Otvor

Termín

000009

RFEM

Pomocí otvorů lze modelovat oblasti na plochách, kde nebudou generovány žádné prvky sítě konečných prvků.
Pokud je plocha zatížena plošným zatížením, toto zatížení v místě otvoru nepůsobí.

Klíčová slova

Otvor odebrání

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD