Plošné podpory

  • Dlubal glosář

Termín

Plošné podpory slouží k podepření ploch v programu RFEM. Mohou zde být definovány podmínky uložení ux, uy a uz stejně jako smyková tuhost  vxz a vyz. Dále můžete zadat, zda bude ve směru uz použita nelinearita. Případně je v tomto dialogu také možnost aktivovat přídavný modul RF-SOILIN pro výpočet konstant tuhosti.

Plošnou podporu lze přiřadit kterékoli ploše zadané v RFEMu graficky nebo v tabulkách. Podporové podmínky lze nastavit jako „tuhé“ nebo „pružné“ prostřednictvím definice tuhosti.

Podpory a tuhosti v Cu,x, Cu,y, Cu,z

Směr podpor nebo tuhostí se vztahuje k lokálnímu souřadnému systému příslušné plochy, které je přiřazena plošná podpora. Souřadné systémy ploch můžeme zobrazit zaškrtnutím příslušné položky v navigátoru Zobrazit nebo příkazem z místní nabídky plochy.

Podpora kolmo na plochu se řídí zadáním Cu,z. Zadání pro Cu,x a Cu,y udávají odpor proti posunu plochy ve směru x a y.

Smykové tuhosti Cv,xz , Cv,yz

Zadání této hodnoty znamená, že je brán v úvahu přenos smyku v podloží ve směru osy x, resp. y. Pasternakova konstanta Cv ve většině případů nabývá hodnot od 0,1⋅Cu,z (omezený přenos smyku) do 0,5⋅Cu,z (střední přenos smyku). Ve většině případů lze předpokládat, že Cv,xz = Cv,yz. Pokud byla podpora v uz nastavena jako „tuhá“ (viz Obrázek 01), není možné zadat hodnoty pro smykové tuhosti Cv,xz a Cv,yz.

Teoretické pozadí

Teoretické základy „účinného modelu podloží“ implementovaného v RFEMu jsou popsány v kapitole 4.9 RFEM manuálu.

Výsledky pro podpory ploch

Jakmile byly v modelu použity podpory ploch, jsou po výpočtu k dispozici kontaktní napětí σz , τyz a τxz. V tabulce 4.21 „Plochy - kontaktní napětí“ jsou navíc k dispozici sloupce H až J s reakcemi Rx, Ry a Rz pro celou plochu.

Klíčová slova

Plošná podpora podepření uložení podloží

Literatura

Odkazy

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 12. května 2021 8:30 - 12:30 CEST

Výbušné konstrukce v programu RFEM

Časová analýza při výbuchu v programu RFEM

Webinář 13. května 2021 14:00 - 15:00 EDT

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | 2. část

Online školení 17. května 2021 14:00 - 16:30 CEST

Online Training | Czech

RFEM | Bezplatné základní školení

Online školení 18. května 2021 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 20. května 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM | Dynamika konstrukcí a posouzení zemětřesení podle EC 8

Online školení 2. června 2021 8:30 - 12:30 CEST

Návrh skla se softwarem Dlubal

Návrh skla se softwarem Dlubal

Webinář 8. června 2021 14:00 - 14:45 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | 3. část

Online školení 15. června 2021 14:00 - 16:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM | Základní školení | USA

Online školení 17. června 2021 9:00 - 13:00 EDT

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 14. října 2021 - 15. října 2021

Efektivní výměna dat mezi RFEM/RSTAB a Tekla Structures

Efektivní výměna dat mezi RFEM/RSTAB a Tekla Structures

Webinář 5. května 2021 9:00 - 10:00 CEST

Membránové konstrukce a \n CFD simulace zatížení větrem

Membránové konstrukce a CFD simulace zatížení větrem

Webinář 6. dubna 2021 13:00 - 14:00 CEST

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Webinář 30. března 2021 14:00 - 14:45 CEST

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Webinář 10. března 2021 14:00 - 15:00 EDT

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Webinář 4. února 2021 14:00 - 15:00 BST

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Webinář 26. ledna 2021 13:00 - 14:00 BST

Posouzení prutů podle ADM 2020 v programu RFEM

Posouzení prutů podle ADM 2020 v programu RFEM

Webinář 19. ledna 2021 14:00 - 15:00 EDT

Dlubal seminář

Dlubal online seminář | 15. prosince 2020

Webinář 15. prosince 2020 9:00 - 16:00 BST

Návrh dřevěné obloukové konstrukce dle EC5

Návrh dřevěné obloukové konstrukce dle EC5

Webinář 25. listopadu 2020 13:00 - 14:00 BST

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Webinář 11. listopadu 2020 14:00 - 15:00 EDT

Interakce konstrukce s podložím v programu RFEM

Interakce konstrukce s podložím v programu RFEM

Webinář 27. října 2020 14:00 - 14:45 BST

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD