Uzlová podpora

  • Dlubal glosář

Termín

000001

RFEM

RSTAB

Podpory představují spojení mezi nosnou konstrukcí a jejím okolím. Přenášejí síly, které na nosnou konstrukci působí, a brání nežádoucímu pohybu konstrukce v důsledku působících sil. Bez zadání podpory by byly všechny uzly volné a neomezené v posunu a otáčení.

Pokud má určitý uzel působit jako podpora, musí se mu odebrat alespoň jeden stupeň volnosti nebo je třeba ho omezit pružinou. Dále musí být daný uzel součástí některé plochy nebo prutu. Síly, které vycházejí z podpory a působí v opačném směru, označujeme jako podporové reakce.

Uzlové podpory jsou předpokladem pro zadání vynucených deformací. Uzlové podpory mohou mít nelineární vlastnosti, tzn. mohou být neúčinné v tlaku nebo tahu, a lze je definovat pomocí pracovních diagramů nebo diagramů tuhosti.

Typy podpor

  • Posuvná podpora umožňuje pootočení okolo bodu podepření a posun ve směru dráhy pohybu. Posun kolmo na dráhu pohybu je omezen. Posuvná podpora odebírá jeden stupeň volnosti, a tak vzniká jedna složka reakce.
  • Pevná podpora nebo kloub také umožňují pootočení okolo bodu podepření, brání ovšem vodorovnému i svislému posunu. Protože podpora odebírá dva stupně volnosti, vznikají dvě složky reakce.
  • Vetknutá podpora brání posunu i pootočení. Ruší tři stupně volnosti, a tak vznikají tři složky reakce.

Zadání v programech RFEM a RSTAB

Uzlové podpory lze v programu RFEM a RSTAB zadávat graficky příkazem z hlavní nabídky „Vložit“ → „Údaje o modelu“ → „Uzlové podpory“ → „Graficky...“, případně pomocí příslušného tlačítka v panelu nástrojů a dále také z navigátoru Data anebo vyplněním údajů v tabulce.

Klíčová slova

uzlová podpora podpora podepření uložení

Literatura

[1]   Baar, S. (2016). Lohmeyer Baustatik 1 (12th ed.). Wiesbaden: Springer Vieweg.
[2]   Manuál RFEM. Praha: Dlubal Software, prosinec 2012.
[3]   Manuál RSTAB. Praha: Dlubal Software, říjen 2013.

Odkazy

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | 2. část

Online školení 17. května 2021 14:00 - 16:30 CEST

Online Training | Czech

RFEM | Bezplatné základní školení

Online školení 18. května 2021 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 20. května 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online Training | Czech

Eurokód 2 | Návrh betonové konstrukce

Online školení 1. června 2021 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM | Dynamika konstrukcí a posouzení zemětřesení podle EC 8

Online školení 2. června 2021 8:30 - 12:30 CEST

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Webinář 8. června 2021 14:00 - 14:45 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | 3. část

Online školení 15. června 2021 14:00 - 16:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM | Základní školení | USA

Online školení 17. června 2021 9:00 - 13:00 EDT

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 14. října 2021 - 15. října 2021

Časová analýza při výbuchu v programu RFEM

Časová analýza při výbuchu v programu RFEM

Webinář 13. května 2021 14:00 - 15:00 EDT

Dřevěné konstrukce | 2. část: Posouzení

Prutové a plošné konstrukce ze dřeva | 2. část: Posouzení

Webinář 11. května 2021 14:00 - 15:00 CEST

Efektivní výměna dat mezi RFEM/RSTAB a Tekla Structures

Efektivní výměna dat mezi RFEM/RSTAB a Tekla Structures

Webinář 5. května 2021 9:00 - 10:00 CEST

Membránové konstrukce a \n CFD simulace zatížení větrem

Membránové konstrukce a CFD simulace zatížení větrem

Webinář 6. dubna 2021 13:00 - 14:00 CEST

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Webinář 30. března 2021 14:00 - 14:45 CEST

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Webinář 10. března 2021 14:00 - 15:00 EDT

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Webinář 4. února 2021 14:00 - 15:00 BST

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Webinář 26. ledna 2021 13:00 - 14:00 BST

Posouzení prutů podle ADM 2020 v programu RFEM

Posouzení prutů podle ADM 2020 v programu RFEM

Webinář 19. ledna 2021 14:00 - 15:00 EDT

Dlubal seminář

Dlubal online seminář | 15. prosince 2020

Webinář 15. prosince 2020 9:00 - 16:00 BST

Návrh dřevěné obloukové konstrukce dle EC5

Návrh dřevěné obloukové konstrukce dle EC5

Webinář 25. listopadu 2020 13:00 - 14:00 BST

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Webinář 11. listopadu 2020 14:00 - 15:00 EDT

Interakce konstrukce s podložím v programu RFEM

Interakce konstrukce s podložím v programu RFEM

Webinář 27. října 2020 14:00 - 14:45 BST

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD