Otvor

Termín

000009

Pomocí otvorů lze modelovat oblasti na plochách, kde nebudou generovány žádné prvky sítě konečných prvků.
Pokud je plocha zatížena plošným zatížením, toto zatížení v místě otvoru nepůsobí.

Klíčová slova

Otvor odebrání

Odkazy