Plošné podpory

Termín

Plošné podpory slouží k podepření ploch v programu RFEM. Mohou zde být definovány podmínky uložení ux, uy a uz stejně jako smyková tuhost  vxz a vyz. Dále můžete zadat, zda bude ve směru uz použita nelinearita. Případně je v tomto dialogu také možnost aktivovat přídavný modul RF-SOILIN pro výpočet konstant tuhosti.

Plošnou podporu lze přiřadit kterékoli ploše zadané v RFEMu graficky nebo v tabulkách. Podporové podmínky lze nastavit jako „tuhé“ nebo „pružné“ prostřednictvím definice tuhosti.

Podpory a tuhosti v Cu,x, Cu,y, Cu,z

Směr podpor nebo tuhostí se vztahuje k lokálnímu souřadnému systému příslušné plochy, které je přiřazena plošná podpora. Souřadné systémy ploch můžeme zobrazit zaškrtnutím příslušné položky v navigátoru Zobrazit nebo příkazem z místní nabídky plochy.

Podpora kolmo na plochu se řídí zadáním Cu,z. Zadání pro Cu,x a Cu,y udávají odpor proti posunu plochy ve směru x a y.

Smykové tuhosti Cv,xz , Cv,yz

Zadání této hodnoty znamená, že je brán v úvahu přenos smyku v podloží ve směru osy x, resp. y. Pasternakova konstanta Cv ve většině případů nabývá hodnot od 0,1⋅Cu,z (omezený přenos smyku) do 0,5⋅Cu,z (střední přenos smyku). Ve většině případů lze předpokládat, že Cv,xz = Cv,yz. Pokud byla podpora v uz nastavena jako „tuhá“ (viz Obrázek 01), není možné zadat hodnoty pro smykové tuhosti Cv,xz a Cv,yz.

Teoretické pozadí

Teoretické základy „účinného modelu podloží“ implementovaného v RFEMu jsou popsány v kapitole 4.9 RFEM manuálu.

Výsledky pro podpory ploch

Jakmile byly v modelu použity podpory ploch, jsou po výpočtu k dispozici kontaktní napětí σz , τyz a τxz. V tabulce 4.21 „Plochy - kontaktní napětí“ jsou navíc k dispozici sloupce H až J s reakcemi Rx, Ry a Rz pro celou plochu.

Klíčová slova

Plošná podpora podepření uložení podloží

Literatura

Odkazy

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 8. prosince 2020 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

RFEM | Základní školení - ocel

Online školení 8. prosince 2020 9:00 - 12:00 EDT

Online školení | Anglicky

RFEM | Dynamika konstrukcí a posouzení zemětřesení podle EC 8

Online školení 10. prosince 2020 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | 3. část

Online školení 11. prosince 2020 15:00 - 18:00 CET

Dlubal seminář

Dlubal online seminář | 15. prosince 2020

Webinář 15. prosince 2020 9:00 - 16:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 17. prosince 2020 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 18. prosince 2020 8:30 - 12:30 CET

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 11. března 2021 - 12. března 2021

Návrh dřevěné obloukové konstrukce dle EC5

Návrh dřevěné obloukové konstrukce dle EC5

Webinář 25. listopadu 2020 13:00 - 14:00 CET

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Webinář 11. listopadu 2020 14:00 - 15:00

Interakce konstrukce s podložím v programu RFEM

Interakce konstrukce s podložím v programu RFEM

Webinář 27. října 2020 14:00 - 14:45 CET

Dokumentace výsledků ve výstupním protokolu programu RFEM

Webinář 25. srpna 2020 14:00 - 14:45 CEST

Posouzení betonu podle ACI 318-19 v RFEMu

Webinář 20. srpna 2020 14:00 - 15:00 EDT

Jak být produktivnější při používání programu RFEM

Jak být produktivnější při používání programu RFEM

Webinář 7. července 2020 15:00 - 16:00 CEST

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD