Tělesa

Termín

Těleso je prostor ohraničený se všech stran plochami.

Tělesu mohou být přiřazeny další vlastnosti jako například homogenní, izotropní nebo ortotropní materiály, vlastnosti ideálního plynu nebo kontaktních vlastností mezi dvěma povrchy.

Zadání v programu RFEM

Tělesa mohou být vkládána pomocí menu „Vložit“ → „Údaje o modelu“ → „Tělesa“ → „Graficky...“ nebo vložena a definována přes Navigátor projektu. V dialogovém okně vyberte okrajové plochy a zadejte typ tělesa.

Klíčová slova

Objem Těleso

Literatura

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD