Uložení prutu

Termín

Zatímco uzlové podpory slouží k uložení na obou koncích prutu, podloží prutu umožňují pružně podepřít prut po celé jeho délce.

Můžeme tak například modelovat základové nosníky při zohlednění vlastností podloží. Zadat lze i nelineární působení, pokud je podloží neúčinné v tahu nebo tlaku.

Klíčová slova

Uzlová podpora podpora uložení

Odkazy