Plocha

Termín

Plocha v geometrickém smyslu je zjednodušená prezentace omezeného prostoru nebo povrch těles.

Obecně mohou plochy nabývat různých velikostí a tvarů - od jednoduchých rovinných jako například stěny, stropy a plechy přes válce zakřivené v jednom směru, jako jsou sila, až po membránové konstrukce zakřivené ve více směrech.

Pro statické výpočty jsou plochy vytvořeny v těžišťové ose. Zadáním tloušťky a materiálu získávají tuhost. Lze tak vypočítat deformace a vnitřní síly, které následně mohou být posouzeny podle materiálu a normy.

Klíčová slova

plocha, stěna, strop, plech, válec, silo

Odkazy