Sada prutů

Termín

Pruty mohou být spojeny do sad prutů. Ve sledu prutů na sebe pruty navazují společnými uzly jako u spojitého nosníku.

Sady prutů jsou v podstatě sloučené jednotlivé pruty. To umožňuje zacházet s několika pruty jako by byl jeden, což může být u užitečné (například při posouzení klopení, dimenzování spojitých nosníků, zatěžování).

Typy sad prutů v programech RFEM a RSTAB.

  • „Sled prutů“ je tvořen několika pruty, které na sebe průběžně navazují a nevětví se.
  • Skupina prutů je tvořena několika navazujícími pruty, které se mohou větvit.

Klíčová slova

Sada prutů prut

Odkazy