Model

Termín

Model je vyobrazením navrženého statického systému a sestává z různých dat jako například uzlů, uzlových podpor a prutů.

Velikost souboru RFEM nebo RSTAB závisí na velikosti modelu. Velikost modelu pak opět závisí na množství a objemu jednotlivých modelových dat.

Zadání v programech RFEM a RSTAB.

Po spuštění programu RFEM nebo RSTAB můžeme vytvořit nový model pomocí tlačítka „Nový model“ v panelu nástrojů anebo příkazem z hlavní nabídky „Soubor“ → „Nový“. V dialogu „Nový model - základní údaje“ se kromě názvu modelu stanoví první základní údaje jako například typ modelu. 2D model je rovinný a má tři stupně volnosti, zatímco 3D model počítá se šesti stupni volnosti a pro návrh můžeme využít všechny tři pracovní roviny XY, XZ a YZ.

Typy zobrazení

Model lze zobrazit různými způsoby:

  • Drátěný model: V drátěném modelu se z prutů (a ploch) zobrazí pouze linie os.
  • Plný nebo plný transparentní model: V plném modelu se objekty zobrazí včetně svého průřezu.

Zobrazení nastavíme buď pomocí tlačítka „Typ zobrazení" v panelu nástrojů anebo z navigátoru projektu „Zobrazit“ → „Rendering“ → „Model“.

Generátor modelu

Typické nebo dílčí modely lze vygenerovat při vyplnění všech potřebných parametrů automaticky. Generátor modelu vyvoláme z hlavní nabídky „Nástroje“ → „Generovat model - pruty (v programu RFEM také plochy)“.

Klíčová slova

Model, Systém, Konstrukce, Typ modelu

Literatura

Odkazy