Wiki pro statiku

Odborné termíny použité v našich programech

Ve wiki pro statiku jsou vysvětleny odborné termíny z oblasti statiky a posouzení konstrukcí. Termíny jsou seřazeny abecedně a zpravidla se používají také v Dlubal programech.


Seřadit podle
===Change sort order===

L Linie

Linie jsou základem pro vytváření prutů, ploch a těles. Linie jsou ohraničeny počátečním a koncovým uzlem. Linie lze také použít k zadání liniového zatížení a liniové podpory.

Existuje několik typů pro různé použití. Jsou zde například polylinie, oblouky nebo NURBS a další. V závislosti na složitosti linie mohu být pro její definici nutné další mezilehlé uzly. Existují různé typy linií. Linie lze také použít k zadání liniového zatížení a liniové podpory.

Linie má vždy vlastní lokální souřadnicovou soustavu, přičemž osa x je vždy ve směru linie. Orientace ostatních os co nejvíce odpovídá globálnímu souřadnému systému. Souřadný systém linie lze přizpůsobit v nabídce vyvolané pravým tlačítkem myši a výběrem „Otočit orientaci linie“. Je také možné linii otáčet. 

Zadání v programu RFEM

Linie mohou být vkládány pomocí menu „Vložit“ → „Údaje o modelu“ → „Linie“ → (vyběr typu linie) → „Graficky...“ nebo pomocí ikony v panelech nástrojů, případně tabulkově přes Navigátor.

Klíčová slova

Hledaný výraz
==p=Filter===
Vyhledat

l 5
Navštíveno 1155×
Aktualizováno 19. května 2021

TiskQuick Overview