Sada prutů

Termín

Pruty mohou být spojeny do sad prutů. Ve sledu prutů na sebe pruty navazují společnými uzly jako u spojitého nosníku.

Sady prutů jsou v podstatě sloučené jednotlivé pruty. To umožňuje zacházet s několika pruty jako by to byl jeden, což může být užitečné (například při posouzení klopení, dimenzování spojitých nosníků, zatěžování).

Typy sad prutů v programech RFEM a RSTAB.
  • „Sled prutů“ je tvořen několika pruty, které na sebe průběžně navazují a nevětví se.
  • "Skupina prutů" je tvořena několika navazujícími pruty, které se mohou větvit.

Klíčová slova

Sada prutů Prut Sled prutů Skupina prutů Průběžný nosník

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD