Uzel

Termín

Uzly jsou základem každého výpočetního modelu. Pomocí uzlu můžeme definovat počáteční a koncový bod linie/prutu. Na uzel můžeme vložit zatížení nebo zadat podporu.

Každý uzel lze nalézt podle jeho označení a souřadnic a v případě potřeby upravit. Uzly lze také použít jako pomocné objekty. Například zatížení nebo osové systémy ploch lze uspořádat ve vztahu k určitému uzlu.

Zadání v programech RFEM a RSTAB

Uzly lze zadávat graficky pomocí příkazu v hlavní nabídce „Vložit“ → „Údaje o modelu“ → „Uzly“ → „Graficky...“ nebo pomocí příslušného tlačítka v panelu nástrojů, případně také z místní nabídky navigátoru dat anebo v tabulce.

Klíčová slova

uzel uzly

Literatura

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD