Uzel

Termín

Uzly jsou základem každého výpočetního modelu. Pomocí uzlu můžeme definovat počáteční a koncový bod linie/prutu. Na uzel můžeme vložit zatížení nebo zadat podporu.

Každý uzel lze nalézt podle jeho označení a souřadnic a v případě potřeby upravit. Uzly lze také použít jako pomocné objekty. Například zatížení nebo osové systémy ploch lze uspořádat ve vztahu k určitému uzlu.

Zadání v programech RFEM a RSTAB

Uzly lze zadávat graficky pomocí příkazu v hlavní nabídce „Vložit“ → „Údaje o modelu“ → „Uzly“ → „Graficky...“ nebo pomocí příslušného tlačítka v panelu nástrojů, případně také z místní nabídky navigátoru dat anebo v tabulce.

Klíčová slova

uzel uzly

Literatura

Odkazy