Prut

Termín

Prut je nejjednodušší nosný prvek v konstrukci. Je definován počátečním uzlem a koncovým uzlem.

Přiřazením průřezu a materiálu získá prut tuhost. Pruty jsou mezi sebou vždy propojeny pouze prostřednictvím uzlů.

Pruty nemají boční rozměr. Představují idealizaci reálných částí konstrukce.

Klíčová slova

Prut, Pruty, Nosný prvek

Literatura

Odkazy