Uzlová podpora

Termín

Podpory představují spojení mezi nosnou konstrukcí a jejím okolím. Přenášejí síly, které na nosnou konstrukci působí, a brání nežádoucímu pohybu konstrukce v důsledku působících sil. Bez zadání podpory by byly všechny uzly volné a neomezené v posunu a otáčení.

Pokud má určitý uzel působit jako podpora, musí se mu odebrat alespoň jeden stupeň volnosti nebo je třeba ho omezit pružinou. Dále musí být daný uzel součástí některé plochy nebo prutu. Síly, které vycházejí z podpory a působí v opačném směru, označujeme jako podporové reakce.

Uzlové podpory jsou předpokladem pro zadání vynucených deformací. Uzlové podpory mohou mít nelineární vlastnosti, tzn. mohou být neúčinné v tlaku nebo tahu, a lze je definovat pomocí pracovních diagramů nebo diagramů tuhosti.

Typy podpor

  • Posuvná podpora umožňuje pootočení okolo bodu podepření a posun ve směru dráhy pohybu. Posun kolmo na dráhu pohybu je omezen. Posuvná podpora odebírá jeden stupeň volnosti, a tak vzniká jedna složka reakce.
  • Pevná podpora nebo kloub také umožňují pootočení okolo bodu podepření, brání ovšem vodorovnému i svislému posunu. Protože podpora odebírá dva stupně volnosti, vznikají dvě složky reakce.
  • Vetknutá podpora brání posunu i pootočení. Ruší tři stupně volnosti, a tak vznikají tři složky reakce.

Zadání v programech RFEM a RSTAB

Uzlové podpory lze v programu RFEM a RSTAB zadávat graficky příkazem z hlavní nabídky „Vložit“ → „Údaje o modelu“ → „Uzlové podpory“ → „Graficky...“, případně pomocí příslušného tlačítka v panelu nástrojů a dále také z navigátoru Data anebo vyplněním údajů v tabulce.

Klíčová slova

uzlová podpora podpora podepření uložení

Literatura

[1]   Baar, S. (2016). Lohmeyer Baustatik 1 (12th ed.). Wiesbaden: Springer Vieweg.
[2]   Manuál RFEM. Praha: Dlubal Software, prosinec 2012.
[3]   Manuál RSTAB. Praha: Dlubal Software, říjen 2013.

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD