Linie

Termín

Linie jsou základem pro vytváření prutů, ploch a těles. Linie jsou ohraničeny počátečním a koncovým uzlem. Linie lze také použít k zadání liniového zatížení a liniové podpory.

Existuje několik typů pro různé použití. Jsou zde například polylinie, oblouky nebo NURBS a další. V závislosti na složitosti linie mohu být pro její definici nutné další mezilehlé uzly. Existují různé zypy linií. Linie lze také použít k definování liniového zatížení a liniové podpory.

Linie má vždy vlastní lokální souřadnicovou soustavu, přičemž osa x je vždy ve směru linie. Orientace ostatních os co nejvíce odpovídá globálnímu souřadnému systému. Souřadný systém linie lze přizpůsobit v menu vyvolaném pravým tlačítkem myši a výběrem „Otočit orientaci linie“. Je také možné linii otáčet. 

Zadání v programu RFEM

Linie mohou být vkládány pomocí menu „Vložit“ → „Údaje o modelu“ → „Linie“ → (vyběr typu linie) → „Graficky...“ nebo pomocí ikony v panelech nástrojů, případně tabulkově přes Navigátor.

Klíčová slova

Linie polylinie oblouky NURBS

Literatura

Odkazy