů

Cena za první licenci
1 750,00 USD
RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Equipment 5.xx

Přídavný modul

Příslušenství příhradových telekomunikačních stožárů

Cena za první licenci
990,00 USD
RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Loading 5.xx

Přídavný modul

Generování zatížení větrem, sněhem a námrazou pro příhradové stožáry

Cena za první licenci
1 750,00 USD
RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Effective Lengths 5.xx

Přídavný modul

Výpočet vzpěrných délek pro příhradové stožáry

Cena za první licenci
580,00 USD
RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Design 5.xx

Přídavný modul

Posouzení prutů v příhradových stožárech podle Eurokódu

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Tower 5.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových spojů pro pruty v příhradových stožárech podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
670,00 USD